Zapraszamy Państwa na bezpłatny webcast, w trakcie którego eksperci EY omówią następujące zagadnienia: program współdziałania z Krajową Administracją Skarbową, procedury podatkowe i Wewnętrzne Ramy Nadzoru , co-sourcing funkcji podatkowej

Webcast EY - Zarządzanie funkcją podatkową w 2023 r.

Rok 2022 r. z perspektywy podatków zdominowała tematyka sprawozdawczości i tzw. zgodności podatkowej.

Powiązane tematy Doradztwo podatkowe

W kontekście ilości obowiązków i odpowiedzialności zarządów niejednokrotnie omawialiśmy z Państwem bądź dzieliliśmy się informacjami nt. poszczególnych elementów podatkowej mozaiki zarządzania ryzykiem. Nowy rok to dobry moment na zaprezentowanie szerszej perspektywy, wartościowej dla dyrektora finansowego nadzorującego funkcję podatkową.

Dlatego zapraszamy Państwa na webcast, w trakcie którego eksperci EY omówią następujące zagadnienia:

  • Program współdziałania z Krajową Administracją Skarbową
  • Procedury podatkowe i Wewnętrzne Ramy Nadzoru
  • Co-sourcing funkcji podatkowej

Podczas naszego spotkania on-line nasi eksperci odpowiedzą na pytania:

  • Czy Program współdziałania może być wartościową ścieżką dla ograniczania ryzyka podatkowego?
  • Czy procedury podatkowe/ Wewnętrzne Ramy Nadzoru mogą mieć wartość dla zarządów niezainteresowanych uczestnictwem w Programie?
  • Jak pozycjonować outsourcing i co-sourcing w kontekście zarządzania podatkami, w tym w relacji do Programu współdziałania?

Prelegenci

Agnieszka Tałasiewicz
EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner
Michał Wiącek
EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner
Marcin Kaleta
Starszy menedżer, Zespół Postępowań Podatkowych i Sądowych, Dział Doradztwa Podatkowego

Organizatorzy

EY Polska
Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Webcast

Czas Twój czas lokalny

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)

Kontakt


Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.