Prawo UE skutecznym narzędziem podatnika. Rozwiązania dostępne dzisiaj.

Prawo UE skutecznym narzędziem podatnika. Rozwiązania dostępne dzisiaj

Aktualnie rozpoznajemy szereg szans i narzędzi dla podatników, którzy ponieśli negatywne skutki istnienia w polskim porządku prawnym przepisów niezgodnych z prawem unijnym.

Wydawałoby się, że po blisko dwudziestu latach aktywnego dostosowywania polskiego prawa i praktyki jego stosowania do standardów unijnych potencjalne istnienie takich niezgodności powinno mieć charakter marginalny. Niemniej, patrząc na przypadki braku neutralności podatkowej połączeń i podziałów spółek, limitowania kosztów transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, czy negatywnych skutków nowego reżimu WHT – widzimy, że wciąż jest wiele do zrobienia, by zapewnić spójne uczestnictwo Polski w porządku prawnym Unii Europejskiej. Po stronie podatników to przede wszystkim zadbanie o poszanowanie ich praw – co może przynieść wymierny pozytywny skutek finansowy.

Zapraszamy na webcast, który poprowadzą eksperci z Zespołu Postępowań Podatkowych i Sądowych w Dziale Doradztwa Podatkowego EY – Michał Goj, Agnieszka Tałasiewicz i Bartosz Czerwiński.

Prelegenci

Michał Goj
EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner
Agnieszka Tałasiewicz
EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner
Bartosz Czerwiński
EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Partner

Organizatorzy

EY Polska
Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Webcast

Czas Twój czas lokalny

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.