Kiểm toán nội bộ

Các tổ chức và doanh nghiệp đang ngày càng dựa vào Kiểm toán Nội bộ (KTNB) để có được cái nhìn sâu sắcvề các rủi ro mới nổi và tạo nền tảng cho sự tin cậy. Bộ phận KTNB của EY tin tưởng vào giá trị hữu ích của công nghệ trong hoạt động KTNB với sự tập trung cân bằng vào con người, các quy trình và các mục tiêu kiểm toán.

Kiểm toán nội bộ

EY có thể giúp gì cho doanh nghiệp

Chúng tôi là công ty dẫn đầu thị trường về các dịch vụ KTNB và kiểm soát nội bộ (KSNB). Được cải tiến và sáng tạo không ngừng, các dịch vụ này được thiết kế chuyên biệt nhằm ứng phó với bối cảnh thị trường biến động, giúp khách hàng giảm thiểu sự bất an trong khi vẫn thúc đẩy kết quả hoạt động.

Dù doanh nghiệp có quy mô lớn nhỏ ra sao, hoạt động trong lĩnh vực nào, ở khu vực địa lý nào hay thời gian thành lập là bao lâu, các dịch vụ KTNB của chúng tôi đều linh hoạt và có thể mở rộng để giúp doanh nghiệp đạt được nền tảng mong muốn cho tương lai, trong khi vẫn cân bằng được hiệu quả chi phí, quản trị rủi ro tốt hơn và nâng cao giá trị cổ đông.

Bộ phận KTNB của EY cung cấp dịch vụ gì 

Các dịch vụ KTNB của chúng tôi bao gồm từ xác định chiến lược và chiến thuật kiểm toán, cho đến xây dựng lộ trình chuyển đổi năng lực kiểm toán tập trung vào số hóa và nâng cao giá trị.

Khi làm việc với khách hàng của EY, chúng tôi chú trọng hỗ trợ họ thông qua cách tiếp cận KTNB Đột phá theo Thiết kế (IA Disrupted by Design). Đây là cách tiếp cận giúp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi chức năng KTNB một cách toàn diện (con người, quy trình và công nghệ) để xây dựng hoặc duy trì lòng tin.

Hơn nữa, thông qua cung cấp dịch vụ thuê ngoài, hợp tác hoặc thực hiện các công việc dịch vụ được giám sát,chúng tôi giúp cung cấp các giải pháp mới để hỗ trợ việc sắp xếp lại chức năng KTNB cho phù hợp với chiến lược kinh doanh trong bối cảnh môi trường rủi ro thay đổi nhanh chóng.

Phương pháp Kiểm toán Nội bộ Toàn cầu của EY tập trung vào:

 • Tự động hóa - cung cấp một góc nhìn rộng hơn về hiệu quả kiểm soát và rủi ro
 • Những hiểu biết sâu sắc về các rủi ro mới thông qua mạng lưới nguồn lực rộng lớn theo từng chủ đề và các giải pháp sáng tạo
 • Đánh giá bao quát rủi ro và các công cụ cộng tác để thúc đẩy việc nhận diện rủi ro và quy trình thu thập thông tin
 • Mạng lưới chuyên gia chuyên ngành và các công cụ để so sánh định chuẩn theo thời gian thực và chia sẻ kiến thức

Hãy để chúng tôi giúp doanh nghiệp của quý vị xây dựng và duy trì các chức năng KTNB và KSNB lấy sự tin cậy làm nền tảng, từ đó doanh nghiệp có thể tự tin quản lý hoạt động tăng trưởng kinh doanh của mình.

 

 • Dịch vụ đồng thực hiện và/hoặc thuê ngoài Kiểm toán Nội bộ

  Dịch vụ thuê ngoài/đồng thực hiện KTNB được thiết kế nhằm giúp các bên liên quan thực hiện chức năng KTNB đồng thời đem lại giá trị cho các đối tác kinh doanh từ góc độ quản trị rủi ro và kiểm soát. Với cách tiếp cận dựa trên các mục tiêu và chiến lược của doanh nghiệp, chúng tôi có thể giúp doanh nghiệp đạt được tầm nhìn của KTNB. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng triển khai những thay đổi mang tính bền vững trong cách thức vận hành và tương tác của KTNB với công việc kinh doanh.

  Áp dụng xuyên suốt các giải pháp công nghệ số vào phương pháp KTNB, chúng tôi giúp khách hàng hiểu rõ hơn về các rủi ro. Các chuyên gia của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm thực hiện kiểm toán tác động lớn đến tất cả các khía cạnh kinh doanh và các rủi ro đi kèm, bao gồm rủi ro công nghệ, rủi ro hoạt động, rủi ro mới phát sinh, rủi ro tài chính và thương hiệu. Chúng tôi cũng thực hiện các đánh giá KTNB đặc biệt, bao gồm các cuộc điều tra và các yêu cầu của ủy ban kiểm toán và của ban lãnh đạo.

 • Đánh giá hiệu quả Kiểm toán Nội bộ

  Dịch vụ đánh giá hiệu quả KTNB giúp quý khách hàng xem xét chức năng KTNB của doanh nghiệp một cách khách quan. Dịch vụ bao gồm các khuyến nghị để giúp bộ phận KTNB có thể xác định tốt hơn nhiệm vụ của mình, đạt được các mục tiêu, nâng cao hiệu quả và đem đến kết quả phù hợp với kỳ vọng của các bên liên quan.

  Việc đánh giá sẽ ứng dụng công nghệ để kết hợp phương pháp so sánh định chuẩn, các cuộc khảo sát chung và các cân nhắc về hiệu quả hoạt động chuyên môn để giúp quý khách hàng hiểu rõ mục đích của mình và xác định tầm nhìn cho tương lai. Trong khuôn khổ của đánh giá này, chúng tôi cũng giúp xác định mức độ tuân thủ của chức năng KTNB với các Chuẩn mực của Viện Kiểm toán Nội bộ (IIA).

 • Cải tiến hoạt động Kiểm toán Nội bộ

  Các dịch vụ cải tiến hoạt động KTNB phát huy phương pháp tiếp cận công nghệ số và định hướng theo mục đích để giúp các doanh nghiệp xây dựng và làm mới các chiến lược, nhiệm vụ cùng lộ trình cho tầm nhìn tương lai của họ. Cải tiến hoạt động KTNB bao gồm một chuỗi các sáng kiến được hỗ trợ bởi công nghệ, giúp chức năng KTNB thích ứng với các thay đổi diễn ra trong tổ chức của doanh nghiệp và môi trường hoạt động. Chiến lược cải tiến hoạt động KTNB sẽ giúp doanh nghiệp phát triển và đáp ứng được các nhu cầu kinh doanh hiện tại và trong tương lai. Chúng tôi giúp khách hàng thu hẹp khoảng cách giữa việc tập trung vào các rủi ro doanh nghiệp đang phải đối mặt với việc phát triển quy trình giải quyết các rủi ro có thể xuất hiện trong tương lai, đồng thời kêu gọi sự tham gia của các thành viên vào tiến trình thay đổi.

  Chúng tôi có thể giúp chức năng KTNB của doanh nghiệp:

  • Cải thiện giá trị chiến lược và chất lượng báo cáo cho hội đồng quản trị cùng các bên liên quan
  • Đưa ra các giải pháp dựa trên công nghệ
  • Bám sát hơn với nhiệm vụ của KTNB.
  • Nâng cao hiểu biết về rủi ro (bên trong và bên ngoài)
  • Có thêm hiểu biết chuyên ngành
  • Mở rộng phạm vi quản trị rủi ro
  • Tăng hiệu quả chi phí kinh doanh
 • Dịch vụ kiểm toán kiểm tra hoạt động Kiểm soát nội bộ SOX

  Chúng tôi giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp tinh giản và cải thiện môi trường kiểm soát nội bộ, phát huy tối đa công nghệ để tiết kiệm sức lực và tối ưu hóa công tác quản trị rủi ro Ngoài ra, chúng tôi cũng giúp doanh nghiệp thay mặt ban lãnh đạo thực hiện thử nghiệm quy trình kiểm soát nội bộ đối với báo cáo tài chính (ICFR) theo các chuẩn mực quy định liên quan, bao gồm Sarbanes-Oxley Phần404 (SOX 404), Luật Sở Giao dịch và Công cụ Tài chính của Nhật Bản (được gọi là J-SOX) và các quy định khác.

Hội nghị kinh doanh

Khi nào thì nên thay đổi bộ phận vẫn đang hoạt động?

Kiểm toán nội bộ có thể xây dựng niềm tin thông qua chuyển đổi như thế nào.

 Khám phá thêm (bằng tiếng Anh) 

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.