Våre historier

Hør EY-ansatte fortelle med egne ord om målene de har oppnådd, vennene de har møtt og erfaringene de har ønsket velkommen.

«Jeg vil bruke erfaringen min til å bidra til å forbedre millioner av menneskers liv, og få sjansen til å utvikle nye ferdigheter og et større nettverk.»

 

Tatiana DeSouza

Rådgivning

Mennesker er hjertet i organisasjonen vår

Jo mer digital verden blir, desto viktigere blir det å verdsette våre unike menneskelige evner. Det er mennesker over hele verden, akkurat som deg, som får verden til å gå framover gjennom ideer, innsikt, innovasjon, samarbeid, samtale og nysgjerrighet.

EY-medarbeidere gjør en forskjell — ikke bare for oss, men for de mange tusen kundene vi hjelper hver dag. Deres kunnskap og gode råd driver virksomheter framover i alle sektorer – fra bilbransje og detaljhandel til helsevesen og energi.

EY-ansatte er kjernen i organisasjonen. Ordene deres blir idéer som lanseres i markedet. De utgjør en forskjell i lokalsamfunn. De hjelper kunder med å navigere seg gjennom utfordrende problemstillinger. Vi håper de vil gi deg et bedre bilde av hva det betyr å jobbe her.

«Jeg satt sammen med kunder på toppledernivå mens studiekameratene mine i advokatfirmaer fortsatt jobbet med utredninger. Jeg fikk gjøre veldig mye uten å ha kommet så langt i karrieren min, og det var helt fantastisk. Jeg fikk være flue på veggen når partneren forklarte et konsept – det var en svært engasjerende måte å lære på.»

 

Laura Parker
Skatt

Majoriteten av det jeg gjør og leverer nå, er basert på ferdighetene jeg fikk fra EY.

Alexander Shitov

EY Alumni

«Det har aldri blitt stilt spørsmålstegn ved prosjektene eller kundene jeg velger. Ingen har stoppet meg eller spurt meg ut om hva jeg vil gjøre. Dette er sann entreprenørånd – og den krever en utrolig tillit.»

 

Krati Laad
Rådgivning

Erfarne

Bli inspirert, føl deg verdsatt og utgjør en større forskjell enn du noen gang trodde var mulig.

Finn jobber

 

Studenter og nybegynnere

Fra ulike studenttilbud til heltidsstillinger – finn en rolle som vil hjelpe deg å vokse, lære og lede.

Finn jobber

Jeg ønsker å hjelpe andre med å virkeliggjøre sitt fulle potensiale – uansett om det er folkene i mine utvidede team eller gründerne vi støtter gjennom EY Entrepreneurial Winning Women™.

Lisa Schiffman

EY Global Leader og EY Entrepreneurial Winning Women™ Leader

EY Alumni

Vi vet at dagens verden er flytende og sammensatt. Uansett om du blir hos EY på lang sikt eller ikke, vil du bygge relasjoner og få erfaring som vil være til nytte gjennom hele karrieren din. Alumni-nettverket kobler sammen tidligere og nåværende ansatte, slik at dere kan fortsette å dele kunnskap og erfaring. Vi er bedre sammen.

EY i tall

I spørreundersøkelsen EY Global Alumni i 2018 sa

74 %

av alumnene som hadde vært her i 4–5 år at tiden hos EY ga dem en sterk etisk sans og ønske om å «gjøre det riktige».

Dette øker til

90 %

for dem som har vært i firmaet i 15 år eller mer.

65 % sa at de utviklet sine ferdigheter innen kritisk tenkning, lærte å stille spørsmål ved antagelser, håndtere tvetydighet og ønske ulike perspektiver velkommen i løpet av sin tid hos EY.