Jak przeprowadzić udane IPO, gdy warunki rynkowe zaczynają się zmieniać?

Autor George Chan

EY Global IPO Leader; EY Greater China Assurance COO

Passionate about helping clients excel in this transformative age. Keen reader. Movie fan.

Kontakt lokalny

EY Polska, CFO Consulting, Partnerka

Liderka CFO Consulting w EY Polska

5 min. czytania 17 sty 2024

Pokaż załączniki

 • EY Q2 2021 Global IPO trends report (pdf)

  Pobierz 897 KB
 • EY Guide to going public (pdf)

Jak pomimo zmienności rynku pomyślnie przeprowadzić proces IPO? 

W skrócie 

 • W 2023 roku globalny wolumen IPO spadł o 8%, a wpływy z tym związane o 33% w porównaniu do poprzedniego roku.
 • Oczekuje się, że potencjalne obniżki stóp procentowych w 2024 roku przyciągną inwestorów z powrotem na ścieżkę IPO.

W zeszłym roku krajobraz globalnego rynku IPO (pierwszych ofert publicznych) uległ zmianie. Poprawa nastrojów na rynkach zachodnich stanowiła przeciwwagę dla ochłodzenia, które nastąpiło w Chinach. Odnotować należy również, że duże oferty okazały się mało atrakcyjne, a na giełdach pojawiły się głównie małe spółki z rynków wschodzących. Globalny rynek IPO zakończył tamten rok liczbą 1 298 transakcji, które przyniosły kapitał w wysokości 123,2 mld USD. W porównaniu z poprzednim, wpływy z IPO były o około jedną trzecią niższe. Niemniej wolumeny odnotowanych transakcji wzrosły zarówno w obu Amerykach, jak i w regionie EMEIA. Te i inne ustalenia są dostępne w EY Global IPO Trends 2023, kwartalnym raporcie analizującym globalne dane IPO w celu określenia trendów rynkowych i prognoz na nadchodzący rok. 

 • Metodologia

  EY przeanalizował dane dotyczące IPO za 2023 rok (do 4 grudnia), aby określić kluczowe trendy na rynku IPO i perspektywy na 2024 rok. W analizie wykorzystano dane dostarczone przez Dealogic, Capital IQ, Wind, SPACInsider i EY. Dane Dealogic zawarte w niniejszym raporcie są objęte licencją ION. ION zachowuje i zastrzega sobie wszelkie prawa do tych danych. Dane SPAC są wyłączone ze wszystkich danych w tym raporcie, chyba że wskazano inaczej.

 • Pokaż opis wykresu#Ukryj opis wykresu

  Wykres kolumnowy przedstawiający aktywność IPO na świecie pod względem wpływów z tych transakcji (mld USD) w latach 2019-2023. Pełne dane są następujące: rok 2019 - 208,3; rok 2020 - 271,3; rok 2021 - 459,9; rok 2022 - 184,3; rok 2023 – 123,2. 

Pomimo silnego wzrostu na rynku akcji oraz niskiej zmienności oferty publiczne pozostały na wielu rynkach rozwiniętych na niskim poziomie. Wyjątkiem są jedynie IPO zakończone we wrześniu w Stanach Zjednoczonych. Niezwykle agresywna polityka pieniężna stała się głównym czynnikiem wpływającym na zeszłoroczną liczbę IPO. Zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie od 2022 roku odnotowano 10 lub więcej podwyżek stóp procentowych. Spowodowało to spadek wolumenu IPO na największych rynkach. Ponieważ globalna inflacja znacznie spadła dopiero w tym roku, oczekiwanie na obniżki stóp procentowych może zachęcić inwestorów do inicjowania procesów IPO. Łagodzenie polityki pieniężnej zwiększy ich aktywność na rynkach finansowych, co wiąże się z optymistycznymi perspektywami uzyskania oczekiwanego zwrotu z inwestycji.

Fala dużych debiutów giełdowych, które pojawiły się na rynku we wrześniu 2023 roku, przyniosła niezadowalające wyniki rynkowe, odzwierciedlając tym samym utrzymujące się niedopasowanie oczekiwań w zakresie wyceny akcji między emitentami a inwestorami. Skłoniło to niektóre firmy do przełożenia terminu sfinalizowania procesu IPO. Spółki zainteresowane giełdowym debiutem zniechęca również niepewność związana z wydarzeniami geopolitycznymi, dlatego postępują ostrożnie i analizują sygnały rynkowe. Odkładają przez to  swoją ofertę w czasie. 

W tym roku pojawiły się nowe rynki IPO, które wyprzedziły tradycyjne potęgi pod tym względem. W porównaniu z 5-letnią średnią aktywnością na rynku pierwszych ofert publicznych znalazły się takie kraje jak: Indonezja, Malezja i Turcja, które odnotowały wzrost wolumenu transakcji i wpływów z tym związanych. Tymczasem Indie, Arabia Saudyjska i Tajlandia zanotowały wzrost liczby IPO. Z kolei rynek IPO w Hongkongu zaliczył w tym roku największy od 20 lat spadek wpływów, a tempo IPO w Chinach kontynentalnych spadło w drugiej połowie 2023 roku.

Pojawił się jednak pewien powiew optymizmu. Emitenci i inwestorzy są bardziej entuzjastycznie nastawieni do IPO niż w ubiegłym roku i chcą wykorzystać  przewidywane ożywienie na rynku. Badanie EY CEO Outlook Pulse - październik 2023 r. wykazało, że 40% dyrektorów generalnych spółek prywatnych, którzy planują transakcje w ciągu najbliższych 12 miesięcy, rozważa IPO, spin-offy i transakcje zbycia, chcąc jak najlepiej wykorzystać możliwości, które pojawią się w 2024 roku.

 • Pokaż opis wykresu#Ukryj opis wykresu

  Wykres punktowy przedstawiający liczbę transakcji IPO oraz wpływy z nich w 2023 roku w podziale na kraje w porównaniu ze średnią z 5 lat. Oś X przedstawia liczbę transakcji IPO w 2023 roku w porównaniu ze średnią z 5 lat wyrażoną jako zmiana procentowa. Oś Y pokazuje wpływy z IPO w 2023 roku w porównaniu ze średnią z 5 lat przedstawioną jako zmiana procentowa. Od lewego dolnego rogu do prawego górnego rogu wykresu pokazano:

  Wielka Brytania, z ujemną 63 proc. zmianą liczby IPO w porównaniu ze średnią pięcioletnią, ujemną 93 proc. zmianą wpływów z IPO w porównaniu ze średnią pięcioletnią i kapitalizacją rynkową w 2023 roku wynoszącą 2,62 biliona USD.

  Australia, z ujemną 61 proc. zmianą liczby IPO w porównaniu ze średnią z 5 lat, ujemną 81 proc. zmianą wpływów z IPO w porównaniu ze średnią z 5 lat i kapitalizacją rynkową w 2023 roku na poziomie 1,51 biliona USD.

  Hongkong, z ujemną 43 proc. Zmianą liczby IPO w porównaniu ze średnią pięcioletnią, ujemną 83 proc. Zmianą wpływów z IPO w porównaniu ze średnią pięcioletnią i kapitalizacją rynkową w 2023 roku na poziomie 3,94 biliona USD.

  Stany Zjednoczone, z ujemną 36 proc. Zmianą liczby IPO w porównaniu ze średnią pięcioletnią, ujemną 66 proc. zmianą wpływów z IPO w porównaniu ze średnią pięcioletnią i kapitalizacją rynkową w 2023 roku na poziomie 42,95 bilionów USD. 

  Korea Południowa, z dodatnią 7 proc. zmianą liczby IPO w porównaniu ze średnią pięcioletnią, ujemną 67 proc. zmianą wpływów z IPO w porównaniu ze średnią pięcioletnią i kapitalizacją rynkową w 2023 roku w wysokości 1,61 bilionów USD.

  Tajlandia, z dodatnią 4 proc. zmianą liczby IPO w porównaniu ze średnią pięcioletnią, ujemną 69 proc. zmianą wpływów z IPO w porównaniu ze średnią pięcioletnią i kapitalizacją rynkową w 2023 roku w wysokości 0,48 biliona USD.

  Chiny kontynentalne, z ujemną 16 proc. zmianą liczby IPO w porównaniu ze średnią pięcioletnią, ujemną 23 proc. zmianą wpływów z IPO w porównaniu ze średnią pięcioletnią i kapitalizacją rynkową w 2023 roku w wysokości 10,7 bilionów USD.

  Włochy, z ujemną 6 proc. zmianą liczby IPO w porównaniu ze średnią pięcioletnią, ujemną 8 proc. zmianą wpływów z IPO w porównaniu ze średnią pięcioletnią i kapitalizacją rynkową w 2023 roku w wysokości 0,75 biliona USD.

  Japonia, z ujemną 6 proc. zmianą liczby IPO w porównaniu ze średnią pięcioletnią, dodatnią 4 proc. zmianą wpływów z IPO w porównaniu ze średnią pięcioletnią i kapitalizacją rynkową w 2023 roku na poziomie 5,47 bilionów USD..

  Arabia Saudyjska, z dodatnią zmianą liczby IPO o 101 proc. w porównaniu ze średnią pięcioletnią, ujemną zmianą wpływów z IPO o 64 proc. w porównaniu ze średnią pięcioletnią i kapitalizacją rynkową w 2023 roku w wysokości 2,93 bilionów USD.

  Indie, z dodatnią 86 proc. zmianą liczby IPO w porównaniu ze średnią z pięciu lat, ujemną 10 proc. zmianą wpływów z IPO w porównaniu ze średnią z pięciu lat i kapitalizacją rynkową w 2023 roku na poziomie 3,78 bilionów USD.

  Malezja, z dodatnią zmianą liczby IPO o 21 proc. w porównaniu do 5-letniej średniej, dodatnią zmianą wpływów z IPO o 25 proc. w porównaniu do 5-letniej średniej i kapitalizacją rynkową w 2023 roku w wysokości 0,36 bilionów USD.

  Indonezja, z dodatnią 33 proc. zmianą liczby IPO w porównaniu ze średnią z 5 lat, dodatnią 49 proc. zmianą wpływów z IPO w porównaniu ze średnią z 5 lat i kapitalizacją rynkową w 2023 roku na poziomie 0,66 bilionów USD.

  Turcja, z dodatnią zmianą liczby IPO o 120 proc. w porównaniu ze średnią z pięciu lat, dodatnią zmianą wpływów z IPO o 163 proc. w porównaniu ze średnią z pięciu lat i kapitalizacją rynkową w 2023 roku w wysokości 0,37 biliona USD.

Pomimo przyciągających uwagę debiutów spółek technologicznych, takich jak ARM Holdings, Instacart i Klaviyo, a także znaczących inwestycji kapitału wysokiego ryzyka w startupy zajmujące się generatywną sztuczną inteligencją (GenAI), sektor technologiczny nadal odnotowywał spadek liczby IPO, wycen i wyników rynkowych. Ekspansja IPO z sektora konsumenckiego i przemysłowego była napędzana przez dynamiczny wzrost gospodarczy i globalny handel. Trendy IPO w poszczególnych sektorach odzwierciedlają zmieniającą się dynamikę globalnej gospodarki i łańcucha dostaw.

ipo globe

Pobierz nasz najnowszy raport IPO [EN]

W Raporcie EY Global IPO Trends Q4 2023 można znaleźć bardziej szczegółowe analizy i informacje, a także dane regionalne i krajowe.

Pobierz raport (pdf)

Ogólne wyniki regionalne: rok 2023 nie był rokiem zgodnym z oczekiwaniami regionów

Podczas gdy liczba amerykańskich IPO w 2023 roku wzrosła o 15% w porównaniu ze słabym poziomem z 2022 roku, wpływy wzrosły prawie trzykrotnie dzięki kilku głośnym transakcjom. Łącznie 153 transakcje przyniosły 22,7 mld USD, z czego 132 na giełdach w USA. W regionie odnotowano siedem transakcji, które w 2023 roku pozyskały ponad 500 mln USD, w porównaniu z zaledwie czterema w 2022 roku, ale mniejsze IPO nadal dominowały w aktywności IPO na giełdach w USA. Ogólnie rzecz biorąc, wzrost wolumenu IPO w porównaniu z ubiegłym rokiem wywołał optymizm na rynku w 2023 r. w odniesieniu do szerszego ożywienia na rynku IPO. Pomimo optymistycznego otoczenia, inwestorzy pozostają selektywni, domagając się silnych fundamentów i gotowości.

W tym roku 732 spółki weszły na giełdę w regionie Azji i Pacyfiku, pozyskując 69,4 mld USD, co oznacza spadek rok do roku odpowiednio o 18% i 44%. W obliczu trudności gospodarczych i geopolitycznych rok 2023 był trudny dla rynków IPO w regionie Azji i Pacyfiku, a dwie potęgi - Chiny kontynentalne i Hongkong - nadal spadały pod względem wolumenu i wartości. Chiny kontynentalne pozostały jednak istotnym źródłem finansowania IPO, przyczyniając się do ponad 40% globalnych wpływów w 2023 roku. Na rynku IPO w regionie Azji i Pacyfiku dobrze skapitalizowane spółki wspierane przez private equity i venture capital w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego (ESG) oraz technologicznym mogą poczekać, aż wyceny ulegną poprawie. Realistyczne ceny i wyniki po IPO mogą zachęcić niektóre z tych spółek, które są przygotowane do IPO, mają z dobrą historię kapitałową i są odpowiednio zarządzane, do wejścia na giełdę w 2024 roku.

Rynek IPO w regionie EMEIA jest na dobrej drodze do ożywienia, z 7% wzrostem wolumenu, nawet przy 39% spadku wpływów. Wynika to z dużych transakcji na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej, wzmożonej aktywności w Indiach i CESA, a także kilku głośnych transgranicznych IPO w Stanach Zjednoczonych. Region ten zakończył rok z 413 transakcjami, pozyskując 31,1 mld USD. I choć pięć z dziesięciu największych światowych transakcji miało miejsce w regionie EMEIA, to w porównaniu z 2022 roku w regionie odnotowano większą liczbę mniejszych IPO niż dużych, stąd spadek łącznych wpływów. W 2023 roku MENA nadal dominowała wśród 10 największych IPO w regionie EMEIA, z połową IPO z tego regionu geograficznego. Ogólnie rzecz biorąc, perspektywy na 2024 rok w regionie EMEIA są optymistyczne, ale ostrożne, biorąc pod uwagę nieprzewidywalne otoczenie rynkowe. W różnych krajach rządy i organy regulacyjne podejmują kroki w celu stymulowania rynków kapitałowych, aby pobudzić inwestycje w przełomowe innowacje.

 • Pokaż opis wykresu#Ukryj opis wykresu

  Wykres kolumnowy przedstawiający aktywność IPO w podziale na regiony geograficzne w 2023 roku pod względem zmiany procentowej w porównaniu z 2022. Pełne dane w podziale na regiony przedstawiają się następująco: Na całym świecie liczba IPO spadła o 8%, a łączne wpływy z IPO spadły o 33 %. W obu Amerykach liczba IPO wzrosła o 15 %, a wpływy z IPO wzrosły o 155%. W regionie Azji i Pacyfiku liczba IPO spadła o 18%, a wpływy z IPO spadły o 44% procent. W regionie EMEIA łączna liczba IPO wzrosła o 7%, a łączne wpływy z IPO spadły o 39%.

Perspektywy na rok 2024: kandydaci muszą być przygotowani  

Entuzjazm związany z IPO jest ogromny, a mniejsze transakcje pojawiają się na rynku z coraz lepszymi wynikami. Podczas gdy wiele rządów podejmuje działania mające na celu pobudzenie IPO, aktywność jest szczególnie silna w gospodarkach o wysokim wzroście. Zanim polityka pieniężna ulegnie złagodzeniu, a klimat geopolityczny ustabilizuje się, kandydaci do IPO powinni skupić się na budowaniu silnych  fundamentów i zarządzaniu oczekiwaniami cenowymi, aby móc wykorzystaćszansę jaką niesie ze sobą 2024 rok. 

Na całym świecie umiarkowana inflacja i potencjalne obniżki stóp procentowych w 2024 roku mogą przyciągnąć inwestorów z powrotem do IPO poprzez poprawę płynności i perspektywy uzyskania zwrotu z inwestycji. Utrzymująca się niestabilność geopolityczna może jednak podważyć ich zaufanie. Ogólnie rzecz biorąc, nadchodzący rok, w kontekście IPO, zależy od poprawy otoczenia makroekonomicznego, ponieważ firmy z niecierpliwością czekają na korzystniejsze warunki rynkowe, które stworzą lepsze szansze na realizację IPO.

Kandydaci do IPO, którzy chcą wejść na giełdę w 2024 roku, będą musieli być dobrze przygotowani. Kluczowymi czynnikami, które należy wziąć pod uwagę, są: inflacja i stopy procentowe, polityka i regulacje rządowe, ożywienie działalności gospodarczej, napięcia i konflikty geopolityczne, agenda ESG oraz globalny łańcuch dostaw. Należy również rozważyć wszystkie opcje, od alternatywnych procesów IPO (bezpośrednie notowanie lub podwójne i wtórne notowanie) po inne metody finansowania (kapitał prywatny, dług lub sprzedaż przedsiębiorstwa).

ipo globe

Guide to Going Public,

Nasz przewodnik Guide to Going Public prezentuje strategiczne rozważania w okresie przygotowań, wejścia oraz funkcjonowania podmiotów na giełdzie.

Pobierz (pdf)

 

Bezpośrednio na maila

Bądź na bieżąco i subskrybuj newsletter EY

Subskrybuj

Local Perspective IconLokalna perspektywa

Komentarz Anny Zaremby, Partnerki EY

Zainteresowanie firm giełdowym debiutem jest duże, podobnie jak związny z tym coraz większy entuzjazm inwestorów. Wynika to chociażby z faktu, że nawet mniejsze transakcje, które pojawiają się na rynku IPO odnotowują coraz lepsze wyniki uzyskując oczekiwany zwrot z inwestycji. Wiele firm odkłada jednak w czasie decyzje z tym związane w oczekiwaniu na poprawę sytuacji makroekonomicznej, złagodzenie polityki pieniężnej, poprawę płynności, ustabilizowanie się sytuacji geopolitycznej oraz ogólnie korzystniejsze warunki rynkowe, które stworzą im jeszcze lepsze możliwości i szanse na pomyślne przeprowadzenie całego procesu. Dlatego mimo wzmożonej aktywności i rosnącego zainteresowania firm IPO, przedsiębiorcy postępują bardzo ostrożnie, bacznie analizują sygnały rynkowe oraz wyczekują najlepszego momentu, aby jak najpełniej wykorzystać szansę jaką niewątpliwie niesie ze sobą pod tym względem 2024 rok. 

Local contact

Anna Zaremba
EY Polska, CFO Consulting, Partnerka

Aby uzyskać więcej informacji na temat działań, które firmy muszą podjąć, aby zmaksymalizować swoje szanse na sukces związany z IPO pobierz nasz przewodnik Guide to going public (pdf) [EN].

 • Definicje danych dla wszystkich wykresów

  Dane prezentowane na tej stronie oraz w komunikacie prasowym EY Global IPO na koniec II kwartału 2023 oku zostały przygotowane przez Dealogic oraz EY. Niniejszy dokument zawiera dane pochodzące z danych dostarczonych na podstawie licencji przez Dealogic & ION. Wszelkie prawa zastrzeżone przez Dealogic & ION. 

  Okres Q2 2023 odnosi się do drugiego kwartału 2023 i obejmuje zakończone IPO od 1 kwietnia do 19 czerwca 2023 roku, wraz z  oczekiwanymi IPO do 30 czerwca 2023 roku (prognozowanymi na 19 czerwca 2023 roku). Okres Q2 2022 odnosi się do drugiego kwartału 2022 i obejmuje zakończone IPO od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022. Okres YTD 2023 odnosi się do pierwszych sześciu miesięcy 2023 i obejmuje zakończone IPO od 1 stycznia 2023 do 19 czerwca 2023, wraz z oczekiwanymi IPO do 30 czerwca 2023  (prognozowanymi na 19 czerwca 2023 roku). Okres YTD 2022 odnosi się do pierwszych sześciu miesięcy 2022 i obejmuje zakończone IPO od 1 stycznia 2022 do 30 czerwca 2022. Źrodło: EY analysis, Dealogic.

  • Zestawiając statystyki IPO zawarte w tych raportach i komunikatach prasowych, skupiamy się wyłącznie na IPO spółek prowadzących działalność operacyjną i definiujemy IPO jako "publiczną ofertę kapitału  firmy na nowej giełdzie".
  • Niniejszy raport obejmuje tylko te IPO, dla których zespoły Dealogic i EY posiadały dane dotyczące daty pierwszej transakcji (pierwszy dzień, w którym papiery wartościowe zaczęły być notowane na giełdzie) oraz wpływów z tego tytułu (pozyskane środki, w tym sprzedane nadprzydziały).
  • Data pierwszego notowania decyduje o tym, do którego kwartału przypisana jest dana transakcja. IPO odłożone w czasie lub nie  wycenione zostały wykluczone z tej listy. Wyłączone z niej zostały również notowania pozagiełdowe (OTC).
  • Starając się wykluczyć IPO spółek nieoperacyjnych, takich jak fundusze powiernicze, fundusze inwestycyjne i spółki akwizycyjne specjalnego przeznaczenia (SPAC), wykluczono z niniejszego zestawienia również spółki o następujących kodach Standardowej Klasyfikacji Rodzajów Działalności (SIC):

    

   • 6091: Przedsiębiorstwa finansowe prowadzące działalność powierniczą, nadzorczą i depozytową
   • 6371: Spółki zarządzające aktywami, takie jak fundusze zdrowotne i socjalne, fundusze emerytalne i ich administratorzy zewnętrzni, jak również inne instytucje finansowe
   • 6722: Otwarte fundusze inwestycyjne
   • 6726: Inne narzędzia finansowe
   • 6732: Fundacje przyznające dotacje
   • 6733: Spółki zarządzające aktywami funduszy powierniczych, nieruchomościami i rachunkami pośredników
   • 6799: Spółki nabywcze specjalnego przeznaczenia (SPAC).

   

 • Charakterystyka wyników IPO w podziale geograficznym

  • Afryka w tym Algieria, Botswana, Egipt, Ghana, Kenia, Madagaskar, Malawi, Maroko, Namibia, Rwanda, RPA, Tanzania, Tunezja, Uganda, Zambia i Zimbabwe.
  • Ameryki w tym Argentyna, Bermudy, Brazylia, Kanada, Chile, Kolumbia, Ekwador, Jamajka, Meksyk, Peru, Portoryko i Stany Zjednoczone.
  • Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej (Asean) w tym Brunei, Kambodża, Guam, Indonezja, Laos, Malezja, Malediwy, Myanmar, Mariany Północne, Filipiny, Singapur, Sri Lanka, Tajlandia i Wietnam.
  • Azja i Pacyfik w tym Asean (wymienione powyżej), Chiny (jak poniżej), Japonia, Południowa Korea jak również Australia, Nowa Zelandia, Wyspy Fidżi i Papua Nowa Gwinea.
  • EMEIA w tym Armenia, Austria, Bangladesz, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Republika Czech, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Węgry, Islandia, Indie, Irlandia, Wyspa Man, Włochy, Kazachstan, Luksemburg, Litwa, Holandia, Norwegia, Pakistan, Polska, Portugalia, Federacja Rosyjska, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Ukraina i Wielka Brytania oraz kraje Bliskiego Wschodu (wymienione poniżej) i kraje Afryki (wymienione powyżej).
  • Chiny w tym Chiny kontynentalne, Hong Kong, Macau i Tajwan.
  • Region Indii obejmuje aktywność IPO na giełdach w Indiach i Bangladeszu. 
  • Bliski Wschód w tym Bahrajn, Iran, Izrael, Jordania, Kuwejt, Oman, Katar, Arabia Saudyjska, Syria, Zjednoczone Emiraty Arabskie i Jemen.
 • Definicje transakcji IPO według sektorów i wpływów z IPO dla poszczególnych sektorów

  Sektory są klasyfikowane według ogólnych branż Thomsona przy użyciu kodu SIC (Sector Industry Classification) firmy. Istnieje 11 sektorów, które zostały zdefiniowane poniżej wraz z ich poszczególnymi branżami. Na osi poziomej przedstawiono 11 sektorów.

  • Konsument: połączenie sektorów "Dobra podstawowe" oraz "Produkty i usługi konsumenckie". Jego poszczególne branże obejmują: rolnictwo i zwierzęta gospodarskie, żywność i napoje, artykuły gospodarstwa domowego i produkty osobiste, tekstylia i odzież, tytoń, usługi edukacyjne, usługi związane z zatrudnieniem, wyposażenie domu, usługi prawne, inne produkty konsumenckie, usługi profesjonalne, a także usługi turystyczne.
  • Energia: w tym następujące branże: alternatywne źródła energii, ropa naftowa i gaz, inna energia i energetyka, petrochemia, rurociągi, energetyka, a także gospodarka wodna i gospodarka odpadami.
  • Finanse: w tym następujące branże: zarządzanie aktywami, banki, domy maklerskie, instytucje kredytowe, zdywersyfikowane podmioty finansowe, przedsiębiorstwa finansowane przez państwo, ubezpieczenia, a także inne podmioty finansowe.
  • Opieka zdrowotna: w tym następujące branże: biotechnologia, sprzęt i wyposażenie dla służby zdrowia, dostawcy usług medycznych (HMO), szpitale, a także środki farmaceutyczne.
  • Przemysł ciężki: w tym następujące branże: lotnictwo i przemysł zbrojeniowy, motoryzacja i części motoryzacyjne, budownictwo i inżynieria, maszyny, inne gałęzie przemysłu, transport, a także infrastruktura.
  • Materiały: w tym następujące branże: chemikalia, materiały budowlane, kontenery i opakowania, metale i górnictwo, inne materiały, a także papier i produkty leśne.
  • Media i Rozrywka: w tym następujące branże: reklama i marketing, działalność radiowo-telewizyjna, telewizja kablowa, kasyna i gry, hotele i zakwaterowanie, filmy kinowe i audiowizualne, inne media i rozrywka, działalność wydawnicza, a także rekreacja i wypoczynek.
  • Nieruchomości: w tym następujące branże: nieruchomości niemieszkalne, inne nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami i ich zagospodarowanie, a także nieruchomości mieszkaniowe.
  • Handel detaliczny: w tym następujące branże: sprzedaż odzieży, samochodów, komputerów i elektroniki, żywności i napojów, artykułów gospodarstwa domowego, dyskonty i domy towarowe, sprzedaż detaliczna online, jak również pozostała sprzedaż detaliczna.
  • Technologia: w tym następujące branże: komputery i urządzenia peryferyjne, elektronika, oprogramowanie i usługi internetowe, doradztwo i usługi informatyczne, inne zaawansowane technologie, półprzewodniki, a także oprogramowanie.
  • Telekomunikacja: w tym następujące branże: inne (sieci/usługi) telekomunikacyjne, infrastruktura kosmiczna i satelity, sprzęt telekomunikacyjny, usługi telekomunikacyjne oraz łączność bezprzewodowa.

Poprzednie raporty IPO

Podsumowanie

Globalny rynek IPO w 2023 roku odnotował permanentne zmiany dynamiki. Poprawa nastrojów na rynkach zachodnich stanowiła przeciwwagę dla ochłodzenia, które nastąpiło w Chinach. Odnotować należy również, że duże oferty okazały się mało atrakcyjne, a na giełdach pojawiły się głównie małe spółki z rynków wschodzących. W ujęciu globalnym wpływy spadły o jedną trzecią w porównaniu z 2022 rokiem, choć wolumeny transakcji wzrosły w obu Amerykach i regionie EMEIA.

Spółki rozważające debiuty giełdowe w 2024 roku muszą skupić się na gruntownych przygotowaniach, biorąc pod uwagę takie czynniki jak: inflacja, stopy procentowe, regulacje rządowe, ożywienie gospodarcze, napięcia geopolityczne, agenda ESG i zmieniające się globalne łańcuchy dostaw. Muszą również wykazać się odpornością na gospodarcze turbulencje, zademonstrować swoje silne fundamenty i właściwie zarządzać oczekiwaniami cenowymi, aby w pełni wykorzystać sprzyjające otoczenie do przeprowadzenia procesu IPO, które przynosi 2024 rok.

Kontakt

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.
 

Informacje

Autor George Chan

EY Global IPO Leader; EY Greater China Assurance COO

Passionate about helping clients excel in this transformative age. Keen reader. Movie fan.

Kontakt lokalny

EY Polska, CFO Consulting, Partnerka

Liderka CFO Consulting w EY Polska

 • Facebook
 • LinkedIn
 • X (formerly Twitter)