Sytuacja masowych migracji pracowników ukraińskich do Polski jest bez precedensu. Zarówno dla firm ukraińskich, polskich przedsiębiorstw goszczących obywateli z Ukrainy, jak i samych Ukraińców oznacza to wiele wyzwań na różnych płaszczyznach i wiele tematów, którymi trzeba się zająć. Odkładanie tego na później może nieść ze sobą poważne konsekwencje – zaległości podatkowe, dodatkowo należne odsetki i osobistą odpowiedzialność.  Podczas naszego webinaru podpowiemy Państwu, gdzie tkwią główne ryzyka związane z pracą wykonywaną przez Ukraińców z terenu Polski i jak się do nich przygotować..

Kontrole zatrudnienia pracowników z Ukrainy – jak zarządzić potencjalnymi ryzykami?

Sytuacja masowych migracji pracowników ukraińskich do Polski jest bez precedensu. Zarówno dla firm ukraińskich, polskich przedsiębiorstw goszczących obywateli z Ukrainy, jak i samych Ukraińców oznacza to wiele wyzwań na różnych płaszczyznach i wiele tematów, którymi trzeba się zająć. Odkładanie tego na później może nieść ze sobą poważne konsekwencje – zaległości podatkowe, dodatkowo należne odsetki i osobistą odpowiedzialność.

Jeszcze w grudniu 2022 r. Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła główne założenia programu działania na bieżący rok.
W 2023 roku PIP planuje przeprowadzić 60 tysięcy kontroli, a różnymi formami działań prewencyjnych obejmie przynajmniej 35 tysięcy podmiotów. Państwowa Inspekcja Pracy zamierza kontynuować działania z zakresu zwalczania nielegalnego zatrudnienia. Zadania kontrolne realizowane będą m.in. w zakładach pracy powierzających pracę cudzoziemcom z tzw. państw trzecich, w szczególności obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w związku z konfliktem zbrojnym toczącym się na terytorium tego państwa

Jednocześnie Ministerstwo Finansów ogłosiło, iż nie planuje wprowadzenia żadnych szczególnych zwolnień podatkowych w tej sytuacji. Oznacza to, że Ukraińcy pracujący z terytorium Polski podlegają tu co do zasady opodatkowaniu.

Podczas naszego webinaru podpowiemy Państwu, gdzie tkwią główne ryzyka związane z pracą wykonywaną przez Ukraińców z terenu Polski i jak się do nich przygotować:

  • Rafał Rogala – podsumuje najważniejsze kwestie od strony obowiązków imigracyjnych;
  • Eliza Skotnicka i Kuba Lewandowski – przedstawią kwestie dotyczące podatków osobistych i ubezpieczeń społecznych;
  • Magdalena Zalech – rozjaśni kwestie dotyczące pracy zdalnej z terytorium Polski na rzecz zagranicznego przedsiębiorstwa i wpływu takiej sytuacji na podatki korporacyjne;
  • Piotr Kołodziejczyk – omówi temat odpowiedzialności osobistej za podatki należne w Polsce.

Prelegenci

Magdalena Zalech
Partner w Zespole Podatków Międzynarodowych w Dziale Doradztwa Podatkowego
Eliza Skotnicka
EY Polska, Doradztwo Podatkowe, People Advisory Services, Senior Manager
Piotr Kołodziejczyk
EY Polska, Doradztwo Podatkowe, Senior Manager
Rafał Rogala
Ekspert do spraw migracji w People Advisory Services, EY Polska
Kuba Lewandowski
EY Polska, People Advisory Services, Doradca podatkowy

Organizatorzy

EY Polska
Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Webcast

Czas Twój czas lokalny

  • Facebook
  • LinkedIn
  • X (formerly Twitter)

Kontakt


Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.