Mårten Kihlkrans

Mårten Kihlkrans

EY Sverige, Senior Manager Forensic & Integrity Services

Mårten arbetar med att förebygga och utreda korruption och andra oegentligheter. Han är övertygad om att med integritet på agendan skapas förutsättningar för långsiktig framgång.

Fokusområden Forensics
Kontor Stockholm, SE

Mårten arbetar med utredningar av oegentligheter och korruption i företag och andra organisationer, samt inom offentlig sektor.

Kontakta Mårten