Våra medarbetares egna ord

Hör våra medarbetare berätta om mål de uppnått, vänner de lärt känna och upplevelser de haft.

"Jag kommer att använda min erfarenhet för att hjälpa till att förbättra miljontals liv. Jag får dessutom chansen att utveckla nya färdigheter och utöka mitt nätverk."

 

Tatiana DeSouza

Advisory

Våra konsulter är centrala i vår organisation

Ju mer digitaliserad världen blir, desto viktigare blir det att värdesätta våra unika, mänskliga egenskaper. Det är just människor, som du, som får jorden att gå runt tack vare idéer, insikter, innovationer, samarbeten, samtal och nyfikenhet.

Vi på EY gör inte bara en skillnad för oss själva, utan för de tusentals kunder vi arbetar med varje dag. Deras kompetens och råd driver företag framåt inom alla branscher – från fordon och detaljhandel till sjukvård och energi.

Våra konsulter på EY är organisationens starkaste länk. Deras ord blir till idéer som sedan lanseras på marknaden. De hjälper kunder att hantera utmanande problem och gör skillnad på lokal nivå. Vi hoppas att de kommer att ge dig en bättre bild av vad det innebär att jobba hos oss.

"Jag hade möten med kunder på direktörsnivå medan mina jämnåriga som jobbade på advokatbyråer fortfarande höll på med research. Jag fick göra mycket väldigt tidigt i min karriär och det var helt fantastiskt. Att få vara en fluga på väggen när en partner förklarade ett koncept, det var det bästa sättet att lära sig på."

 

Laura Parker
Tax

Det mesta av det jag för närvarande håller på med och levererar grundar sig på den kompetens jag fick på EY.

Alexander Shitov

EY Alumni

"Jag blev aldrig ifrågasatt gällande de projekt eller kunder jag valde. Ingen stoppade mig, ingen ifrågasatte mig, utan jag fick välja själv vad jag ville praktisera. Det är den sanna entreprenörsandan – och det kräver ett enormt förtroende."

 

Krati Laad
Advisory

Erfarna yrkesmänniskor

Bli inspirerad, känn dig värdefull och påverka mer än du någonsin trodde var möjligt.

Hitta jobb

 

Studenter och introduktionsnivå

Från studentprogram och andra erbjudanden till heltidstjänster – hitta en roll som hjälper dig att växa, utvecklas och leda.

Hitta jobb

För mig handlar allt om att hjälpa andra att hitta modet att uppnå sin fulla potential, oavsett om det är personer i mina egna team eller de företagsgrundare vi stödjer genom EY Entrepreneurial Winning Women™.

Lisa Schiffman

Global ledare på EY och ledare för EY Entrepreneurial Winning Women™

EY Alumni

Dagens arbetsvärld är flytande och sammankopplad så oavsett om du stannar på EY under en längre eller kortare tid kommer dina relationer och erfarenheter från tiden hos oss att gynna dig under hela din karriär. Alumni-nätverket kopplar samman tidigare och nuvarande medarbetare så att ni kan fortsätta att dela kunskaper och erfarenheter med varandra. Tillsammans är vi bättre.

EY i siffror

Vår globala alumni-studie 2018 visade att

74 %

av de alumner som varit hos oss under 4 till 5 år upplevde att tiden på EY gav dem en stark etisk kompass och en vilja att göra rätt för sig.

Siffran ökar till

90 %

bland de som varit på företaget i 15 år eller mer.

65 % angav att de utvecklade sitt kritiska tänkande, lärde sig att ifrågasätta antaganden, att hantera tvetydighet och att inta olika synvinklar under deras tid på EY.