EY Aile Şirketleri DNA modeli

EY Aile Şirketleri DNA modeli

Yerel iletişim kişisi

Serhat Akmeşe

22 Şub 2021
Konu Yayınlar
Kategori Aile Şirketi

Köklü bir aile kültürü güçlü bir aile şirketi olmayı nasıl kolaylaştırır?
EY Aile Şirketleri DNA modeli, işletmelerin büyüme stratejilerini belirlemelerine yardımcı olmaktadır. 

Aile işletmelerinin kurumsal firmalara kıyasla kendine has farklı ihtiyaçları bulunmaktadır. Aile üyeleri arasındaki bireysel ilişkiler ve çıkarlar çoğu zaman farklılıklar göstermektedir. Bazı aile üyeleri işi sürdürmeye ilgi duymazken, bazıları da işi temelinden değiştirmek isteyebilmektedir.

Dünya genelindeki aile işletmelerinin gündeminde, yönetişim, halefiyet ve varlık yönetimi gibi “geleneksel” konulara ek olarak, yetenek, çeşitlilik, dijital dönüşüm ve hayırseverlik konularının da olduğu görülmektedir. Bu konular çoğunlukla yeni nesil aile üyeleri tarafından önemsenmektedir.

EY olarak aile şirketleriyle çalışma yaklaşımımız, EY Aile Şirketleri DNA modeline dayanır. Aile şirketi liderlerinin hem kişisel hem de şirket performansı gündemlerini destekleyen model; ailenin uyumu, şirketin büyüme iştahı ve aile varlığının korunmasını kolaylaştıran başarı faktörlerini öne çıkarır.

EY olarak, aile şirketleri alanındaki başarımızı, bilgi birikimimiz ve deneyimlerimizi birleştirerek, aile şirketlerine özel çözümler geliştiriyoruz. 

Aileye, değerlere, işe ve sermayeye odaklanma

Her aile şirketi benzersizdir, ancak başarılı olanların pek çok ortak noktası bulunmaktadır. EY olarak, 100 yılı aşkın aile şirketleri deneyimimizden yola çıkarak, aile şirketlerinin işlerini büyütmelerine ve uzun vadeli, nesiller arası miras inşa etmelerine yardımcı olan temel unsurları belirliyoruz. Aile şirketi liderlerinin hem kişisel hem de iş gündemlerini desteklemek ve nesiller boyunca başarıya ulaşmalarına yardımcı olmak için Aile Şirketleri DNA Modelimizi kullanıyoruz.

Kaynakları göster

Odak noktası: Aile

İşletme sahibi ailelerin sayısı ve karmaşıklığı arttığında, iyi bir halefiyet planlaması yapılması zorunlu hale geliyor.

Odak noktası: Değerler

Mali, hukuki ve finansal sorular genellikle aile üyelerinin kişisel hedefleri ve değerleri ile birlikte ortaya çıkıyor.

Odak noktası: İş

Aileler genişleyip karı daha fazla aile üyesi arasında paylaştırmak durumunda kaldıkça, işletmenin sürdürülebilir büyümesi ve karlılığı daha da önemli hale geliyor.

Odak noktası: Sermaye

Ailede varlık yönetiminin karmaşıklığı arttıkça bu süreç, aile ofisi ile profesyonelleştirilmeye çalışılıyor.

Aile Şirketi Hizmetleri

Aile şirketlerinin nesilden nesile aktarılarak hedefe ulaşmasına destek olur.

İncele