Aile Şirketleri | Odak noktası: İş

Aile Şirketleri | Odak noktası: İş

Yerel iletişim kişisi

Serhat Akmeşe

22 Şub 2021
Konu Yayınlar
Kategori Aile Şirketi

Kâr daha fazla aile üyesi arasında paylaştırılmaya başladıkça, işletmenin sürdürülebilir büyümesi ve kârlılığı daha da önemli hale gelir. Girişimci ruhu canlı tutan aileler, iş hakkında farklı düşünen ve başarılı büyüme stratejileri sunan hırslı liderler yaratma olanağına sahiptir.

Büyüme ve inovasyon

Aile şirketleri, girişimci doğalarına bağlı kaldıklarında, değişime proaktif olarak yanıt verdiklerinde ve araştırma ve geliştirmeyi sürdürdüklerinde inovasyonda başarılı olur.

Aile işletmesinin büyüme stratejisi, gelecek nesli benimsemeli ve onları inovasyon veya satın alma yoluyla gelecekte planladıkları iş kolları için fikirler üretmeye teşvik etmelidir. Bu yaklaşım, işletmenin aile şirketiyle duygusal bağlarını sınırlayan bir portföy geliştirmesine olanak tanır.

Sermaye gündemi

Başarılı aile şirketleri, sermaye stratejilerinin çeşitli makroekonomik faktörlerden ve yıkıcı güçlerden nasıl etkilendiğine dair derin bir anlayışa sahiptir. Bu tür zorluklara dayanacak kadar esnek sermaye gündemi -sermayeyi yönetme, alım/satım işlemlerini yürütme ve operasyonel ve stratejik kararlarda kurumsal finansman araçlarını uygulama – şirkete değer katar ve büyümeyi yönlendirmeye yardımcı olur.

Dijital dönüşüm

İşletmenin dijitalleşmesi artık bir seçenek değil zorunluluk haline gelmiştir. Aile şirketleri bazen geleneklerine ve alışılagelmiş iş yapış şekillerine bağlı kalmaktadır. Değişime karşı direnci önlemek için yeni fikirlere ve yeni bakış açılarına açık olmak gerekir. Bu yetenek, aile üyelerinden veya aile dışı üyelerden gelebilir.

Yetenek yönetimi

Aile şirketleri genellikle iş dünyasından deneyimli yöneticileri bünyelerine katar. Bu kişiler, yeni beceri ve iç görüler ile olumlu değişim sağlama yeteneğini beraberinde getirir. Hareket kabiliyetini kısıtlayacak hissedar bulundurmayan aile şirketleri, finansal, fiziksel ve duygusal teşviklerin karışımını sunarak çalışanları motive edebilir. Şirketin kârını hem resmi hem de gayri resmi olarak paylaşmak, çalışanlarla uzun soluklu ilişkiler kurmaya ve bağlılık duygusu yaratmaya katkı sağlar.

Önde gelen aileler ne yapıyor?

Başarılı aileler değişimi benimser ve şirket büyüdükçe gelecek nesil aile üyeleri arasındaki girişimci ruhu besler. Daha geniş yetkinlikleri de göz önünde bulunduran büyüme stratejileri uygulayarak teknolojinin öngörülemezliğini ve ortaya çıkabilecek ani karmaşıklıkları bertaraf eder.

Başarı faktörleri

•  İyi uygulamaları hayata geçirerek ve doğru liderlik yapısı oluşturarak büyümeyi sağlayın
•  Ailede ve işte yenilikçilik ve girişimcilik ruhunu besleyin
•  Gelecek nesli aile değerleri, risk alma, bağımsız düşünme ve işbirliği konusunda eğitin
• Gelecekte işletmenin nasıl finanse edileceğini açıklayan bir büyüme planı geliştirin
•  Şirketin tüm yetkinliklerini göz önünde bulunduran büyüme stratejisi uygulayın
•  Dijital dönüşümü desteklemek için liderler ve aile konseyiyle birlikte bir aile üyesi seçin
•  Herkesin yeteneğini benimseyin ve doğru kişilerin doğru konumda olduğundan emin olun
•  Düşünce yapısı ve deneyim açısından aileden farklı olan yönetim kurulunu strateji geliştirmek ve değer yaratmak için güçlendirin

EY 7 Drivers of Growth

Yenilikçi yaklaşımımız, şirketlerin yetkinliklerini büyüme stratejileriyle uyumlu hale getirmesine yardımcı oluyor. 30 yılı aşkın süredir Entrepreneur of The Year® Programı aracılığıyla dünyanın en iyi performans gösteren ve en hızlı büyüyen özel şirketleriyle birlikte çalışıyoruz ve onlardan öğreniyoruz.

Bu bilgileri; EY 7 Drivers of Growth yaklaşımını geliştirmek, büyümeyi destekleyen unsurlarla ilgili farklı yaklaşımları ortaya çıkarmak, şirketlerin bugün nerede olduklarını ve büyümeyi nasıl hızlandırabilecekleri ile ilgili liderlere yardımcı olmak için kullanıyoruz.

Kaynakları göster

Aile Şirketi Hizmetleri

Aile şirketlerinin nesilden nesile aktarılarak hedefe ulaşmasına destek olur.

İncele