Danışmanlık Hizmetleri

Dönüşüm çağında başarılı olmak için neler gerekli? İş yapış şekillerinin doğası hızla değişiyor. Yeni nesillerin iş dünyasındaki egemenliği artarken şirketlerin daha yenilikçi, çevik ve iş birliği içinde olması bekleniyor. EY Danışmanlık Hizmetleri, size bu konularda destek oluyor.

İş dünyası her zamankinden farklı. Dönüşüm çağı, stratejiden yönetime kadar, her noktada daha iyi sorular sormamızı gerektiriyor.

 • Dijital dünyaya her açıdan bakarsanız, stratejinizi daha iyi uygulayabilir misiniz?
 • Yapay zeka insan gücünün potansiyelini nasıl yükseltebilir?
 • Çalışanlarınızı mı yoksa çalışanlarınızın çalışma şeklini mi değiştirirsiniz?
 • Siber güvenlik, yalnızca saldırıya uğramanız durumunda mı bir öncelik haline gelir?

Daha iyi sorular, daha iyi bağlantılar sayesinde sorulabilir ve böylece daha iyi cevaplar aranabilir. Bu düşüncemiz; yetenekler, fikirler ve deneyimler açısından çok çeşitli bir topluluğa sahip olmak gerektiği anlamına geliyor. Bu çeşitlilik sayesinde kazanacağınız bakış açıları size yeni görüşler sunacak; finans danışmanlığı, risk danışmanlığı, siber güvenlik danışmanlığı gibi pek çok danışmanlık hizmetimiz, kuruluşunuzun amaçlarını gerçekleştirmeniz konusunda yardımcı olarak yepyeni bir şekilde faaliyet göstermenize olanak sunacaktır.

 • Dijital ve teknoloji dönüşümü

  Yapay Zekanın uygulanması süreçlerin “daha iyi” veya “daha hızlı” olmasının ötesinde bir anlam taşır. Bir işletmeyi yönetmenin ve büyütmenin yeni yollarına ilham verir.

  Yapay Zeka (AI) kendi başına bir teknoloji değildir, sayısız duruma uygulanan alt alanlarla birlikte bir yöntemler ve araçlar grubudur. “Teknoloji gerçekleştirilir. Robotlar yapılır. Ama Yapay Zeka  uygulanır.” deriz. Yapay Zeka olgunlaştığında  ve girişimlerin sistemlerinde yerleşik hale geldiğinde teknik olmayan kullanıcılar için daha erişilebilir olur.

  Yapay Zeka’dan değer elde etmek için, kuruluşunuzun amacını ve ona özgü riskleri bilmeniz gerekir. Sonraki adımda ise neye ihtiyacınız olduğunu belirleyin. Müşterilerimizin iş yapma şeklini etkileyen bu önemli trend hakkındaki en güncel yazılarımıza göz atın.

  • Dijital ve çevik IT stratejisi
  • Veri Mühendisliği ve İleri analitik
  • İş zekası ve raporlama
  • Kurumsal uygulamalar için uçtan uca çözüm geliştirme
  • Altyapı ve servis dayanıklılığı
  • Akıllı otomasyon çözümleri
  • BT mimarisi
  • BT performans yönetimi
  • Sektör uygulama implementasyonu
  • Teknoloji implementasyon desteği

  Dijital

   
 • Finans danışmanlığı

  Finans ekibimiz önemli sorulara odaklanmak ve zor problemleri çözmek üzere kıt kaynakları erişilebilir hale getirerek inovasyonu kolaylaştırıyor.

  Dünya, içinde bulunduğumuz dijital çağda hızla değişiyor. Günümüzde, finans liderleri daha stratejik düşünmeli ve değişen iş koşullarına tüm yönleriyle bakmalıdır.

  EY’da, işletmenize kattığınız değeri arttırmanıza destek olmak için CFO’lar, kontrolörler ve üst yöneticiler ile uzman danışmanları bir araya getirerek bir küresel ekosistem oluşturduk.

  Finans ve muhasebe süreçlerinizi iyileştirmek ve dijital çağın yeni normaline uyum sağlamanıza destek olacak kolaylaştırıcı teknolojileri kuruluşunuzun geneline dönüşümsel bir şekilde yaymak üzere sizlere sunuyoruz. Küresel bir şirket olarak, operasyonel danışmanlık birikimimizi sektöre özgü öncü uygulamalarla birleştiriyor ve hizmetlerimizi dünyanın her yerinde sunabiliyoruz.

  SAP ve Microsoft gibi sektörün öncü işletmeleriyle olan iş ortaklıklarımız ve EY’ın Danışmanlık, Vergi, Kurumsal Finansman ve Denetim hizmetleri geneline yayılmış tam hizmet kapasitesi sayesinde ihtiyaçlarınıza uygun geliştirilmiş, daha iyi ve daha uzun ömürlü sonuçlar sağlamaya yönelik kapsayıcı görüşler sunuyoruz.

  • Finans fonksiyonunun değerlendirilmesi
  • Finans dönüşümü
  • Finans strateji ve operasyon model tasarımı
  • Finans süreç optimizasyon ve otomasyonu
  • Finans organizasyon tasarımı ve geleceğin işgücü
  • Finans teknoloji dönüşümü, lokalizasyon desteği
  • Finansal planlama, analiz ve analitik
  • Yönetim raporlaması
  • Finansal kapanış
  • Hazine ve nakit yönetimi
  • Ortak hizmet merkezi
   
 • Finansal risk danışmanlığı

  • Kredi Riski - Yönetim ve süreçler, kredi başvurusu ve onay süreci, skorlama/derecelendirme, İDD uyumu, temerrüt oranı, temerrüt halinde kayıp ve krediye dönüşüm oranları modelleri, karşı taraf kredi riski ve kredi değeri düzenlemesi (CVA / DVA / FVA), tahsilatlar, stres testi, mevzuata uygunluk
  • Piyasa Riski – faiz oranı riski, Piyasa riski için asgari sermaye yeterliliği, Değerleme, Piyasa riski, ileriye dönük bilanço tahmini
  • Operasyonel Risk içsel sermaye değerlendirme sürecinin oluşturulması ve validasyonu
  • Risk iştahı ve stratejisi, risk organizasyonu ve yönetimi
  • IRB (İDD) uyumlu model validasyonu
  • TFRS 9 revizyon ve validasyonu

  Sigorta ve Aktüerya
  • Reserve Gözden Geçirme
  • IAS 19 Kapsamında Yükümlülük Değerleme
  • Ürün Geliştirme ve Fiyatlama
  • Risk Modelleme ve Sermaye Hesaplamaları
  • Reasürans Fiyatlama ve Optimizasyonu
  • İslami Sigortacılık Ürün Geliştirme ve İş Modeli Kurulumu
  • Aktüeryal Durum Değerlendirme Çalışmaları
  • Aktüeryal Denetim Hizmetleri
  • Solvency 2 Denetim ve Gözden Geçirme
  • IFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri uygulama danışmanlığı
  • EY RCP IFRS 17 hesaplama aracı
 • İş dönüşümü ve inovasyon

  Bozucu inovasyon tüm dünyada çalışma şeklini değiştiriyor. Bunu yaparken de sadece bu hıza ayak uydurabilen ve başarmak için kendilerini yenileyenler için bir fırsat yaratıyor.

  Sürekli yeni teknolojiler ve yeni iş yapma yolları ortaya çıkıyor.  Böyle bir ortamda, ya inovasyonu ya da geride kalma riskini kabullenmelisiniz.

  İnovasyon asla kolay olmaz. Ancak işletmelerinin 6 ay, 3 yıl, 10 yıl ve daha sonrasında işleri nasıl farklı yapması gerektiğini keşfetmeye hazır olanlar için sınırsız fırsat var. Bir inovasyon kültürünün nasıl geliştirileceğini ve yıkıcı, yeni ortaya çıkan teknolojilerin tam potansiyelinin nasıl gerçekleştirileceğini öğrenmek için en son yayınlarımıza göz atın.

  • Yeni iş tasarımı ve inovasyon
  • Tasarım ve mühendislik hizmetleri
  • Çevik değer yaratma ve maliyet azaltımı
  • Kurumsal dönüşüm mimarisi
  • Dönüşüm programı uygulama desteği
  • Kamu politikası tasarımı
  • Akıllı şehirler ve vatandaş deneyimi tasarımı
   
 • İş gücü danışmanlığı

  Çalışanlarınızı mı yoksa onların çalışma şeklini mi değiştiriyorsunuz?

  Çalışma dünyasını değiştiren yıkıcı güçler karşısında, işletmelerin hızlı değişime adapte olmaları gerekiyor. Bir yandan maliyetleri kontrol altında tutarken bir yandan da işgücü bulmada, yönetmede, motive etmede ve koruyabilmede esnek ve çevik olmaları gerekiyor. EY İnsan Kaynakları Danışmanlığı Hizmetleri profesyonelleri, çalışanlarınızdan entegre bir iş stratejisinin bir parçası olarak etkin bir şekilde yararlanmanıza yardımcı olabilir. Bu, doğru kabiliyetlere sahip doğru çalışanları, doğru yerde, doğru maliyetle, doğru şeyleri yaparak işe almanıza destek olarak rekabetçi avantaja dönüşebilir.

  • Organizasyon ve iş gücü dönüşümü
  • Değişim yönetimi ve öğrenme
  • Amaç, kültür ve liderlik
  • İK dönüşümü, sistemleri ve ödüllendirme

  Çalışanlar ve iş gücü

   
 • Müşteri ve büyüme

  Günümüzde rekabetçi avantaj müşterilerimizle geliştirilen güven ilişkisi sayesinde elde edilir. 

  Teknoloji her alanda müşteri deneyim ve beklentilerini çok hızlı bir şekilde dönüştürüyor. Bu hızlı ilerleyen ortamda, sadakat ve sürdürülebilir karlılığa götüren müşteri ilişkileri yaratmanızı sağlayacak olan müşteri güvenini işletmenizin merkezine yerleştirmeniz gerekiyor.

  EY Danışmanlık hizmetleri olarak, işletmelerin müşteri odaklı iş modellerine geçmesine ve müşterilerinin güvenini kazanmalarına destek oluyoruz.  Farklı konularda uzmanlık sahibi olan ekiplerimiz, deneyimimiz, pazarlama, satış ve hizmet uzmanlarımız, küresel bağlantılarımız ve sektörel uzmanlığımız  daha doğru sorular sormamızı sağlıyor. Şeffaf ve gerçek müşteri deneyimleri oluşturmak için inovatif çözümler bularak sizlerle birlikte çalışıyoruz.

  • Müşteri deneyimi
  • Pazarlama
  • Satış
  • Müşteri hizmetleri
  • Ürün inovasyonu
   
 • Risk danışmanlığı

  Başarılı risk yönetimi uygulamalarının, bu konuyu nasıl ele aldıklarını ve nasıl rekabet avantajı yarattıklarını keşfedin.

  Başarılı işletmeler riskin— yukarıdan, aşağıdan ve dışarıdan — her yönden gelebileceğini ve riski görmenin, tahmin etmenin ve karşılık vermenin zor olabileceğini bilirler. Bu kuruluşlar risklerini, risk fonksiyonlarını güncelleyerek ve risk araştırmasını paylaşarak, agresif inovasyondan yeni değerler yaratıp kendilerine rekabet avantajı sağlayarak karşılıyorlar.

  Yukarıdan ve aşağıdan gelen risk arasındaki karşılıklı etkileşim, riski önlemek için alınan uzun vadeli kararların ve bunun bir kuruluşun gelecekteki iş stratejisine ve hedeflerine ulaşma kabiliyetini nasıl etkilediğinin anlaşılması bakımından önemlidir. İyi bir risk yönetiminin, stratejik hedeflere ulaşmada güven sağlayarak ve paydaşların güvenini koruyarak nasıl değer yaratacağını keşfedin.

  • Yönetim kurulu hizmetleri
  • Kurumsal risk yönetimi
  • Risk fonksiyonunun optimizasyonu
  • Dijital risk yönetimi
  • İleri risk analitiği ve öngörüsü
  • GRC teknolojileri
  • Uygulama güvenliği
  • Kontrol transformasyonu
  • Üçüncü taraf risk yönetimi
  • Program risk yönetimi
  • Mevzuat uyum
  • Yönetilen risk hizmetleri
  • İç denetim kaynak paylaşımı ve dış kaynak modelleri
  • İç denetim değerlendirme
  • İç denetim dönüşümü
    
   
 • Siber güvenlik, gizlilik ve güvenilir teknolojiler

  İşletmeler Tasarımda Siber Güvenlik zihniyetini nasıl benimseyebilirler?

  İşletmeler sürekli gelişen piyasalarda büyümelerine ve kendilerini farklılaştırmalarına yardımcı olacak şekilde daha fazla yeni teknolojileri kullanmak zorundalar. Bu değişiklikleri yönetmeye yardımcı olacak etkin siber güvenlik tedbirlerinden yoksun işletmeler müşterilerinin, paydaşlarının ve piyasanın güvenini kaybetmekle karşı karşıya kalırken, kendilerini de artan bir riske maruz bırakırlar.

  Şimdi işletmelerin korunmasında yeni bir yaklaşımı benimseme zamanıdır: bu her günkü dayanıklılığı temin eden, baştan itibaren risk ve siber güvenliği hesaba katmış proaktif, pragmatik ve stratejik bir yaklaşımdır. Bu yaklaşımın adı Tasarımda Güvenliktir.

  Tasarımda Siber Güvenlik, işletmelerin riskten tamamen kaçınmak yerine daha fazla risk alabilmesi, dönüşümsel değişime yön verebilmesi ve güvenle yenilik yapabilmesi için sistemler, tasarımlar ve verilerde güvenlik oluşturmasıyla ilgilidir.

  • Siber güvenlik dönüşümü
  • Siber tehdit yönetimi
  • Veri koruma ve gizlilik
  • Kimlik ve erişim yönetimi
  • İSO sertifikasyon uygulama hizmetleri
  • Bağımsız BT denetimi
  • BT iç kontrol uyumluluğu
  • BT ve siber güvenlik regülasyon uyumluluğu
  • Teknoloji ve cyber dayaniklilik
  • Hizmet organizasyonlari kontrol raporlamasi (ISAE 3402, SOC2/3, AUP)
  • BT ve siber güvenlik 3. taraf sözleşme uyumu  
   
 • Tedarik zinciri ve operasyonlar

  Kuruluşların operasyonlarını büyütmek, optimize etmek ve muhafaza etmek için ihtiyaçları olan uçtan uca kapsayıcı bir tedarik zinciri ve operasyon stratejisinin karşılanması

  Geçmişteki tedarik zincirlerinde, şirketler ürün ve hizmetlerini lineer değer zincirleri aracılığıyla satıyorlardı. Ancak inovasyon ve bozulma, şirketleri, hibrit işbirliği ve rekabet şekillerini mümkün kılan dijital ekosistemlerin ve piyasa ağlarının yönlendirdiği yeni bir tedarik zincirine doğru itti.

  Teknoloji, demografi ve hükümet politikaları endüstrileri şekillendirirken tedarik zincirleri ve operasyonlar performans ve inovasyonu iyileştirme güçlüğünü karşılamak için radikal bir yeniden yapılandırmadan geçmelidir.

  Dijital bozulma karmaşık olabilir, ancak biz tüm parçaları pürüzsüz bir şekilde bir araya getiren bir çerçeve sunuyoruz. Şirket stratejinizin bütününü kavrayarak, veri analitiklerinin, blok zinciri teknolojilerinin, makine öğreniminin ve yapay zekanın kullanımıyla işletmenizde devrim yapmanıza destek olabiliriz.

  • Tedarik zinciri stratejisi ve operasyon modeli
  • Tedarik zinciri görünürlüğü ve analitiği
  • Üretim dönüşümü
  • Tedarik zinciri planlama ve s&op dönüşümü
  • Lojistik ve sipariş yönetimi dönüşümü
  • Satın alma dönüşümü
  • Ürün yaşam döngüsü yönetimi
  • Tedarik zinciri risk ve sürdürülebilirlik yönetimi
  • Yalın, operasyonel mükemmellik, mühendislik ve bakım hizmetleri
  • Varlık (asset) yönetimi
  • Tedarik zincirinde teknolojik ve dijital dönüşüm
  • Küresel ticaret
  • Network optimizasyonu (vergileri dikkate alarak)
  • Tedarik zincirinini yeniden keşfi
  • Akıllı fabrika
  • Entegre dijital planlama
  • Tedarik optimizasyonu
  • Dijital operasyonel yönetimi

  Tedarik zinciri ve operasyonlar

EY Türkiye Risk Danışmanlığı Hizmetleri

Risk her yönden gelebilir ve riski görmek, tahmin etmek ve etkin bir şekilde karşılık vermek zor olabilir. Bu nedenle, kuruluşları risklere yeni bir gözle bakmaya ve karşılık vermeye davet ediyoruz.

Web sayfamızı inceleyin

 

EY Türkiye Risk ve Siber Güvenlik Eğitim Kataloğu 2023


Kataloğumuzu inceleyin


Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.

Önceki

Anasayfa

Sıradaki

Denetim