Finansal muhasebe danışmanlık hizmetleri

Muhasebe, raporlama ve iş analitiği hizmetleriyle etkili ve verimli bir finansal işlev oluşturmanızda sizlere destek oluyoruz.

Finansal Muhasebe ve Danışmanlık Hizmetleri (CFO Danışmanlık Hizmetleri) departmanımız, müşterilerimize finansal ve finansal olmayan öngörüleri belirleme, izleme ve paydaşlarına açıklama konusunda bütüncül bir yaklaşımla destek olur.

Müşterilerimizin sosyal, etik ve çevresel fırsatların ve risklerin iş performansını nasıl etkileyebileceğinin belirlenmesine, ölçülmesine, raporlanmasına, denetlenmesine ve paydaş raporlama gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı oluyoruz. CFO'nun gündemini ele alır, CFO'lara, kontrolörlere, hazine yöneticilerine ve üst düzey finans liderlerine çağın gerektirdiği finansal raporlama gerekliliklerine uyum için öngörü ve hizmet sağlıyoruz.

Ayrıca; teknoloji, yenilikçi yöntemler, finansal veri analitiği araçları ve inovasyonu ile daha güçlü, daha verimli finans fonksiyonları oluşturmalarına destek oluyoruz. Alanında uzman ekiplerimizle müşterilerimizin değişen ekonomik ve düzenleyici ortamdan, gelişen teknolojilerdeki hızlı değişikliklerden kaynaklanan finansal raporlama zorluklarını çözmelerine destek oluyoruz.

 • Dönüşüm Hizmetleri

  ·        EY Global Dönüşüm Hizmetleri kapsamında, müşterilerimize IFRS ve USGAAP dönüşüm hizmetleri sunuyoruz.

  ·        Sistem entegreli UFRS dönüşüm, hızlı dönüşüm, karmaşık UFRS konularında danışmanlık hizmeti.

 • Etkin Dönem Kapanışı ve Finans Fonksiyonunun Etkinliği

  ·        EY Türkiye olarak, müşterilerimize etkin ve verimli finans fonksiyonu yaratılmasında ve finansal dönem kapanışlarında destek oluyoruz: finansal ve diğer performans ölçümü raporlamalarının zamanında yapılması, yönetimin daha doğru kararlar almasında etkin olarak daha istikrarlı finansal yapıların oluşmasını sağlıyor.

 • Yönetim Raporlaması, Bütçe ve Planlama Hizmetleri

  ·        Yönetim raporlaması sistem ve formatlarının yeniden tasarlanması

  ·        Bütçe şablonlarının yeniden tasarlanması, şirket stratejileri ve temel performans göstergeleri ile uyumlu, güvenilir ve esnek bütçeleme süreçlerinin oluşturulması

  ·        Aylık yönetim raporlaması ve yıllık bütçe hazırlanması konularında destek

 • Maliyet Muhasebesi Analiz, Dizayn ve İyileştirme Hizmetleri

  ·        Maliyet hesaplama sürecinin doğruluğunun finansal açıdan incelenmesi

  ·        Bütçe-gerçekleşen analiz ve raporlamasının doğru ve zamanında yapılması

  ·        Fiyatlandırma ve maliyet tarafındaki iyileştirmeler ile karlılığın etkin yönetilebilmesi

  ·        Verimli maliyet ve karlılık yönetimi

  ·        Etkin maliyet takibi

 • ERP Uygulamalarında Finans, Muhasebe ve Bütçe Modülü Danışmanlık Hizmetleri

  ·        Muhasebe ve Finans modüllerinde uygulama desteği

  ·        Finansal mimarinin kurulması hizmetleri

  ·        Sistem entegre UFRS raporlama süreçlerinde destek

  ·        ERP’de IAS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı uygulamaları

 • Birleşme ve Satın Almalar Sonrası Finansal Entegrasyon

  Muhasebe ve Mali İşler fonksiyonunun entegrasyonu sürecinde destek veriyoruz. Şirket birleşme ve satın alma işlemleri sonrasında Muhasebe ve Mali İşler Entegrasyonuna ilişkin aşağıdaki konularda hizmet veriyoruz.

  ·        Türk muhasebe sistemine göre hazırlanan yasal mali tabloların Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına veya Amerika'da Genel Kabul Gören Muhasebe Prensiplerine göre hazırlanan mali tablolara dönüştürülmesi

  ·        Mali işler fonksiyonunun etkinliği, dönem sonu kapama işlemleri ve raporlama

  ·        Yabancı yatırımcının istediği muhasebe politika ve prosedürleri ile gösterim standartlarına uygun bir şekilde yönetim raporlamasının yapılması

  ·        Birleşme ve satın alma işlemleri sonrasında muhasebe, mali işler ve raporlama destek hizmetleri

  ·        Yabancı yatırımcının istekleri doğrultusunda yeni şirketin muhasebe klavuzunun hazırlanması

  ·        Yabancı yatırımcının hesap planı ile alınan şirketin hesap planlarının uyumlu hale getirilmesi

 • Yeni Muhasebe ve Raporlama Standartlarına Geçiş

  ·        UFRS 16 Kiralama işlemleri

  ·        UFRS 15 – Müşteri sözleşmelerinden elde edilen hasılat standardının incelenmesi

 • Enflasyon Muhasebesi Uygulamaları

  ·        “IAS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Standardı” uygulamaları ve yeniden değerleme süreçlerinde uçtan uca destek verilmesi

 • Finans ve Mali İşler Fonksiyonlarında Süreç İyileştirme

  Ekibimizle şirketlerin süreç, organizasyon ve teknoloji altyapısını gözden geçirerek mali işler fonksiyonunda operasyonel verimliliği artırmayı hedefliyoruz.

  ·        Süreçlerin standardize edilmesi, süreçlere ilişkin otomasyon seviyesinin artırılması

  ·        Süreç sahipliği ve yönetimine ilişkin rol ve sorumlulukların belirlenmesi, diğer operasyonlar ile entegrasyonun sağlanması, Ortak Hizmet Merkezi kapsamında merkezileştirilebilecek süreçlerin tespiti, dış kaynak kullanılarak gerçekleştirilebilecek süreçlerin tespiti

  ·        Anahtar performans göstergelerinin tanımlanması, finansal kapanış ve raporlamaya takviminin oluşturulması

  ·        Ay sonu kapanış ve raporlama sürecinin hızlandırılması, kalite ve doğruluk seviyesini iyileştirilmesi

 • Kurumsal Performans Yönetimi ("EPM") Hizmetleri

  Ekibimizle stratejik planlama kapsamında oluşturulan objektiflerin takip edilmesi ve firmanın performansının izlenerek  dönemsel olarak raporlanmasında destek veriyoruz. Kurumsal peformans yönetimi tepede oluşturulan kurum hedeflerinin öncelikli olarak birim hedeflerine ve daha sonra da İnsan Kaynakları biriminin desteği ile birey hedeflerine indirgenmesini kapsamaktadır.

  ·        Temel iş stratejileri ile ilişkili olarak kurum, departman ve birey seviyelerinde anahtar performans göstergeleri ve ölçütlerinin belirlenmesi

  ·        Bütçenin oluşturulması, iyileştirilmesi, gözden geçirilmesi

  ·        Planlama, raporlama, karlılık analizi uygulamaları

  ·        Kurum, departman ve birey seviyelerinde karnelerin oluşturulması

  ·        Anahtar performans göstergelerini ve karneleri besleyecek veri yapısının ve veri kaynaklarının belirlenmesi ve bu konuda gerekiyorsa aksiyon planlarının oluşturulması

  ·        Performans modelinin ve süreçlerinin tasarımı

  ·        Performans yönetimine ilişkin teknoloji çözümlerinin seçilmesi

 • Sıfır Tabanlı Bütçeleme Hizmetleri

  Sıfır tabanlı bütçeleme (STB) dönem içindeki tüm masrafların doğrulanmasıdır. Sıfır tabanlı bütçeleme teorik olarak ‘Sıfır taban’dan başlar ama aslında işletmeyi sürdürülebilir kılan minimum miktardan baz alınır. Organizasyonunuzdaki tüm birimler ihtiyaçlarına ve maliyetlerine göre analiz edilirler. Sonrasında, önceki dönem bütçesinden büyük ya da küçük olmasına bakmaksızın, bütçe gelecek dönemdeki gerekliliklere göre belirlenir.

 • Geçici Eleman Temini

  Şirketinizin finans veya muhasebe departmanının personele ihtiyacı varsa, sunduğumuz geçici personel hizmetlerinden yararlanabilirsiniz.

  ·        Geçici CFO temini

  ·        Geçici raporlama müdürü, finansal kontrolör, iç denetim müdürü temini

  ·        Geçici IFRS raporlama müdürü ve/veya elemanı temini

 • Muhasebe ve Raporlama Desteği

  ·        Finansal raporlama ve finansal kontrol için kısa ve uzun süreli personel desteği sağlama

  ·        Grup hesap planı hazırlama

  ·        Muhasebe ve finansal raporlama ile ilgili isteğe bağlı danışmanlık

 • Muhasebe Rehber Kitapçığı Hazırlanması

  Genellikle holding ve grup firmalarının aynı muhasebe uygulama ve politikalarını uygulayarak yeknesak bir yapıda raporlamanın sağlanması için belirlenen yapı doğrultusunda (UFRS, Yasal, USGAAP gibi) muhasebe rehber kitapçığının hazırlanması, iyileştirilmesi veya güncellenmesi hizmetidir.

 • Sermaye Piyasalarını Hazırlık (Halka Arz)

  Halka arza hazırlık çalışması, bir şirketin halka arza hazırlığı konusunda yapılan analizin raporlanmasıdır. Hedeflenen çıktı halka arz hazırlık sürecinde ele alınması gereken ihtiyaçların yol haritasıdır.

 • Dijital Finansal Olgunluk Analizi

  Dijital Finans Olgunluk Analizi organizasyonların ve üst düzey paydaşların mevcut dijital olgunluk değerlendirmesi için oluşturulmuş bir çözüm paketidir. Finansal süreçlerde şirketin dijital olgunluğu hakkında mevcut durumu ve yol haritası tespit edilmektedir.

 • Eğitim Hizmetleri

  ·        UFRS Eğitimleri

  ·        Konsolidasyon Eğitimi

  ·        UFRS 16 Kiralama İşlemleri Eğitimi

  ·        UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Elde Edilen Hasılat Standardının İncelenmesi Eğitimi

  ·        IAS 29 Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama Eğitimi

  ·        Maliyet Muhasebesi Eğitimi

  ·        Kurumsal Performans Yönetimi ve Bütçe Eğitimi

UFRS içeriği mi arıyorsunuz? 

Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) yardımcı olacak bilgiler ve kaynaklar için Global UFRS teknik kaynaklarımızı ziyaret edin. 

Şimdi ziyaret edin

E-posta bültenimize abone olun

 

Abone ol

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin