Uzun vadeli değer yaratmayı bir hedef olmaktan eyleme nasıl dönüştürürsünüz?

8 dakika okuma süresi 14 Eyl 2021

EY Value Realized: reporting progress on EY’s global impact in 2021.

Yazarlar
Carmine Di Sibio

EY Global Chairman and CEO

Passionate about our clients and the power of our global organization. Driver of growth and innovation. Relationship builder. Sports fan.

EY Global

Disiplinler arası profesyonel hizmetler organizasyonu

8 dakika okuma süresi 14 Eyl 2021

Kaynakları göster

  • EY Value Realized Report (pdf)

    İndir 48 MB

EY Value Realized: 2021'de EY'ın yarattığı küresel etkiyle ilgili ilerleme raporu.  EY Global Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'sunun mektubunu okuyun.

Bizler EY'da paydaş kapitalizmine inanıyoruz: işletmelerin müşterileri, çalışanları, tedarikçileri, toplulukları ve hissedarları için değer yaratması gerektiğine inanıyoruz. Kuruluşlar hedeflerini toplumun hedefleriyle aynı hizaya getirdiklerinde bu hedeflerin uzun vadede daha değerli ve uygulanabilir olacağına inanıyoruz; böylece dünyanın en büyük zorluklarından bazılarını yenmeye daha yaklaşmış olacağız.

Bu yolculuğa, 2018'de şirketlerin değer yaratma biçimini yeniden tanımlamak ve ölçmek için biraraya geldiğimiz diğer 30 şirket ile birlikte kurduğumuz Embankment Kapsayıcı Kapitalizm Projesi (EPIC) ve Kapsayıcı Kapitalizm Koalisyonu ile başladık. 2019 yılında EY müşterileri, çalışanları ve toplum için uzun vadeli değer yaratma amacıyla hedef odaklı stratejimizi oluşturan NextWave'i yarattık. Bu strateji kendi dönüşümümüzü başlatmak için kullanılmıştı. Bu yıl, yarattığımız değeri ölçme ve raporlama konularında ilerliyoruz. 

Uzun vadeli değer yaratma, koruma ve ölçmeye odaklı çalışmamızın, daha iyi bir çalışma dünyası yaratma hedefimize uygun büyüme için kritik önem taşıdığına inanıyoruz. Bu hedef sayesinde denetimler gerçekleştiriyoruz, sonuçlar elde ediyoruz, stratejileri yeniden şekillendiriyoruz, yenilik ve dönüşüme destek veriyor ve şirketlerin vergi ve mevzuatla ilgili gereklilikleri yerine getirmelerine yardımcı oluyoruz. Bu bizim, müşterilerin paydaşları için daha iyi sonuçlar elde etmelerine yardımcı hizmet ve çözümler geliştirmemizi, EY çalışanlarına yeni beceriler kazanmalarında yardımcı olacak yatırımlar yapmamızı ve yaşadığımız ve çalıştığımız topluluklara geri vermeye odaklanmamızı sağlıyor. Bu zorlu zamanlarda ve ötesinde paydaşlarımızın ihtiyaçlarını anlamamıza ve bunlara odaklanmamıza yardımcı oluyor.

Kendimizi sorumlu hissediyoruz

Net sıfır karbon emisyonları elde etmek, iş gücünde çeşitliliği, eşitliği ve kapsayıcılığı artırmak ve faaliyet gösterdiğimiz toplulukların refahına katkıda bulunmak gibi – uzun vadeli taahhütlerde bulunduğumuz sürece bu taahhütleri gerçekleştirmeye yönelik iyileştirme çalışmalarının ve eylem planının sonuçlarını ölçmek kritik önem taşır. Ancak ölçerek ilerlemeyi karşılaştırabilir, karar verme ve hesap verebilirliği daha iyi hale getirebilir ve güveni artırabiliriz.

EY, Dünya Ekonomik Forumu'nun Uluslararası İş Konseyi (WEF-IBC) üyesi olarak, ESG raporlamalarının önemi konusunda özel sektörün sesini – düzenli ve karşılaştırılabilir biçimde –duyurmaya yönelik işbirliği çabalarına ve iş dünyasının bugünkü değer yaratma ve koruma anlayışının geliştirilmesine katkıda bulundu. Bu girişim, EY'a ve – metriklerin geliştirilmesi ve desteklenmesinde yer alan birçok organizasyona – işte başarının iyileştirilmiş müşteri sonuçlarına olduğu kadar kapsayıcı bir refah toplumuna, korunmuş bir çevreye ve sağlıklı motivasyonlu bir işgücüne bağlı bir gelecek hedeflediğini göstermesini de sağladı.

Gerçekleşen değer

Bu yılki raporumuzda WEF-IBC Paydaş Kapitalizm Metriklerini kullanıyoruz ve ESG performansını EY'ın iş stratejisine entegre etmek üzere, EY'ın karbonsuzlaştırma hedefine yönelik yedi eylemimiz ile birlikte önemli bir adım atıyoruz. Bu bizim faaliyet şeklimizi sürekli iyileştirme taahhütümüzü yansıtıyor. Aynı zamanda, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) raporlarımız ile birlikte Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'nin (BM SDG'lerinin) önemini ortaya koyuyor. EY, UNGC'e katılmaya gururla devam ediyor ve bu raporla UNGC'ın On İlkesi'ne bağlılığımızı tekrar teyit ediyorum.

Bu sayfadan indirilebilen tam raporda, EY çalışanlarını desteklemek, net sıfır geleceğe olan bağlılığımızda ilerleme kaydetmek, EY Ripples aracılığıyla bir milyar hayatı olumlu etkileme yolundaki yolculuğumuza devam etmek, güven artırmayı ve EY müşterilerine dönüşümlerinde destek olmayı sürdürmek için geçen yıl boyunca yaptığımız çalışmalardan bazılarını okuyacaksınız.

İleriye bakmak

Bu rapor, EY'ın geçen yılki çalışmalarına bakarken biz de sürekli olarak daha fazla neler yapabileceğimize odaklanıyoruz. Kuruluşlar gelecek yıl karmaşık ve birbiriyle bağlantılı zorluklarla karşılaşacaklar: – iklim; çeşitlilik ve sosyal eşitlik çabaları; operasyonlarda esneklik, güven ve şeffaflığın arttırılması ve teknolojinin – veri, AI, blok zinciri — yeni, sorumlu ve farklı şekillerde kullanılması. Kuruluşlar buna göre müşteri beklentilerini ve deneyimlerini gözden geçirecekler; satın almalar ve elden çıkarmalar yapacaklar, çalışanlara ve kaynaklara yatırım yapmaya devam edecekler. Dünyadaki topluluklar da toparlanmaya, yeniden gruplar kurmaya ve uyum sağlamaya çalışacaklar.

Bu çok dinamik zamanlarda zorluklardan bahsederken bile ilerideki fırsatları görüyoruz. Bu dönem yeni yatırımlara ve toparlanmaya davet ediyor; çevikliği artıracağına ve amaca yönelik büyümeyi sağlayacağına inandığımız bu alanlarda kararlı bir odaklanma gerektiriyor. Bu nedenle EY kuruluşuna önümüzdeki üç yıl boyunca NextWave kapsamında 10 milyar ABD dolarlık bir yatırım taahhüt ettik.

Bu yatırım, dolandırıcılık tespiti ve önlemlerine ilişkin risk ve denetim prosedürlerinde teknoloji odaklı yenilikler yapma yoluyla denetim kalitesini güçlendirip, sermaye piyasalarına olan güvenin artmasına yardımcı olacak. Yatırım planı önümüzdeki üç yıl içinde daha çok yapay zeka, veri ve yıkıcı teknolojilere odaklı 2,5 milyar ABD dolarlık teknoloji yatırımını da içeriyor. Ayrıca, EY-Parthenon ve sürdürülebilirlik hizmetlerini genişleteceğiz ve müşterilerin ve EY çalışanlarının önde gelen teknolojilerden yararlanmasını sağlamak için yatırım yapacağız – bunların tümü süregiden stratejik satın alımlar ve EY'ın dünya standartlarında ittifakları ile kurduğu ekosistem desteğinde gerçekleşecek.  

Yapabileceğimiz daha çok şey olduğunu biliyoruz ve birlikte daha iyi bir çalışma dünyası kurmaya devam edeceğiz.

Carmine Signature

Bu yılın değeri gerçekleşti, sırada ne var

NextWave stratejimizin dört anadireğine ilişkin değer yaratmayı nasıl ölçtüğümüzü görmek için aşağıdaki dört başlığı tıklayın.

Eğitim

59 saat

çalışan başına ortalama

Beceriler

160.000

EY Badges ödüller

Birinci mezuniyet sınıfı

25

Hult'ın EY Tech MBA mezunları

Cinsiyet eşitliğini dengeleme

%48

işgücünde kadınlar

İş Ortağı sıralamasında cinsiyet eşitliğini arttırma

%36

ortak terfilerinde kadınlar

Sağlıklılık

70

Ruh sağlığı dahil sağlıklı olma programları

Ödüller

23

üst üste Fortune'un Çalışılacak En İyi 100 Şirket listesinde yer alma

Sırada ne var?

Beceri hedefi

200.000

FY22'e kadar verilen EY Badge'leri

Hult'ın EY Tech MBA mezunları

200

2022 yılına kadar

Emisyonların azaltılması

%60

emisyon kısıtlaması

Su ve arazi kullanımı

1.

küresel kullanım değerlendirmeleri yapıldı

EY Ripples

20 milyon yaşam

FY21'de olumlu etkilendi

Topluluk desteği

119 milyon ABD doları

topluluklara yatırım

Etki girişimciliği

7.000+

50 ülkede BM SDG'leri çalışmaları için etki girişimcileri desteklendi

Topluluk desteği

837.000

saat toplum hizmeti

Sırada ne var?

Sürdürülebilirlik

Net sıfır

2025 yılına kadar

Sürdürülebilirlik

%100

2025 yılına kadar EY ofislerinde yenilenebilir enerji

EY Ripples

Bir milyar

kişi 2030'a kadar olumlu etkilenecek

Denetim

150.000

küresel denetim tamamlandı

Veri analizi

1 trilyon

teknoloji tabanlı çözümler kullanılarak analiz edilen finansal veri hizmetleri

Sürdürülebilir Denetim Kalitesi

Yüksek kaliteli denetimler

Büyük 4 arasında en düşük PCAOB hata puanı

Yapay Zeka

116.000+

yapay zekayla çalışan ürünler kullanılarak yapılan anlaşmalar

Siber güvenlik

63

150 ülkede küresel siber güvenlik merkezleri

Sırada ne var?

Önümüzdeki 3 yıl içinde yapılacak yatırımlar

10 milyar ABD doları

Denetim kalitesi, strateji, teknoloji ve insanlara odaklanıyor

Küresel büyüme

%7.3

ABD doları cinsinden ölçülür

Toplam Küresel Gelirler

40 milyar ABD doları

Tüm hizmet hatlarında ve alanlarda büyüme

Hizmet hattı bazında gelir ve büyüme

Coğrafi Bölgelere göre gelir artışı

Kaynakları göster

  • Küresel etkimizle ilgili raporun tamamını indirin | EY Value Realized

Özet

EY'ın amacı daha iyi bir çalışma dünyası oluşturmaktır. Müşterilerimizin ve toplumun uzun vadeli değer yaratmasına ve sermaye piyasalarında güven oluşturulmasına destek oluyoruz. Veriler ve teknoloji sayesinde 150 ülkede farklı alanlarda 300.000'den fazla çalışan, güvence oluşturmak ve müşterilerin büyümesi, dönüşmesi ve faaliyet göstermesi için birlikte çalışıyor.

EY Value Realized, hedefe yönelik nasıl hizmet verdiğimizi, ilerleme kaydettiğimizi, 2021'de çalışmalarımızın yarattığı etkiyi ve daha iyi bir çalışma dünyası inşa ederken yarın daha fazla neler yapabileceğimizi kapsıyor.