Kurumsal ve ticari hukuk

Şirketler kendi pazarlarının dışında büyüme arayışlarına girdiğinde mevzuattan doğan riskleri yönetmeleri, kültürler arasında köprüler kurmaları ve etkili bir şekilde rekabet etmeleri gerekir.

İlişkili hizmetler Hukuk Vergi Hizmetleri

EY nasıl destek olabilir?

EY'ın kurumsal ekipleri, istihdam ve ek yardımlar, çevre, fikri mülkiyet, finans ve vergi hukuku dahil tüm önemli iş alanlarında hukuki danışmanlık veren çok uluslu bir ağın parçasıdır. Ekiplerimiz tek bir kurumsal işlemde ortaya çıkabilecek farklı konulara çözüm bulmanıza yardımcı olacağı için farklı yargı alanları arasında güvenle çalışabilir ve bugünün iş fırsatlarından en iyi şekilde yararlanabilirsiniz.

 • Şirketler hukuku

  EY, şirketleri kurumsal yaşantılarının birçok aşamasında — kuruluşlarından büyümelerinin çeşitli aşamalarına kadar — temsil ediyor. Kapsadığı alanlar:

  • Tüm yasal yapılara ilişkin düzenli tavsiye
  • Kurumsal yeniden yapılanmalarda etkin planlama ve uygulama desteği
  • Birleşmeler, satın almalar ve ortak girişimler dahil yurt içi ve yurt dışı kurumsal işlemler
  • Özkaynak yatırımları ve kontrolün el değiştirmesi işlemleri
  • Kurumsal uyumluluk programları ile ilgili destek ve danışmanlık
  • Kurumsal hukuki sekreterya hizmetleri
 • Ticaret hukuku

  EY, işletmelere yurt içi ve yurt dışı müşterileri, tedarikçileri ve distribütörleriyle devam eden sözleşmelerinden doğan ilişkileriyle ilgili danışmanlık yapar. EY avukatları, günlük ve stratejik iş faaliyetlerine ilişkin ticari sözleşmelerle ilgili tavsiyelerde bulunur. EY farklı sektörler ve mevzuat rejimlerinde deneyim sahibidir, bunlar:

  • Ayrıntılandırılmış tedarik süreçlerini kapsayan dış kaynak kullanımı sözleşmeleri
  • Hizmet dağıtımı
  • Yazılım lisanslama
  • Geliştirme
  • Ürün pazarlama
  • İmalat
  • Tedarik
  • Bakım ve destek
  • Beyaz etiketleme
  • İşbirliği
  • Çevrimiçi hükümler ve koşullar
 • Hissedar anlaşmazlıkları, kurumsal yönetişim

  EY, şirket hissedarları arasındaki veya şirket hissedarları ile şirket arasındaki anlaşmazlıklar, davalar ve talepler konusunda tavsiyelerde bulunur. Bu sorunlar yönetim kurulu veya genel kurul kararları, mahkeme kararına dayanan fesihleri ve yöneticilerin yükümlülükleriyle ilgili hak taleplerini ve hukuki işlemleri içerebilir.

  EY, yönetici veya memurların yükümlülükleri dahil kurumsal yönetişimin birçok alanında danışmanlık yapar. EY avukatları, borsaya kote edilmiş şirketlere, kurumsal yatırımcılara, özel sermaye yatırımcılarına, sigortacılara, yönetim kurulu komitelerine, yöneticilere ve diğerlerine tavsiyelerde bulunur.

 • İflas ve yeniden yapılandırma

  İflas hukuku küresel mali krizden sonra, ekonomik yeniden yapılanmayla ilgili çıkan zorluklara cevap verecek şekilde geliştirilip değiştirildi. Yapılan değişiklikler arasında iç iflas yasalarının AB genelinde uyumlaştırılması ve iflas davası yönetmeliğinin Avrupa Komisyonu tarafından gözden geçirilmesi de yer alıyor.

  EY'ın çalışmaları, şirket içi ödeme gücünün yeniden düzenlenmesinden, resmi iflastan kaçınmak üzere yapılan yeniden düzenlemelere kadar her türlü yeniden yapılandırma çalışmalarını içeriyor. Finansal sıkıntı ve iflas öncesi koşullarında EY çeşitli iş krizi durumlarıyla karşı karşıya kalan bankalara ve özel sermaye fonlarına hem iş hem de kredi perspektifinden yardımcı oluyor.

  EY ekibi, gayrimenkul, emeklilik ve istihdam gibi uygulama alanları ve iflas ve yeniden yapılanma gibi konularda kuruluşumuzun kaynaklarından bir bütün olarak faydalanabilen multidisipliner deneyimli profesyonellerden oluşmaktadır. Bu esneklik, EY'ın kaynaklarımızı ihtiyaçlarınıza en uygun şekilde uyarlamasını sağlıyor.

  Kurumsal yeniden yapılanma ve resmi iflas

  EY'ın hizmetleri şunları içerir:

  • Yeniden Yapılanma ve Varlık Menkulleştirme
  • Moratoryumlar, work-out'lar ve standstill'ler
  • Borçların yeni ödeme planına bağlanması, borç-özkaynak takasları ve diğer sermayeyi yeniden yapılandırma şekilleri
  • Kurumsal finans işlemleri (satın alma, birleşme ve satın almalar ve yeni sermaye yatırımları) vasıtasıyla yeniden yapılanma, resmi iflas işlemlerinden kaçınmak için kurumsal yeniden yapılanmalar (konkordato planları) ve iflas süreçleri (iflas alım satımları) yoluyla yeniden yapılanmalar
  • Yapılandırılmış tasfiyeler
  • İflas talebinde alım satım

  İşlem planlaması

  EY, şirketlerin mali zorluklarla karşı karşıya kaldığı dönemlerin dışında, iflas riskini değerlendirmeyi, yapılandırmaya yönelik önlemler getirmeyi ve müteakip bir karşı taraf iflasına karşı koruma sağlamak için bir anlaşma hazırlamayı da içerebilecek diğer işlemler hakkında da tavsiyelerde bulunur.

  İflas uyuşmazlıkları çözümü

  EY ekibi, iptal davaları açma ve savunma, yöneticilere karşı yaptırımlar getirme, ihtilaflı alacakların tahsili ve tasfiye işlemleri gibi çok çeşitli uyuşmazlıkların çözümünde yardımcı olabilir. Uyuşmazlık çözümlerine aşağıdaki konular da dahildir:

  • Alacaklı taleplerinden varlıkların korunması
  • Sınır ötesi tahsil edilen mal varlığının dondurulması ve arama işlemleri
 • AB rekabet hukuku ve birleşmelerin gözetimi

  EY rekabet avukatları, yerel işlemleri veya birçok ülkeyi kapsayan sınır ötesi işlemleri planlarken, birleşme gözetimiyle ilgili gerekleri karşılayacak ayrıntılı hukuki bilgilendirmede bulunurlar. EY'ın aşağıdaki konularda hukuki destek verir:

  • Ortaya çıkabilecek olası sorunları ve gerekirse tasfiye gibi yasal çözüm yollarını tespit etmek için stratejik analiz.
  • Farklı yargı alanlarında analiz — işleminiz nerede olursa olsun, orayla ilgili birleşme gözetim rejimleri hakkında bilgilendirmede bulunabiliriz.
  • Ortaya çıkacak potansiyel sorunların büyüklüğüyle ilgili bir görüş sağlamak üzere pazar analizi. Burada EY avukatları konuya genellikle kendi alanlarındaki içgörü ve becerileriyle katkıda bulunan ekonomistler ve diğer profesyonel danışmanlarla birlikte çalışırlar.
  • Dosyaların hazırlanması, kilit iletilerin oluşturulması ve ortaya çıkacak sorunlar ve yerel konularla ilgilenme.
  • Gizlilik taşımayan anlaşmalar, temiz ekiplerin kurulması ve yönetilmesine yönelik şartların ve protokollerin hazırlanması ve entegrasyon planının "gun-jumping" kurallarını ihlal etmemesini sağlayıcı prosedürlerin düzenlenmesi gibi taraflararası sözleşmelere yönelik tavsiyeler.
  • Ön bildirim safhasından ilgili prosedürün yürütülmesi ve tamamlanmasına kadar rekabet kurumu yetkilileriyle irtibat.
  • Gerekirse, satış ve izleme sorumlularıyla irtibat dahil elden çıkarma süreçlerinde destek.

  EY avukatları ile dünya çapında bir dizi farklı disiplin ve alanda çalışan diğer profesyoneller arasındaki yakın işbirliği, EY'ın entegre ve multidisipliner tavsiyelerde bulunmasına olanak tanır.

 • Şafak baskınları

  “Şafak baskını” usulü satın almalarla ilgili antitröst ve rekabet yasaları, kuruluşun dünyada iş yaptığı her yerde hızlı bir şekilde etkileşime girmesini gerektirir. Acil olarak rekabet otoritesinin “lobide” olduğu gerçeğine göre davranmak gerekir. Danışmanlar yararlı olmak için şehirde bulunmalı ya da en azından kısa bir yol mesafesinde olmalıdırlar.

  Şafak baskını sırasında müşterinin sadece yasal danışmanlara değil, aynı zamanda veri analistlerine ve BT adli uzmanlarına da ihtiyacı vardır. İlgili makamın kopyaladığı şeyin bir kopyası yapılmalı ve bu daha sonra bilgileri analiz etmek için kullanılacak bağımsız bir sisteme konmalıdır.

  Sektörü tanıyan danışmanların genellikle belirlenen yürütmeyi bağlam içine yerleştirmeleri ve meşru olup olmadığını tespit etmeleri gerekir. Ülkeler arasında hatta kıtalar bazında şafak baskınları artıyor, bu nedenle etkili ve verimli evrensel destek sağlamak için danışmanların küresel özelliklere sahip olmaları gerekiyor.

  EY rekabet avukatları, şafak baskını sırasında ve sonrasında müşterilere destek olmak için ayrıntılı hukuki tavsiyelerde bulunuyorlar. EY şu konularda destek veriyor:

  • Yerel yönetim ve hukuk ekibine yerinde destek, böylece rekabet otoritesi arama yetkisi içinde kalınır
  • Potansiyel olarak birçok ülkede çok sayıda cihazdan (PC, bulut, akıllı telefon) veri kopyalanmasını destekleyen sofistike BT
  • Şafak baskınından başlayarak konunun sonlanmasına kadar rekabet makamları ile irtibat ve gerekirse ilgili mahkeme huzurunda itiraz etme

  EY avukatları ile dünya çapında bir dizi farklı disiplin ve alanda çalışan diğer profesyoneller arasındaki yakın işbirliği, EY üyesi firmaların entegre ve multidisipliner danışmanlık hizmetleri almasına olanak tanır.

E-posta bültenimize abone olun

 

Abone ol

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin