EY-Parthenon

EY-Parthenon 6500’den fazla profesyonel çalışanıyla en büyük küresel strateji danışmanlık şirketlerinden biridir. Kuruluşların tüm paydaşlarına uzun vadeli değerler oluşturacak dönüşüm stratejileri geliştirerek CEO’lar ve iş liderlerine destek oluyoruz.

EY-Parthenon ekipleri sizin için neler yapabilir?

CEO’lar artık sadece şirketleri değil, aynı zamanda karmaşık ekosistemleri de yönetiyorlar.
İleriye dönük fırsatları en üst düzeye çıkaracak stratejilere bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaçları var. Yeni dünyada rekabet edebilmek için stratejilerin yenilenmesi ve uygulanmasının çok hızlı şekilde sağlayabilmek başarıda belirleyici olacaktır.

EY-Parthenon uzmanları, CEO'ların ekosistemlerini yeniden tasarlamalarına, portföylerini yeniden şekillendirmelerine ve daha iyi bir gelecek için kendilerini yeniden keşfetmelerine yardımcı olur.

Neden EY-Parthenon?

EY-Parthenon ekipleri sonuçlara odaklanmıştır. Deneyimini ve ölçümleme gücünü müşterilerine sunarak stratejilerini gerçekleştirmelerine ve uzun vadeli değer yaratmalarına yardımcı olurlar.

Çeşitli paydaşlar arasında uzun vadeli, sürdürülebilir etki yaratmaya odaklanarak stratejilerini anlamlı bir amaca bağlayan kuruluşlar yarattıkları değerden faydalanmaları, değeri ortaya koymaları ve ölçebilmeleri için en iyi şekilde konumlandırılırlar.

EY-Parthenon uzmanları, kuruluşların amaçlarını tanımlarken, stratejilerini belirlerken, işlerini dönüştürürken ve yarattıkları değeri ölçerek raporlarken daha geniş bir paydaş grubunu düşünmelerini sağlar.

EY-Parthenon uzmanlarının müşteriye sağladığı ayırt edici faydalar hakkında daha fazla bilgi edinin:

 • Deneyim: Geniş fonksiyonel bilgi ve beceri ile birleştirilmiş derin sektör deneyimi

  EY-Parthenon uzmanlarının EY'ın imkanlarının genişliğinden faydalanabilmesi ve sektör hakkındaki derin bilgisi ile tüm kuruluşun işlevsel deneyimi birleşerek C-suite gündemine hakim pazar görüşleri ve çözümleri sunmalarına olanak tanır.

 • Ölçek: küresel uzmanlardan oluşan entegre ağ

  120 ülkede 6.500'den fazla çalışanıyla faaliyet gösteren en büyük küresel strateji danışmanlık kuruluşlarından biri olan EY-Parthenon'un uzmanları, hem global erişim olanaklarıyla hem de çözüm odaklı yerel ekipleri ile ihtiyaç duyduğunuz her yerde hızla destek sağlarlar.

 • Bulgular: fikirden uygulamaya kadar çalışan stratejiler, uzun vadeli değer oluşturmak

  EY-Parthenon uzmanları, fikir aşamasından başlayarak, bu fikirlerin kapsamlı stratejilere dönüştürür ve başarıyla uygulanmasını sağlayana kadar desteklerini sürdürürler. Hedefleri, C-suite müşterileri ile uzun ve derin ilişkiler kurarak, sürdürülebilir rekabet avantajını elde etmeleri için onlara öncülük etmek ve yolculuklarında destek olmaktır.

Ne yapıyoruz, nasıl yapıyoruz?

EY-Parthenon uzmanları, geniş bakış açıları ve derin tecrübelerinin yanı sıra, müşterilerimizin sürdürülebilir büyüme hedeflerine destek olan ortak yetkinliklere de sahipler —  CEO’larla stratejinin oluşturulmasından uzun dönemli planlar halinde uygulanmasına kadar işbirliği içerisinde bir danışmanlık süreci yürütmekteyiz. Dijital dönüşüm, sektörel konumlama, finansal ve operasyonel geliştirmeler gibi geniş kapsamlı alanlarda, EY-Parthenon ekipleri müşterilerinin en zorlu stratejik sorunlarına veri analitiğini, lider teknolojiyi ve dijital yetenekleri ile çözümler sunar.

Böylece, fikir aşamasından uygulamaya hızla geçerek müşterilerin hızlı ve emin bir şekilde işlerini yürütmelerine destek sağlarlar.

EY-Parthenon uzmanları EY-Parthenon'un ve EY ekosisteminin ekiplerini ve teknolojilerini kullanarak, müşterilere uygulanabilir, etkili, uzun vadeli ve sürdürülebilir değer sağlayan kurum, işlem ve yeniden kara geçme stratejileri sunuyorlar:

 • Kurumsal strateji ve büyüme stratejisi

  EY-Parthenon uzmanları, yöneticilere, pazar dinamikleri, rakip analizleri ve müşteri geliştirme alanlarında derinlemesine görüşler sunarak kurumsal büyüme stratejileri geliştirmelerine destek olurlar. Daha sonra ise, müşterilerimizin finansal ve operasyonel perspektiflerini genişleterek stratejik planlarını hayata geçirmelerine yardımcı oluyoruz. 

 • Alım-Satım stratejisi ve yürütme

  EY-Parthenon uzmanları, tüm anlaşma süresince müşterilerin hızlı ve daha bilgili kararlar vererek potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmelerine yardımcı olur. EY-Parthenon ekipleri M&A ve elden çıkarma stratejisinden başlayarak, planlama, durum tespiti ve birleşme veya ayrılma gibi birçok işlemde rehberlik ederek müşterilerimizin uzun vadeli değer yaratmalarına yardımcı olur:

 • Yeniden kâra geçme ve yapılandırma stratejisi

  İşletmenizin hızlı sonuçlara ihtiyaç duyduğu zaman, EY-Parthenon uzmanları önderliği ve işbirliğiyle sonuca ulaşabilirsiniz. Şirketinizin karşılaştığı kriz durumlarında, yeniden yapılanma süreçlerinde ya da  finansal ve operasyonel zorluklarda, uzmanlarımız tüm paydaşlarla birlikte çalışarak hızla kayıpları minimize eder ve yeni değerler yaratarak şirketinizin zorlukları aşmasını sağlar. Kritik ve karmaşık durumlarda karşılaşılan sorunların çözülmesini ve şirketlerin daha başarılı bir gelecek inşa etmesini sağlamak için derin stratejik, finansal, operasyonel, vergi, yeniden kara geçme ve yapılandırma alanlarında çözüm önerileri sunuyoruz. 

EY-Parthenon sektör yaklaşımı

Her başarılı iş stratejisi, sektör dinamikleri ve içinde bulunduğu rekabet ortamı hakkında derin bilgi ile desteklenir. EY-Parthenon sektör uzmanları, hem bugünün ayrıntılı sektör bilgisine hem de yarının sektörel dinamikleri ile ilgili büyük resmi görme fırsatına sahip oldukları için zengin ve farklı pazar görüşleri sunarlar.

EY-Parthenon'un dokuz farklı sektöre odaklı hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinin:

 • İleri üretim ve mobilite (AM&M) stratejisi

  İleri üretim ortamlarındaki kökten değişiklikler nedeniyle şirketlerin, değişen taleplere ve süregelen aksaklıklara ayak uydurmak üzere yenilikçi iş modelleri geliştirmeleri gerekiyor. Dijitalleşme,  ekosistemin faydalarını tam olarak gerçekleştirmek ve operasyonel verimliliği artırmak amacıyla üreticileri tedarik zincirlerini yeniden oluşturmaya zorluyor. EY-Parthenon ekipleri, AM&M alanında faaliyet gösteren şirketlere verimliliği hızlandırmak için tamamen dijitalleşme stratejileri geliştirmelerine, portföylerini iyileştirmelerine ve akıllı üretim için net bir yol haritası belirlemelerine yardımcı oluyor.

 • Tüketici stratejisi

  Aksamaya neden olan teknolojiler, yeni iş modelleri ve çevik pazar girişimleri; insanların alışveriş yapma şekillerini, ne satın aldıklarını ve nasıl yaşadıklarını kökten değiştiriyor. Bu karmaşık ve sürekli gelişen ortamda tüketici ürünleri satan şirketler hedeflerini sahip olduklarını korumaktan, daha ileriye gitmeye çevirmeliler. Tüketici ürünleri satan şirketler akıllı tüketiciye nasıl ve nerede hizmet vereceklerini yeniden düşünmelidir. Bu doğrultuda, verileri kuruluşun merkezine yerleştirme kabiliyetlerini geliştirmeleri ve pazar değişikliğine yanıt verme konusunda çeviklik kazanmaları adeta birer zorunluluk halini alıyor. Tedarik zincirleri nin şeffaf bir talep katılım ağına dönüşmesi gerekiyor. EY-Parthenon uzmanları, CPR şirketlerinin bugün işlerini sürdürecek ve yarına yönelik dönüştürecek cesur stratejik seçimler arasındaki doğru dengeyi anlamasına, tanımlamasına ve uygulamasına yardımcı olur.

 • Eğitim stratejisi

  Eğitim gelecek için hayati önem taşıyor ancak bugün bir kargaşa içinde. Yine de tek hedef daha başarılı öğrenciler yetiştirebilmek. EY-Parthenon uzmanları, EY organizasyonuyla birlikte, 20 yılı aşkın bir süredir eğitim sektörüne danışmanlık yapıyor. Kamu ve özel sektör genelinde çalışan EY-Parthenon ekipleri eğitimin hem arz hem de talep yönlerini gözlemlemek, yerel ve küresel düzeyde sektör trendlerini izlemek için yeterli donanıma sahiptir. Müşterilere stratejiden uygulama desteğine, K-12 sistemleri ve okulları, yüksek öğrenim ve işgücü geliştirme, hükümetler ve vakıflar, eğitim hizmeti sağlayıcıları ve eğitim sektöründeki alım satımlar gibi çeşitli alt sektörlerde bir dizi hizmet sunarlar.   

 • Enerji stratejisi

  Dekarbonizasyon, dijitalleşme, maliyet baskıları ve jeopolitik belirsizlik, enerji ve enerji kaynakları sektörünü dönüştüren güçlerden sadece bazılarıdır. Sektörde yaşanan tüm aksaklıklarla rağmen sayısız yeni fırsatlar ortaya çıkıyor. EY-Parthenon uzmanları, enerji ve enerji kaynakları şirketlerinin gelecekteki fırsatlarını en üst düzeye çıkarmak için tüm şirket genelinde uygulanabilecek geleceğe yönelik stratejiler geliştirmelerine yardımcı oluyorlar.

 • Finansal hizmetler stratejisi

  Yapılan birçok düzenleme ve değişikliğin ortasında günümüzün finansal hizmet kurumları, geleneksel olmayan bir dizi oyuncunun ekosistemdeki etkisiyle rekabet etmek için dijital dönüşüme odaklanırken, artan şeffaflık ve güven talebini de karşılamayı hedefliyor. EY-Parthenon stratejistleri, müşterilerin sürdürülebilir, uzun vadeli değer geliştirmelerine ve uygulamalarına yardımcı olmak için bankacılık ve sermaye piyasaları, sigorta, servet ve varlık yönetimi genelinde veri odaklı analiz ve alt sektör bilgilerini uygular.

 • Devlet ve gayrimenkul stratejisi

  Günümüz dünyasında insanlar hiç olmadığı kadar hızlı şekilde iletişim kuruyor, organize oluyor ve değişim talep ediyor. Dijital teknolojiler; vatandaşların çalışma biçimlerinden, kullandıkları hizmetlere ve yaşadıkları yerlere kadar yeni davranış kalıpları yaratıyor. Bu da hükümetler de dahil olmak üzere tüm kuruluşlara yeni zorluklar ve gereklilikler getiriyor. EY-Parthenon uzmanları, hükümetler ve vatandaşları için daha iyi sonuçlar elde edecekleri yeni çalışma yolları oluşturmak için dijital teknolojileri benimsemelerine yardımcı olur.

 • Sağlık bilimleri ve sağlıklı yaşam stratejisi

  Yaşlanan nüfus ve kronik hastalıklar dünyanın sağlık kaynakları üzerinde baskı yaratıyor. Aynı zamanda, bilimsel ilerleme, artırılmış zeka ve dijital veriler geleneksel sağlık hizmetleri modellerini de dönüştürüyor. Bu da güç merkezlerinin değişimine ve yeni gelen düzenin mevcut düzeni bozmasına neden oluyor. Rekabetçi kalmak ve hastaların talep ettiği kişiselleştirilmiş deneyimi sağlamak, yaşam bilimleri ve sağlık kuruluşlarının yeni çalışma yolları bulmasını gerektiriyor. EY-Parthenon uzmanları, bu kuruluşların tüm paydaşlar için yararlı stratejiler tasarlamalarına ve sunmalarına destek olurken, bu kanıta dayalı, sonuç odaklı sektörde sürdürülebilirliğin sağlanmasına yönelik eğilimleri ve düzenleyici değişiklikleri öngörerek yardımcı oluyor.

 • Özel sermaye (PE) stratejisi

  PE firmaları, portföy şirketleri ve yatırım fonları karmaşık problemlerle mücadele eder. Eşi görülmemiş ekonomik ve jeopolitik belirsizlikler, artan rekabet ve artan paydaş beklentileri arasında sermayeyi etkin kullanmak için baskı altındalar. Başarılı anlaşmalar, hızlı hareket, hızlı ve stratejik büyümeyi destekleme ve işlem ömrü boyunca daha fazla değer yaratma becerisine bağlıdır. EY-Parthenon uzmanları, tüm paydaşlar için eyleme dönüştürülebilir, sürdürülebilir ve şeffaf bir şekilde uzun vadeli değer yaratmaya yardımcı olarak PE firmalarının fonları ve portföylerinin tamamında anlamlı bir etki yaratmalarına yardımcı oluyor.  

 • Teknoloji, medya ve telekomünikasyon (TMT) stratejisi

  Endüstrilerin birleşmesi, TMT organizasyonlarına gelişme ve dönüşüm şansı sunmakla birlikte, rekabet gücü ve büyüme için çevik kurumsal stratejilerin uygulanmasında zorluklara da sebep olmaktadır. İçerik distribütörleri, içerik üreticilerine dönüşüyor; hizmet sağlayıcıları, teknoloji şirketleri oluyor; teknoloji şirketleri, her sektörde yaşanan dramatik değişimler için katalizör görevi görüyor ve müşteriler, en yeni olana en hızlı şekilde ulaşmak istiyor. EY-Parthenon uzmanları, TMT müşterilerinin gerçek piyasa ortamını ve rekabet zeminini tanımlamalarına, sistematik olarak uzun vadeli değer yaratacak stratejiler geliştirmelerine ve ardından stratejileri uygulamalarına yardımcı olurken, TMT şirketlerinin geleceğin teknoloji devrimine öncülük edecek güç santrallerine dönüştürülmesine destek olurlar.

EY-Parthenon, kurum, işlem ve yeniden kara geçiş stratejileri sağlama ve yürütme konusundaki derin sektör bilgisi ve deneyiminin birleşimiyle müşterilerin bugünü yeniden keşfetmelerine, yarını yeniden şekillendirmelerine ve geleceği inşa etmelerine yardımcı olur.

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin