EY-Parthenon Hakkında

EY-Parthenon ekipleri, CEO'ların stratejiden uygulamaya kadar uzun vadeli değer yaratmasına yardımcı olur.

EY-Parthenon Hakkında

EY-Parthenon'da, 120 ülkede 9.000'den fazla multidisipliner profesyonel; EY müşterilerine eyleme dönüştürülebilir, etkili ve uzun vadeli büyüme sağlayan kurumsal strateji, işlem stratejisi ve yeniden yapılandırma stratejileri sağlanmasına yardımcı oluyor.

EY-Parthenon sektör yaklaşımı

EY-Parthenon ekipleri, her başarılı iş stratejisinin, endüstri dinamikleri ve içinde bulunduğu rekabet ortamıyla ilgili derinlemesine bir anlayışla desteklendiğine inanıyor. EY-Parthenon ekipleri, müşterilerin değişen zorlukları yönetmeleri ve kuruluşlarını dönüştürmeleri adına etkili ve uygulanabilir yollar geliştirmelerine yardımcı olur.

EY-Parthenon'daki birçok sektörden ve disiplinden profesyonellerin deneyimlerini daha geniş EY ekosistemindeki profesyonellerin tecrübeleriyle birleştiren EY-Parthenon ekipleri, gerçekçi sonuçlar sağlayan pratik çözümlere odaklanarak müşterileri destekler.

Müşterilerin karşılaştığı zorluklar ne olursa olsun - ticari, finansal, operasyonel, yasal, risk, düzenleyici veya vergisel - EY-Parthenon ekipleri, CEO'ların ve ekiplerinin karmaşık ekosistemleri yönetmelerine ve cesur hedeflerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için; strateji ve uygulama genelinde geniş stratejik çözümler oluşturmak amacıyla çeşitli mercekler ve teknoloji araçları kullanır.

EY-Parthenon'un sektöre özgü yeteneklerini keşfedin

Her başarılı iş stratejisi, sektör dinamikleri ve içinde bulunduğu rekabet ortamı hakkında derin bilgi ile desteklenir. EY-Parthenon sektör uzmanları, hem bugünün ayrıntılı sektör bilgisine hem de yarının sektörüyle ilgili büyük resmi görme fırsatına sahip oldukları için zengin ve farklı pazar görüşleri sunarlar.

Bize ulaşın

Stratejinizi nasıl yeniden tasarlayacağınız ve dönüşüm planlarınızı nasıl gerçekleştireceğiniz konusunda bize danışabilirsiniz.