Kamu sektöründe iklim politikaları

Sektördeki derin bilgi ve tecrübelerimizi EY’ın Polonya merkezli olarak tüm dünyaya hizmet veren EY İklim Politikaları Merkezi’nin uzmanlığıyla birleştirerek 5 temel alanda kamu sektörü müşterilerimize hizmet veriyoruz. 

Ekonomik kalkınma, iklim krizinden bağımsız olarak düşünülemez bir noktaya geldi. Ülkeler, rekabetçiliklerini sürdürebilmek ve güçlendirebilmek için ekonomilerini uluslararası iklim politikaları ve çerçevelerine uyumlu hale getirmek zorunda. Bu oldukça karmaşık ve fonksiyonel olarak çok disiplinli politikaların entegre şekilde tasarlanmasını ve uygulanmasını gerektiren bir dönüşüm süreci. Bu dönüşümü sağlamakta kamu sektörünün rolü oldukça kritik. 

Kamu, hem kendi operasyonlarını dönüştürmek hem de sektörlerin yeşil dönüşümünü destekleyecek düzenleme ve uygulama altyapısını sağlamak ve bununla ilgili kolaylaştırıcı bir ekosistem inşa etmek durumunda. Dönüşümün çok eksenli, hızlı ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi için kamu sektörünün kritik araçlara ve yeni yetkinliklere ihtiyacı var. Tam da bu doğrultuda, Türkiye’de «iklim politikaları» alanında kamu sektörü müşterilerimiz için 5 temel teknik çözüm önerisi geliştirdik. Bu önerilerimizi ekonomik ve sektörel kamu politikası tasarımı ve analizi alanındaki kuvvetli yerel deneyimimiz ile İklim Politikaları Merkezi ekiplerimizin uluslararası konu uzmanlığını birleştirerek hayata geçiriyoruz. 

EY Ankara ofisimizde hizmet veren Kamu Sektörü Danışmanlık Ekibimizin sektördeki derin bilgisini ve tecrübesini EY İklim Politikaları Merkezi’nin uzmanlığıyla birleştirerek 5 temel alanda müşterilerimize hizmetlerimizi sunuyoruz.

 • Sektörel Yeşil Dönüşüm

  Küresel iklim değişikliği ve sürdürülebilir kalkınma gündemi, sektörel dönüşüm gerekliliğini vurgulamaktadır. Bu, Türkiye için özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM)’ndan sonra bir zorunluluğa dönüşmüştür. Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) pazarında rekabet gücünü koruyabilmesi için bu süreçte etkili, hızlı ve kapsamlı bir dönüşüm ihtiyacı bulunmaktadır.

  İmalat sanayiinin yeşil dönüşümünde öncelikli sektörler için sektör stratejileri ve kamu politikası önerileri geliştirme konularında çalışmaktayız. 

 • Akıllı Şehirler ve Sürdürülebilir Ulaşım

  Hızlı nüfus artışı, özellikle gelişmekte olan ülkelerde artan otomobil kullanımı ve buna bağlı sorunları beraberinde getirmektedir. Bu nedenle, kentleri ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan etkileyen bu sorunların çözümü için sürdürülebilir ulaşım alternatiflerinin geliştirilmesi ve akıllı şehir uygulamalarının yaygınlaştırılması kaçınılmazdır.

  Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planlarının (SKHP) hazırlanması, ulaşımın sürdürülebilir ve yeşil dönüşümü ile akıllı ve sürdürülebilir şehir uygulamalarında kamu kurumlarına ve yerel yönetimlere teknik destek sağlamaktayız.

 • Karbon Fiyatlandırma

  Karbon fiyatlandırma, Türkiye için hem sera gazı salımı azaltımı hem de yeşil dönüşümü finanse etme açısından büyük bir öneme sahiptir. Öte yandan, AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) ile uyumlu olarak faaliyete geçen AB Sınırda Karbon Düzenlemesi Mekanizması (SKDM) çerçevesinde, malın/ürünün menşe ülkesinde ödenen karbon fiyatı, SKDM yükümlülüklerini azaltmada esneklik sağlamaktadır.

  Bu kapsamda, ETS ve karbon vergisi gibi piyasa temelli mekanizmaların tasarımı (çalışma usul ve esaslarının belirlenmesi), uygulanması ve uyum stratejileri geliştirme üzerine çalışmaktayız. 

 • Yeşil Finans

  Sürdürülebilir finans, yatırım kararlarını toplumsal, çevresel, ekonomik ve yönetişim açılarından ele alırken yeşil finans, finansal araçların çevresel projelere ve politikalara yönlendirilmesini kapsamaktdır.

  Kamu kurumları için ulusal ve küresel iklim finansmanı mimarisi ile finansal araçların yeşil dönüşüm ve yeşil ekonomik kalkınma odaklarında kullanımını destekleme üzerine çalışmaktayız. 

 • İklim ve Afet Duyarlı Kamu Yatırım Yönetimi

  Küresel iklim değişikliği ve artan afet riskleri, uluslararası finansmana erişimde yeni bir yaklaşım gerektirmektedir. İklim değişikliği ve afetlerle mücadele yüksek maliyetlidir ve finansmanın rekabetçi olduğu bir dönemde, finansman kuruluşları ülkelerden bu bağlamda somut adımlar atmasını beklemektedir.

  Bu yaklaşımla birlikte iklim ve afet duyarlı yatırım projelerinin planlanması, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyon, yatırım ve proje değerlendirme, iklim ve afet odaklı bütçe yönetimi çalışmaları yürütmekteyiz. 

Kamu Sektöründe İklim Politikaları

Broşürümüzü inceleyerek sağladığımız hizmetle ilgili detaylı bilgi edinin.

İncele

E-posta bültenimize abone olun

 

Abone ol