Aile işletmesi için EY Growth DNA Modeli

Dünyanın en önemli girişimci ailelerini destekleyen 100 yılı aşkın tecrübemizle, aile şirketi sahiplerinin büyümeye yönelik hırslarını ve aile mirası oluşturma çabasını dengelerken benzersiz zorluklarla karşılaştıklarını biliyoruz.

İlişkili hizmetler Aile şirketi Özel İşletme Halka arz

            Aile şirketi grafiği

EY sizin için neler yapabilir?

Uzun yıldır aile şirketleriyle çalışarak elde ettiğimiz bilgiye dayanarak aile işletmelerinin büyümesine yönelik başarı faktörlerini belirledik — buna aile işletmeleri için Growth DNA Modeli diyoruz. Aile şirketlerinin büyümesine ve nesiller arası miras inşa etmesine yardımcı olmak; sorunları ve odak alanlarını tespit etmek için Growth DNA Modelini kullanıyoruz.

Modelimiz, aile şirketi  liderlerinin hem kişisel hem de şirket performans gündemlerini desteklemektedir ve nesiller boyu başarılı olmanıza yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Bu modeli, aile şirketiniz için önemli konulardaki sorunları yönlendirmeye yönelik bir çerçeve olarak kullanıyoruz:

Amaç ve içerik

Kuşaktan kuşağa başarılı olan ailelerin başarısının temelini birbiri ardına gelen nesiller tarafından aile mirasını korumak üzere kabul edilen ortak hedef anlayışı ve paylaşılan değerler oluşturur. Aile değerleri, aile birliği için bir temel oluşturur. Aile üyelerinin hem aile şirketinin içinde hem de dışında birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunmaları gerektiği konusunda rehberlik edecek ilkeleri belirlemede kilit rol oynar. 

Büyüme ve yenilik

Teknolojinin ve kesintilerin yönlendirdiği hızla değişen bir pazar ortamında aile işletmesinin büyümesini ve karlılığını sürdürmek gittikçe zorlaşmaktadır. Bu aynı zamanda aile büyüdükçe ve kâr aile üyeleri arasında paylaşıldıkça da önemini artırır. 

Yaşam ve miras

Aile üyelerinin sayısı ve karmaşıklığı arttıkça bir takım zorluklar ortaya çıkar. Bunlardan en önemlileri haleflik planlamasının nasıl yapılacağı ve sürdürülebilir bir gelecek için en iyi kararların alınmasını sağlayan bir yönetişim çerçevesinin nasıl uygulanacağıdır. 

Sermaye ve güvenlik

Aile işletim modeli, ailenin stratejik amacıyla bunu yerine getirme yeteneği arasındaki bağlantıdır. Bu çerçevede, aile şirketi sahiplerinin varlıklarını nasıl yöneteceğini ve ailenin sermayesini operasyonel verimliliklere ulaşan, riski yöneten ve gelecek nesiller için aile mirasını koruyacak şekilde nasıl koruyacaklarını düşünmeleri gerekmektedir.

Konuşmaya hazır olduğunuzda, biz de dinlemeye hazırız.

Growth DNA Modelimizi rehber olarak kullanarak doğru soruları sorarız ve cevapları dinleriz. Önde gelen aile işletmelerinde güvenilir danışman olarak çalışan onlarca yıllık tecrübemizden yararlanarak, işletmenizin karşılaştığı sorunları ve endişeleri gidermek için sizinle birlikte çalışıyoruz.

Büyümenin 7 İtici Gücü (EY 7 Drivers of Growth)

Sektörde başarılı birçok işletmenin deneyiminden yararlanan EY 7 Drivers of Growth, işletmenizi geliştirmeye yönelik stratejinizi başarılı bir şekilde ortaya koymanıza yardımcı olabilecek test edilmiş ve güvenilir bir yapıdır.

İncele

Enterprise resilience framework makalesi

COVID-19 kurumsal dirençlilik çerçevesi 

Kurumsal dirençlilik çerçevesi; kriz yönetimi ve iş esnekliği konularına ilişkin yapısal ve kapsamlı bir yaklaşım oluşturulabilmesi için işletmelerin başvurabileceği dokuz alanı belirlemektedir.

İncele

Bize Ulaşın

Hedefinize ulaşmanız konusunda size nasıl destek olabileceğimizi öğrenmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.