İş gücü analitiği

Tedarik zinciri kesintiye uğramış bir iş ortamında, iş gücünüzün doğru büyüklük, şekil, karışım ve yeteneklere sahip olması kritik önem taşır. İnsan analitiği iş gücü stratejisi ve planlaması için veri odaklı öngörüler sağlar, böylece yetenek yönetilebilir ve net iş sonuçları elde etmesi için geliştirilebilir.

EY nasıl destek olabilir?

İş gücü analitiği

Bir değişiklik programı sırasında veya her zamanki işin bir parçası olarak, işgücüyle ilgili faaliyetler ve fikirler hakkında her gün bilgi sahibi olmak proje takviminizin güvenilirliğini artırarak doğru raporlamaya ve etkili yönetime destek olabilir.

Neredeyse gerçek zamanlı veri öngörüleri sağlayabilecek güvenilir ve dinamik tahmin araçları ve metodolojileri oluşturmanıza yardımcı olabilir, düzenli eylem planlama bilgilendirmesi, raporlama ve süregiden program gözetimi sağlayabiliriz.

Stratejik İşgücü Planlaması

İş stratejinizi yürütmek için doğru kişilerle, doğru yerde, doğru zamanda ve doğru fiyatla doğru olanı yapmalısınız. Bunu başarmak için bilgilendirilmeye ve veri odaklı stratejik iş gücü planlamasına ihtiyacınız var

Kuruluşunuzun stratejisini yürütmek, örgütsel vizyonunu gerçekleştirmek ve iş hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğu iş gücünü tespit etmesine destek olacak sistemleri belirlemesine ve kurmasına yardımcı olabiliriz.

İşgücü Edinme Stratejisi ve İşletme Modeli

Değişen iş gücü ortamları, kuruluşların mevcut ve beklenmeyen durumdaki iş gücü yönetimini yeniden düşünmeye zorluyor.

Kuruluşunuzun yetenek tedarik zincirini ve işgücü edinme işletme modeli ve programlarını değerlendirmenize ve yeniden tasarlamanıza yardımcı olabilir, böylece kuruluşunuzun iş hedeflerine ulaşması için doğru yetenekler karışımını elde etme yeteneğini artırabiliriz.

Yetenek Kazanımı

Çalışanlarınızı entegre bir iş stratejisinin parçası olarak görmek size doğru yetenekleri ve doğru becerileri doğru maliyetle edinmenize yardımcı olacak rekabet üstünlüğünü kazandırabilir.

Ancak Küresel Sermaye Güven Barometresine göre, işverenlerin %55'i gerekli becerilere sahip insanları tespit etmek ve işe almakta zorluk çekiyorlar.

Doğru kapasiteye sahip doğru yetenekleri doğru iş fırsatlarıyla bir araya getirmek, örgütsel hedeflere ulaşmanın çok önemli bir parçasıdır. Yinelenen görevleri otomatikleştirerek, iş gücünüze daha fazla içgörü odaklı kararlar almaları ve çalışanlarınızın işlerinin daha insani yönlerine odaklanmaları için zaman ayırmalarını sağlamak üzere kuruluşunuzda daha fazla teknolojiden faydalanabilirsiniz. 

Mevcut ve gelecekteki personel ihtiyaçlarını değerlendirmenize yardımcı olabilir böylece artan beceri eksikliklerini tespit etmenize ve adayların beceri ve kültüre uygunluğunu değerlendirmek ve incelemek için gerekli teknolojiyi seçmenize ve uygulamanıza yardımcı olabiliriz.

E-posta bültenimize abone olun

 

Abone ol

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin