İşlem hukuku

Günümüzün dinamik iş ortamında işletmeler, pazarlardaki değişimlerden yararlanarak satın almalar yoluyla büyümeyi hedefliyorlar. Satın almalar daha karmaşık hale geliyor, bu nedenle yatırımcılar anlaşmaları etkili bir şekilde yönetmelerine yardımcı olacak yasal tavsiyelere ihtiyaç duyuyorlar. 

EY nasıl destek olabilir?

İşletmeler satın almalarla birlikte ölçek ekonomisine gittikçe daha fazla odaklanıyor. Bu da işletmelerin etkili ve verimli bir satın alma ve birleşme sonrası sürecine ihtiyaçları olduğunu gösteriyor.

EY avukatlarının Güvence, Vergi, İşlemler ve Danışmanlık bölümlerindeki uzmanlarla entegre çalışmalarını sağlayarak, tek bir işlemde ortaya çıkabilecek farklı sorunları birarada çözebiliyoruz.

Buna ek olarak, anti-tröst, istihdam ve yan yardımlar, çevre hukuku, fikri mülkiyet ve vergi dahil olmak üzere çok çeşitli alanları kapsayan geniş bilgi birikimimiz ile iş becerilerini tamamlıyoruz.

Anlaşmaların gerçekleşmesine yardımcı oluyoruz

Potansiyel işlemlerin doğru değerlendirilmesi hiç bu kadar kritik olmamıştı. EY belirsiz ortamları yönetmenize yardımcı olmak üzere, aşağıdaki konuları kapsayan işlemlerde ayrıntılı hukuk tavsiyeleri ile destek sağlar: 

 • Kısmi satışlar ve ayrılmalar
 • İşlem Yapılandırma ve Müzakere
 • İhale süreci ve süreç dokümantasyonu
 • Alıcı ve satıcı tarafı durum tespiti
 • Borç ve özkaynak taahhütleri
 • Hisse ve varlık satın alma sözleşmeleri
 • Yatırım ve hissedarlar anlaşmaları
 • Ortak girişim sözleşmeleri
 • Finansman
 • Hizmet düzeyinde anlaşmalar ve diğer şirketler arası düzenlemeler
 • İşçi sendikaları ve işçi konseyleriyle istişareler
 • Rekabet kurulu izinleri
 • Tamamlama ve satış sonrası yeniden yapılanma

EY, işlem hedeflerinize hızlı, verimli ve katma değer ile ulaşmanıza yardımcı olmak için ayrıntılı hukuki işlem tavsiyeleri ve destek sağlıyor. EY, stratejik vizyonun gerçeğe dönüştürülmesine ve anlaşmaların sorunsuz yürütülmesine destek oluyor.

EY İşlem vergisi, hukuku ve işgücü danışmanlığı hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinin.

 • İşlem öncesi ve sonrası yeniden yapılanmalar

  Çok-uluslu şirketler, elden çıkarmalar ve satın almalarda işlem öncesi ve sonrası yeniden yapılanmalar sırasında çok çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalırlar.

  Aşağıdaki konularda yardıma ihtiyaç duyarlar:

  • Kurumsal, finansal, vergi ve çalışanlarla ilgili yeniden yapılanma hareketlerine yönelik net bir strateji
  • Her yargı alanının özel yasal gereklilikleri ve şirketler ve ticaret hukuku konularında bilgi
  • Operasyonel aksaklıkları en aza indirgemek için işletme ve sektör dinamiklerinden anlama
  • Belirsizliği azaltmak ve çalışanların tutulmasını teşvik etmek için iş gücüyle net iletişim
  • Birden fazla ülkede iş akışlarının kesintisiz koordinasyonu

  Nasıl yardımcı olabiliriz

  EY avukatları, işinize has özel koşulları analiz etmek ve kapsamlı rehberlik hizmeti vermek için vergi, muhasebe, finansal danışmanlık ve insan sermayesi uzmanlarıyla birlikte çalışarak önemli tasarruflar sağlarlar ve hissedar değerini arttırırlar.

  Sunduğumuz hizmetler:

  • Sadece müşteriyle değil, aynı zamanda yerel hukuk müşaviri, diğer EY ekipleri ve olası üçüncü taraf danışmanları ile iletişimi yönetmeye yardımcı olan hukuk ekipleri
  • Takvimlere ve son tarihlere uyulması
  • Yasal belgelerin hazırlanmasında etkinliği ve tutarlılığı arttırmak üzere küresel şablonlar
  • Kadrolu personel üzerindeki yükü azaltmaya yönelik destek verme
  • İlgili tüm proje yönetim becerilerinde destek

  EY, 80'den fazla yargı alanında 2100'den fazla avukat istihdam ederek yasal ihtiyaçlarınızı karşılamak için yerel bilgiyi küresel olanla birleştiriyor.

  EY, birden çok takım ve disiplin arasında kuruluşunuzla ilgili bilgi ve sinerjiyi paylaşarak, proje sırasında maliyet verimliliğini artırmaya ve sürtüşmeleri azaltmaya yardımcı olabilir.

  Bu konulardaki geniş deneyimimizle, yürütme sırasındaki riskleri azaltabilir, günlük işiniz üzerindeki etkisini hafifletebilir, soruları hızla yanıtlayabilir ve tüm tarafların girdilerini kanalize edebiliriz. Hizmetlerimizi ihtiyaçlarınızla ve şirket içi kaynaklarınızla uyumlu hale getiriyoruz.

 • Private Birleşme ve Satın Almalar

  EY, stratejik vizyonun gerçeğe dönüştürülmesine ve anlaşmaların sorunsuz yürütülmesine destek oluyor.

  Birleşme ve satın alma işlemleri yasal riskleri azaltmak, vergi sorunlarını yönetmek ve zamanında ifa edilmesini sağlamak için doğru bir şekilde müzakere edilmeli ve dikkatli bir şekilde yapılandırılmalıdır.

  Her planın kendi potansiyel yasal riskleri ve anlaşma bozucuları vardır; bunlar:

  • Alıcının finansman yetersizliği
  • Davalar ve mevzuatla ilgili riskler
  • Kritik sözleşmelerdeki fesih hakkı maddeleri, kamu hibelerinin veya sübvansiyonlarının kaybı ve büyük tedarikçilerin veya müşterilerin kaybı gibi kontrolün el değiştirmesiyle ilgili konular
  • Özellikle muhasebe ve vergilerle ilgili yanlış beyanlar
  • Kilit personeli elde tutma

  İşletmelerin, yalnız farklı sektörlerde ve pazarlarda özel birleşme ve satın alma işlemlerini gerçekleştirme tecrübesine sahip değil, aynı zamanda bir ekip zihniyetine sahip ve karmaşık durumlarda iyi performans sergileyen avukatlara ihtiyaçları vardır.

  Nasıl yardımcı olabiliriz

  İster satıcı, alıcı, bir ortak girişim ortağı veya yöneticisi olun, avukatlarımız vergi, muhasebe, işlem danışmanlığı, finans danışmanlığı ve personel hizmetlerinden uzmanlarla birlikte çalışarak birleşme ve satın alma işlemlerinde sizlere rehberlik edebilirler.

  Sonuç

  EY avukatları, birleşme ve satın alma ihtiyaçlarınızı karşılayıcı ayrıntılı tavsiyelerde bulunurlar, bunlardan bazıları:

  • Planlı yatırımları veya elden çıkarmaları kritik gözle değerlendirme
  • Elden çıkarma işlemlerinizde kısmi satışlar yapmanıza yardımcı olma
  • Özel birleşme ve satın alma işlemlerinin zamanında yapılandırılmasına, müzakere edilmesi ve yürütülmesine yardımcı olma
  • Satın aldıklarınızı işletmenize entegre etme yolunda yeniden yapılandırmaya yardımcı olma

  EY avukatları birçok ülkede hem yerel hem de uluslararası işlemler konusunda deneyimlidir — müşterilerimiz bu yeteneğimizi bizimle çalışmak için bir başka olumlu neden olarak görüyor.

Kaynakları göster

 • EY'ın ülke bazındaki işlem hukuku irtibat kişilerini buradan indirebilirsiniz

E-posta bültenimize abone olun

 

Abone ol

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin