Öğrenme ve gelişim danışmanlığı

2030 yılında en çok talep edilen beceriler karmaşık problem çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık olacak. Ancak yeni çalışma ortamına uyum sağlamak için, insanların ileri derecede dijital, teknik, idari ve kültürel yeteneklere de ihtiyacı olacak.

İlişkili hizmetler İş gücü ve organizasyon

EY nasıl destek olabilir?

Öğrenme ve gelişim (Ö&G)

Süregiden küreselleşme, devasa demografik değişiklikler, teknolojideki ilerlemeler ve yeni düzenlemelerin tümü iş dünyasının geleceğini şekillendiriyor.

Rekabet avantajını yakalamak ve muhafaza etmek için kuruluşların çevik ve kolay adapte olabilir olması gerekiyor. Aksamalara karşı erken önlem alabilmeliler. Ve işgücünü geleceğe hazırlıklı olmaları için işe dahil ederek entegre iş stratejilerinin bir parçası olarak görmeleri gerekiyor.

Yetersiz öğrenimin temelinde yatan nedenleri değerlendirmek, tanımlamak ve düzeltmek üzere özel bir program çerçevesi geliştirdik. Buna mevcut Ö&G yaklaşımları ve eksiklikleriyle ilgili derinleştirilmiş bilgimizi ekleyerek işgücünüze uygun bir öğrenme ve gelişim stratejisi oluşturmanıza destek olabiliriz.

Ayrıca 130'dan fazla ülkede 500'ün üzerinde eğitim uzmanından oluşan bir ağla — liderlik tanımı, geliştirme programları ve çeşitli değerlendirme ve koçluk oturumları dahil — kuruluşunuza tüm seviyelerde destek olabilecek geniş bir hizmet yelpazesi sunuyoruz.

Örgütsel öğrenme ve bilgi yönetimi geliştirme

Kuruluşların bilgi birikimlerinden en iyi şekilde yararlanabilmeleri için hem temeldeki bilgi yönetimi altyapısını (sistemler, politikalar ve süreçler) geliştirmeleri hem de bilginin etkin bir şekilde oluşturulmasını, iyileştirilmesini, paylaşımını ve muhafazasını teşvik eden bir kültür yaratmaları gerekiyor.

EY, doğru bilgiyi doğru kişilere doğru zamanda ulaştırmaya yönelik bilinçli bir bilgi yönetimi stratejisi sunuyor. Bu, çalışanların iş performansını iyileştirmek için dahili bilgileri daha iyi kullanmalarına yardımcı olur. 

Şirketinizin özgün stratejisine, standartlarına ve politikalarına uyumlu yaklaşımımız, çalışanlarınızın kurumsal öğrenme becerilerini en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olur.

Bir bilgi bankası oluşturmanıza ve bilginin kesintisiz transferini destekleyen bilgi yönetim sistemleri geliştirmenize yardımcı olabiliriz. Kültürel değişimi geliştirme girişimleri deneyimimize dayanarak, geniş ve tutarlı bir bilgi paylaşımıyla işletmenizin müşteri odaklı bir sınıflandırma ve bilgi araştırması yapmasına yardımcı olabiliriz.

E-posta bültenimize abone olun

 

Abone ol

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin