Dönüşüm platformu

EY Dönüşüm Platformu ile dönüşüm yolculuğunuza hızlı bir başlangıç yapın. EY teknolojisi, iş dönüşümü ve dijital bilginin özel dijital araçlarla benzersiz birleşiminden yararlanan EY Dönüşüm Platformu, dönüşüm sırasında karşılaşacağınız zorlukları yenmenizde sizlere yardımcı oluyor.

EY nasıl destek olabilir?

Salgından önce dünyanın hızla değiştiğini düşünen şirketler, önümüzdeki aşırı hızlı değişikliklere hazırlansınlar. Kuruluşların rekabetçi tehditleri yenmeleri ve bu hareketli dönemde işletmelerini geleceğe dayanıklı hale getirmeleri gerekiyor.

Teknoloji, işletmelerin bunu, iş fırsatları elde etmek için yeni eğilimleri tespit etmek için dış ortamı sürekli tarama ve değer ekosistemlerini oluşturmak için yeni ortakları belirleme ve yönetme gibi çeşitli şekillerde yapmalarına yardımcı oluyor. Platform işletmelerin yeni dijital ürünler, hizmetler ve girişimlerle birarada yenilikler yapmalarına, müşteri ve çalışan deneyimlerini geliştirmelerine ve tüm organizasyon genelinde performansı dönüştürmelerine yardımcı olabilir.

EY Dönüşüm Platformu (EYTP) kuruluşların bu zorlukları çözmelerine yardımcı oluyor. Şirketler, EY teknolojisinin, iş dönüşümünün ve dijital bilgi ile özel dijital araçların benzersiz kombinasyonundan yararlanarak dönüşüm yolculuklarına hızlı bir giriş yapabilir veya hızlandırabilirler.

Bu platformun önceden tanımlanmış çözümleri iş değerinin yenilenmesi (vadeli işlem görünümü ve dıştan içe), dönüşümün başlatılması (içten dışa) ve işletmeyi ve ekosistemi dönüştürmesi (mobilizasyon ve ölçeklendirme) dahil bir dönüşümün tüm yaşam döngüsünü kapsar.

Müşteriler bu çözümleri kullanarak yalnızca en güncel, bağlantılı, düzenlenmiş içeriklerden değil, aynı zamanda pasif içeriği önceliklere, eyleme ve iş hedeflerine dönüştüren EY bilgisinden de yararlanır. Bu da pazara daha hızlı giriş süresine, yeni yeteneklerin daha hızlı geliştirilmesine, daha düşük uygulama maliyetlerine ve yeni teknolojileri daha hızlı benimseme kabiliyetine dönüşür.

 • 1. EY Trend İnovasyon Yönetimi

  Şirketlerin yeni teknoloji ve inovasyon trendlerini daha hızlı takip etmelerine ve bu çözümü kullanan işletmelerin kullanım gerekliliklerini doğrulamalarına yardımcı olur. Müşterilerin özel ihtiyaçlarına uyarlanmış daha eyleme dönüştürülebilir ve birbirine bağlı bir içerik deneyimi sağlar.

  Bu çözümde EY'ın yeni teknolojiler ve iş dönüşümü bilgisinden yararlanılmıştır ve aşağıdaki dijital platformlar tarafından desteklenmektedir:

  • EY TechWatch, müşterilere özel trendleri ve yenilik içeriklerini hazırlamak için teknoloji ve inovasyon içerik platformu
  • EY CogniStreamer, içerik ihtiyaçlarını ve geri bildirim sürecini birarada yönetmek için inovasyon yönetim platformu
  • EY Plus, küresel teknoloji araştırma ve geliştirme alanları hakkında derin içgörüler kazandırmaya yönelik yapay zeka destekli platformlar
 • 2. EY Ortak İnovasyon Yönetimi

  Şirketlerin bu çözümü kullanan yeni iş ortakları ve ekosistemleri taramasına, bulmasına ve yönetmelerine yardımcı olur. Yeni büyüme fırsatları yaratabilir ve olabilirliği kanıtlanmış konseptleri (POC'leri) kullanıp ortak ol/satın al/yatırım yap kararlarına destek olarak ekosistemin hızını ve yaratılan değeri iyileştirir. 

  Bu çözümde, EY'ın büyüme stratejisi, iş dönüşümü ve teknoloji dönüşüm bilgisinden yararlanılmıştır ve aşağıdaki dijital platformlar tarafından desteklenir:

  • EY Embryonic, dünyada 17 milyondan fazla şirketi takip eden ve bunların ekosistemini, işlemlerini ve ortaklık faaliyetlerini analiz etmeye ve haritalamaya yardımcı olan büyük veri analiz platformu.
  • EY CogniStreamer, ortaklık sürecini işbirliği içinde kolaylaştırmaya yönelik inovasyon yönetim platformu
  • EY VentureBuilder, ortaklık hedeflerine uygun, yapılandırılmış POC/MVP geliştirme için yol haritalama platformu
 • 3. EY Dijital İnovasyon Yönetimi

  Yeni dijital ürünlerin, hizmetlerin ve iş konseptlerinin tasarımına müşteri ve pazar içgörülerini uygulayarak yeni dijital tekliflerin pazara açılma sürelerini hızlandırmada müşterilere yardımcı olur, MVP'leri daha hızlı geliştirir, müşteriye düzenli olarak önceliklendirilmiş MVP portföyü sağlar. 

  Bu çözüm, EY'ın iş dönüşümü, dijital ve gelişmekte olan teknoloji bilgilerinden yararlanır ve aşağıdaki dijital platformlar tarafından desteklenmektedir:

  • EY CogniStreamer, tüm dijital inovasyon sürecini birarada yönetmek için inovasyon yönetim platformu
  • EY Storybook, müşteri odaklı dijital kavramların tasarımı için müşteri yolculuğu haritalama platformu
  • EY VentureBuilder, MVP'lerde ve müşteri pilotlarında konsept geliştirmeyi destekleyen yol haritalama platformu
  • EY Finans Navigatörü, başlangıçta yeni dijital tekliflerin iş potansiyelini değerlendirmek amacıyla start-up'lar için tasarlanmış finansal modelleme platformu
 • 4. EY Deneyim Dönüşümü Yönetimi

  Tüm işletme genelinde deneyimleri sürekli ölçerek, müşteri- ve çalışan-merkezliliğini iyileştirmek ve sürdürmek için dönüşüm fırsatlarını tasarlayıp yöneterek şirketlerin daha fazla müşteri ve çalışan odaklı olmalarına yardımcı olur. 

  Bu çözüm, EY'ın iş dönüşümü, iş gücü ve teknoloji bilgisinden yararlanır ve aşağıdaki dijital platformlar tarafından desteklenir:

  • EY Dönüşüm Merkezi, deneyim odaklı dönüşüm projelerinin strateji ve portföyünü yöneten strateji ve yürütme yönetimi platformu
  • EY Smart Experience, müşteri deneyimi metriklerinin sürekli ölçümünü ve yönetimini sağlayan müşteri deneyimi yönetim platformu
  • EY Storybook, müşteri ve çalışan deneyimini iyileştirme fırsatlarının geliştirilmesini ve dokümantasyonunu destekleyen müşteri yolculuğu haritalama platformu
 • 5. EY Performans Dönüşüm Yönetimi

  Şirketlerin, tüm departmanlarında performansı iyileştirmek için durmadan dönüşüm fırsatları tasarlayıp yöneterek dinamik dönüşüm için gerekli yeteneklerin sürdürülmesine yardımcı olur. 

  Bu çözüm, EY'ın iş dönüşümü, örgütsel plan ve değişim deneyimi bilgisinden yararlanır ve aşağıdaki dijital platformlar tarafından desteklenir:

  • EY Dönüşüm Merkezi, performans odaklı dönüşüm projelerinin strateji ve portföyünü yönetmeye yardımcı olan strateji ve yürütme yönetimi platformu
  • EY DRIVE (dijital yatırım geri dönüşünü görselleştirme motoru) Performans dönüşüm projesi senaryolarına ve devam etme kararlarına destek olmak üzere uygun vaka çalışmalarını dinamik şekilde geliştirmek ve anlatmak için
  • EY Organizasyon ve Yetenek Merkezi, örgütsel tasarımı ve iş gücü bağlantılı etkileri yönetmeyi sağlayan örgütsel tasarım ve iş gücü planlama platformu
  • EY Change Insights, iş gücündeki değişim deneyimini nasıl optimize ettiğimizi ve değişikliği benimsemelerini nasıl sağladığımız hakkında bilgi veren analiz platformu

EY Dönüşüm Platformu, müşterilerin inovasyon ve dönüşüm programlarındaki yinelenen zorlukları çözmelerine yardımcı olan iki paket sunuyor:

 • İnovasyon paketi

  Şirketlerin tüm kurumlar ve iş ekosistemlerinde yenilik yapmalarını sağlayan teknolojiler:

  • EY CogniStreamer: Bu önde gelen inovasyon yönetim çözümü ile daha akıllı, işbirliği halinde ve güvenle yenilikler yapabilirsiniz.
  • EY TechWatch: Geleceğe dönük bu içerik platformu ile en yeni teknoloji ve inovasyon trendleri hakkında değerli fikirleri öğrenebilirsiniz.
  • EY Embryonic: Piyasa ekosistemlerindeki fon akışını ve M&A işlemlerini haritalayarak değerli içgörüler sağlar.
  • EY VentureBuilder: Bu yol haritalama platformunda konseptten uygulamaya en yenilikçi fikirleri öğrenebilirsiniz.
  • EY Finans Navigatörü: Finans geçmişi olmayanlar için bu oyunlaştırılmış deneyimle finansmanları modelleyebilir ve ölçeklendirebilirsiniz.
  • EY Plus: Planlama ufkunda çoklu büyük veri kaynaklarından yapay zekaya dayanan içgörüler elde edilen bir inovasyon stratejisi oluşturabilirsiniz.

  Teknolojiler hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki video galerisini ziyaret edebilirsiniz:

  • Dönüşüm paketi

   Şirketlerin organizasyonlarını, müşteri ve çalışan deneyimlerini dönüştürürken kullandıkları insan merkezli teknolojiler:

   • EY Dönüşüm Merkezi: Strateji ile yürütmeyi birbirine bağlayan bu çözüm, her türlü portföyün değerinin maksimize edilerek gerçekleştirilmesine yardımcı olur.
   • EY DRIVE: Proje senaryolarını destekleyecek ve dönüşüm girişimlerinde devam etme kararlarını almaya yardımcı olacak anlaşılır ve dinamik vaka hikayeleri geliştirme ve anlatma
   • EY Akıllı Deneyimi: Yolculuk boyunca müşteri deneyimini yönetmenize, ölçmenize, kişiselleştirmenize ve geliştirmenize yardımcı olur.
   • EY Storybook: Bu kalitatif kullanıcı araştırması ve müşteri yolculuğu haritalama platformu ile daha zengin ve dinamik içerikler oluşturabilirsiniz.
   • EY Organizasyon ve Yetenek Merkezi: Bir organizasyonu dönüştürürken faydalanılabilecek, içgörüsü zengin tahmin yapma, senaryo hazırlama ve iş gücü planlama aracı
   • EY Değişim Öngörüleri: İşgücü değişimini planlama ve uygulamada, işgücünün değişimi daha kolay benimsemesini sağlamak için veri odaklı yaklaşım kullanımı

   Teknolojiler hakkında daha fazla bilgi edinmek için aşağıdaki video galerisini ziyaret edebilirsiniz:

   İnovasyon: Dijital dönüşümün temel anahtarlarından biri

   Dijital dönüşümde en önemli etken çevikliği ve yeniliği teşvik etmek için BT yeteneklerini geliştirmektir.

   Bilgi görselini indirin

   Dönüşüm: Dijital dönüşüm çalışmalarında son durum

   Dijital işletmelere geçiş sürecini hızlandırmak için alacağınız temel önlemler ve dijital dönüşümü gerçekleştirirken karşılaşılan zorluklar.

   Bilgi görselini indirin

   Kaynakları göster

   • IDC tech spotlight indirin: İnovasyon, ekosistem yazılımları ve hizmetleri iş dönüşümünü hızlandırır (PDF)

   Dönüşümün gerçekleşmesi

   EY Danışmanlık Hizmetleri, insanların, teknolojinin ve inovasyonun gücüyle işletmelerin dönüştürülmesini sağlayarak daha iyi bir çalışma dünyası inşa ediyor.

   Daha fazlasını keşfedin

   E-posta bültenimize abone olun

    

   Abone ol

   Bize ulaşın

   Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin