Denetim Hizmetleri

Yatırımcı güveninin artırılması, yasal sorumlulukların yönetilmesi ve uzun vadede sürdürülebilir ekonomik büyümenin desteklenmesi konularında kuruluşlara destek oluyoruz.

Günümüzde kuruluşlar giderek karmaşıklaşan, yasal gereklilikleri olan ve hızla değişen bir iş ortamında faaliyet gösteriyor. Bu durum karşısında, güvenirliği korumak hayati önem arz ediyor.

EY Denetim Hizmetleri’nin amacı; yatırımcı güveninin artırılması, yasal sorumlulukların yönetilmesi ve uzun vadede sürdürülebilir ekonomik büyümenin desteklenmesi konularında kuruluşlara destek olmaktır. Bu faaliyetlerimiz sayesinde, kamu yararını gözetir ve kuruluşları şeffaflığa teşvik ederiz.

Bağımsız denetim, finansal muhasebe ve danışmanlık, usulsüzlük incelemesi ve uyuşmazlık hizmetlerinden oluşan denetim hizmetleri ekibimiz, dünyanın dört bir yanından teknik bilgi ve tecrübelerini sizlere sunuyor.

Mükemmeliyet anlayışımızla; uluslararası ve yerel müşterilerimize aynı kalitede hizmet veriyor, entegre ekipler kuruyorve  daha iyi hizmet sunabilmek için inovasyonlar yapıyoruz. 

 • Bağımsız Denetim Hizmetleri

  Bağımsız Denetim Stratejisi ve Risk Odaklı Yaklaşım

  Risk yönetimi birçok şirketin gündeminde yer alıyor ve iş hayatında başarılı olmak için gerekli temel unsurlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Risklerle mücadele etmek için doğru yöntemler uygulanırsa riskleri fırsata çevirmek mümkün. Bağımsız denetim strateji ve planlarımızı, müşterilerimize ve onların faaliyetlerine uygun risk analizlerinden yola çıkarak hazırlıyor ve uyguluyoruz.

  Bağımsız Denetim Hizmet Yaklaşımımız

  • Kaliteli ve profesyonel hizmet
  • Öngörülü yaklaşım
  • Global yapı ve etkin işbirliği 

  Bilgi ve Teknolojilerimizin Avantajları

  Dünya çapında bilgi paylaşımına ve analitik araç kullanımına olanak tanıyan etkili ve özelleştirilmiş hizmetler üretmek için gelişmiş teknolojiden yaralanıyoruz. Denetim ekiplerimiz, büyük veri tabanları aracılığıyla hızlı bir şekilde bilgiye ulaşabilir, sıra dışı durumları fark edebilir, müşterilerimizin işletme faaliyetleri hakkında daha detaylı bilgiye sahip olabilir ve yalnızca sorunun kendisini değil aynı zamanda özgün sebebini de tanımlayabilir.

  Kaliteli hizmet anlayışımız güven, şeffaflık ve öngörü esasına dayanıyor.

  İletişime açık, duyarlı ve alanında uzman ekiplerimizle müşterilerimize kaliteli hizmet sunuyoruz.


  EY’ın bağımsız denetim teknolojileri ve bilgi kaynakları:

  • EY Atlas

  Çeşitli bağımsız denetim ve muhasebe standartlarına ve EY uzmanlarının görüşlerine eş zamanlı ulaşılabilen, teknik sorularınıza zamanında ve güvenilir bir şekilde yanıt vermemizi kolaylaştıran bir platform. 

  EY Atlas, bağımsız denetim süreci boyunca müşterilerimize en doğru ve en güncel bilgiyi iletebilmek için, ilgili sektör ve endüstri bilgisine ulaşmamızı sağlıyor.  

  • EY CANVAS

  EY CANVAS, bireysel işletmelerin özelliklerine göre yapılandırılabilen ve denetçilerimizin her bir denetime olan yaklaşımlarını hızlıca özelleştirebilecekleri bir araç. Bu araç aynı zamanda, müşterilerimiz ile denetim ekipleri arasındaki etkileşimin artmasını sağlıyor.

  • EY Helix

  EY Helix, veri analitiği sayesinde, büyük miktarda veriyi analiz etme ve yorumlama imkanı ile daha özellikli ve kaliteli bağımsız denetim hizmeti sunmamızı sağlıyor.

  Bağımsız Denetim

 • Finansal Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri

  EY Finansal Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri ekibimizle, teknik bilgi ve sektör uzmanlığımızı birleştirerek bütünsel bir yaklaşımla hizmet sunuyoruz. Karmaşık muhasebe raporlama gereksinimlerinden, yönetişim ve düzenleyici raporlama konularına kadar her alanda müşterilerimizin yanında yer alıyoruz.

  Müşterilerimiz için daha iyi karar verme süreçleri inşa ederek rekabet üstünlüğü kazanmalarını hedefliyoruz. EY olarak, sektör odaklı yaklaşımımız ve uluslararası ekiplerimizle hizmet sunuyoruz. 

  Uzman ekibimiz, müşterilerimize ‘Muhasebe, raporlama ve mevzuat değişiklikleri’, ‘Birleşme işlemleri veya finansman yapısında değişiklikler’ ve ‘Finans işletme modelinin geliştirilmesi veya değiştirilmesi’ konularında hızlı ve etkili bir şekilde destek veriyor.

  EY olarak, mevzuat değişikliklerinin yorumlanması, uygulanması ve bilgi teknolojileri altyapısı da dahil olmak üzere uçtan uca çözümler sunuyoruz.

  Finansal Muhasebe Danışmanlık Hizmetleri

 • İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri

  Giderek rekabetin arttığı iş ortamında hayatta kalmak ve büyümek için, kuruluşların sadece finansal performanslarını değil, aynı zamanda finansal olmayan performanslarını da rapor etmeleri gerekir.

  Sürdürülebilirlik, çevre, sağlık, güvenlik ve iklim değişikliği risklerini ve bu konulardaki kaygıları göz ardı etmek artık bir seçenek değildir. CFO'lar geleneksel olarak bu konunun öncüsü olarak düşünülmese de artık giderek daha aktif bir rol oynamaları beklenmektedir.

  EY'ın küresel İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri (CCaSS) ekipleri, bu zorluklar etrafında artan baskının farkındadır. Bu nedenle, ekiplerimiz şirketlerin daha geniş değer etkilerini ve sonuçlarını anlayıp değerlendirerek, fırsatları tespit ederek ve finansal olmayan performans risklerinin paydaşlara raporlanmasına yardımcı olarak destek oluyor.

  İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri
   

  • Sürdürülebilirlik ve Tedarik Zinciri Danışmanlığı

   Sürdürülebilirlik, fırsatları benimseyip sosyal, çevresel ve ekonomik faktörlerden kaynaklanan riskleri yöneterek uzun vadeli paydaş değeri yaratmayla mümkündür.

   Sürdürülebilirlik sorunlarına yanıt verebilmek için işletmelerin onları etkileyen dış etkenleri anlamaları gerekir. Bu güçlere yanıt vererek, iyileştirilmiş iş çıktıları ve daha yüksek değer yaratmak mümkündür; bu da dayanıklılık inşa etmenize, işlerinizi yürütmenize ve büyüme için sosyal durumunuzu güçlendirmenize yardımcı olur.

   Pragmatik iş yaklaşımımız, müşterilerin işleriyle ilgili sürdürülebilirlik sorunlarını belirlemek üzere yatırımcılar, düzenleyiciler ve toplum gibi önemli paydaşlarla iletişim kurmalarına destek olur. 

   Sürdürülebilirlik ve Tedarik Zinciri Danışmanlığı Hizmetleri

  • Finansal Olmayan Raporlama Danışmanlığı ve Denetimi

   Müşterilerimize finansal olmayan performansı anlatmalarında ve kurumsal, finansal olmayan ve entegre raporlama çerçeveleri oluşturmalarında yardımcı oluyoruz. Müşterilerin paydaş beklentilerini anlamalarına ve aynı zamanda piyasada performans konusunda güven ve emniyet telkin etme ve uzun vadeli değer yaratma konusunda yardımcı oluyoruz.

   Finansal raporlama ve muhasebe bilgisine ve iletişim, mühendislik, bilim ve operasyon geçmişine sahip sürdürülebilirlik uzmanlarından oluşan bir ekiple pragmatik bir iş yaklaşımı sunuyoruz.

   Finansal Olmayan Raporlama Danışmanlığı ve Denetimi Hizmetleri

  • Çıktı Değerlendirmesi

   Şirketler, giderek değer ölçümündeki eski yaklaşımların modasının geçmekte olduğunu düşünüyorlar.

   Kuruluşlar, değerlerini daha iyi anlamak için daha geniş ölçüm ve değerleme çerçeveleri arıyorlar. Buna ek olarak, şirketler etki yatırımının faydalarını giderek daha fazla görüyor ve yeni sermaye akışlarına erişim arıyorlar.

   EY'ın profesyonel ekipleri toplum gelişimi, yardım, program değerlendirme mühendisliği, bilim, işletme ve operasyon alanlarında deneyim sahibidir.

   Çıktı Değerlendirmesi Hizmetleri

  • Çevre, Sağlık ve Güvenlik Hizmetleri

   Çevre, sağlık ve güvenlik (EHS) risklerinin yönetimindeki uyum, verimlilik ve operasyonel sorunlar daha büyümüş ve karmaşık hale gelmiştir. Artık EHS risklerini yönetmenin işyeri verimliliği ve finansal performans üzerinde olumlu bir etkisi olduğu kabul ediliyor.

   EY ekiplerimiz EHS olaylarının riskini azaltmaya yardımcı olarak, müşterilerin EHS ile ilişkili etkin risk yönetimi ve verimlilik çıktıları almalarını sağlayacak stratejik ve operasyonel kararlar almalarını destekler.

  • İklim Değişikliği ve Enerji

   Günümüz ortamında işletmeler, iklim değişikliğinin fiziksel etkilerinin yanı sıra piyasaya ve mevzuata ilişkin etkilerini de göz ardı edemezler. Kuruluşların bu etkilerle ilgili risklere ve fırsatlara yanıt vermeye çalışmasının yanında hem denetime tabi tutulan hem de tabi tutulmayan raporlamalarla ilgili artan bir şeffaflık beklentisi de vardır.

   Pragmatik iş yaklaşımımız, müşterilerimizin iklim değişikliğinin fiziksel risklerine yanıt vermelerinin yanı sıra karbon ve yenilenebilir enerji ile ilgili yeni pazarlarda faaliyet göstermesine yardımcı olur.

 • Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı Hizmetleri

  Kuruluşların olağan dışı bir işlemden şüphelenmesi durumunda şüpheli işlemin soruşturulması, incelenmesi ve mali tablo usulsüzlüklerinin araştırılması konularında titizlikle ve ivedilikle gereken aksiyonları alıyoruz. Ayrıca EY olarak, gerektiği durumlarda bilirkişi olarak görev alıyor ve tespitlerimizi yetkili mercilere sunuyoruz. Bu nedenlerle, dünyanın önde gelen şirketleri ve birçok hukuk firması tarafından tercih ediliyoruz. Size de destek olabiliriz.

  Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı Hizmetleri

   

  • Usulsüzlük Soruşturmaları

   Organizasyonlarda meydana gelen ve bu yapılara oldukça büyük zararlar veren usulsüzlüklerin soruşturulması için kurduğumuz soruşturma ekibimiz, gözlemlediğiniz veya tarafınıza ihbar edilen usulsüzlüklerin incelenmesi, boyutlarının anlaşılması ve kaynağının tespit edilerek tekrarlanmasını önleyici tedbirlerin önerilmesi konularında derin bilgi ve tecrübeye sahiptir.

   Usulsüzlüklerin maddi ve itibari kayba neden olan hasarlara yol açmasına engel olmak için erken tespit edilmeleri ve bu usulsüzlükleri önleyici tedbirlerin alınması büyük önem taşıyor. İş modelleri ve altyapıların hızla değiştiği günümüzde, tüm kurum ve kuruluşların usulsüzlükle mücadele etmesi gerekiyor.

   Birçok sektör ve disiplinde uzman profesyonellerimiz ile beraber adli muhasebecilik, adli teknoloji hizmetleri ve elektronik veri kopyalama, veri analizi, şüpheli mülakatı gibi çeşitli özgün teknikler kullanarak şüpheli durumları araştırmakta, usulsüzlük şemasını tespit etmekte ve en önemlisi sorunun çözülmesi ve riskin yönetilmesi için üst düzey destek sağlamaktayız.

   Başlıca Hizmetlerimiz:

   • Usulsüzlük incelemeleri / soruşturmalar:
   • Mali tablo ve raporlama usulsüzlükleri
   • Eski yönetim / yönetim devri (dernekler, vakıflar, spor kulüpleri vb.)
   • Satın alma ve ihale yolsuzlukları
   • Satış, pazarlama ve dağıtım kanallarına ilişkin usulsüzlükler
   • Bilgi teknolojisi altyapısına ilişkin usulsüzlükler
   • Soruşturma uzmanları olarak, aşağıdaki adımları gerçekleştirerek usulsüzlükle ilgili direkt veya dolaylı kanıtları bulmanıza yardımcı olabiliriz:
   • Şüpheli mülakatları ve sorguları
   • Elektronik veri kopyalama (bilgisayar, cep telefonu, tablet vb.)
   • Adli muhasebe analizleri
   • Adli veri analizi

   Ekibimiz, ihtiyaçlarınız doğrultusunda size en doğru yaklaşım ile hizmet verebilecek aşağıdaki özelliklere sahip, konuyla ilgili özel eğitim almış uzmanlardan oluşmaktadır:

   Sertifikalı Usulsüzlük Denetçileri (CFE)

   Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (SMMM)

   İnşaat, makina, elektronik, bilgisayar vb. disiplinlerden mühendisler

   Adli muhasebe uzmanları

   Adli bilişim uzmanları

   Etik hacker ve siber güvenlik uzmanları

   Veri analitiği ve bilimi uzmanları

   Makine öğrenmesi, yapay zeka ve robotik süreç otomasyonu uzmanları

   Usulsüzlük Soruşturmaları

    

  • Uyuşmazlık Danışmanlığı

   Birleşme ve satın almalardan uluslararası inşaat projelerine, büyük bir sigorta tazminatından ortaklar arası anlaşmazlıklara kadar birçok ihtilafta, birçok disiplinden mühendisler (inşaat, makina, elektronik, bilgisayar vb.) ve adli teknoloji ve kurumsal zekâ uzmanlarından oluşan uyuşmazlık danışmanlığı kadromuz, sizlere ihtilafın durumunun ve etkilerinin rasyonel şekilde değerlendirilmesi ve boyutunun ölçümlenmesi konularında destek sağlamaktadır.

   Uyuşmazlık çözümleme metotları ve muhakeme alanındaki geniş yetkinliğimiz ve deneyimimizle birlikte; hukuki ihtilaflar veya uluslararası tahkimlerde müşterilerimize ihtilafın aşağıda belirtilmiş olan her aşamasında hizmet verebilmekte ve müşterilerimizi stratejik olarak yönlendirmekteyiz:

   Ticari İhtilaf Öncesi

   • İhtilaf sürecinde talepte bulunan taraf adına değerlendirmelerin ve hesaplamaların yapılması
   • İhtilaf sürecinde talepte bulunan taraf adına talebin desteklenmesi için gereken bilgi, belge ve dokümanların belirlenmesi

   İhtilaf Süreci

   • İhtilaf sürecinde talepte bulunulan taraf adına kendisinden yapılan talebin değerlendirilmesi ve alternatif hesaplamaların yapılması
   • Uzman bilirkişi ve özel mütalaa raporlarının hazırlanması
   • Uluslararası ihtilaflara ilişkin duruşmalarda sözlü ve yazılı şekilde ifade verilmesi

   Başlıca Hizmetlerimiz:

   Uyuşmazlıklar çözülemediğinde, genellikle hukuki ihtilaf ile sonuçlanır. Bu gibi durumlarda, hangi tarafın haklı çıkacağının belirlenmesinde bilirkişi raporu önemli rol oynamaktadır. Belirli bir talebin boyutlarını belirlemeye ilişkin analizi gerçekleştirebildiğimiz gibi talebe maruz kalan taraf adına yapılan talebin değerlendirmesini de gerçekleştirebilmekteyiz.

   Uluslararası Tahkim

   Uluslararası tahkim ekibimiz, bilirkişi beyanı konusundaki geniş tecrübesiyle, Milletlerarası Ticaret Odası (“ICC”) veya Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi’ne (“ICSID”) konu olmuş tahkim süreçlerine katkılarda bulunmaktadır. Tahkim ekibimiz, inşaat, telekomünikasyon, ilaç, medikal, sigorta, perakendecilik, enerji gibi sektörlerde derin ihtilaf çözümlemesi tecrübesine sahiptir.

   Sigorta Taleplerinin İncelenmesi / Sigorta Bilirkişiliği

   Karmaşık olan kar kaybı, maddi hasar, ürün güvenilirliği, ürün geri çağırma, siber saldırı, veri kaybı ve veri ihlaline bağlı sigorta taleplerini hazırlamakta, sunmakta veya talepler üzerinden tarafları uzlaştırmaktayız.

   Rekabet Hukuku Danışmanlığı

   Müşterilerimize, Rekabet Hukuku çerçevesinde risk teşkil eden durumların belirlenmesi, soruşturma kapsamındaki konulara ilişkin analiz ve değerlendirmeler yapılması, ulusal ve uluslararası rekabet kanunları ile uyum prosedürlerinin yeterliliğinin değerlendirilmesi ve iyileştirilme önerilerinde bulunulması konularında yardımcı olmaktayız.

   Günümüz dijital çağının getirdiği ihtiyaçlardan biri olan verilerin incelenmesi gerekliliği nedeniyle, elektronik ortamda yaratılan verilerin (e-posta, Word, Excel, PPT, PDF, yazı içerikli resim dosyaları vb.) elektronik keşif yöntemleri ve yazılımları vasıtasıyla incelemeye hazır hale getirilmesi, Rekabet Hukuku avukatları eşliğinde incelenmesi ve raporlanması aşamalarında hizmetler sunmaktayız.

   Birleşme ve Satın Almalar

   Müşterilerimize, satış ve satın alma anlaşmalarının öncesinde, sonrasında veya anlaşma süresince ortaya konulan finansal tabloların/verilerin yorumlanması veya hissedarlar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konularında hizmetler vermekteyiz. 
    

   Uyuşmazlık Danışmanlığı

    

  • Adli Teknoloji ve Keşif Hizmetleri

   Tüm sektörlerdeki müşterilerimiz artan uyuşmazlıklar, soruşturmalar ve mevzuat teftişleri ile karşılaşmaktadır. Günümüzde, Elektronik Olarak Depolanmış Veriler (ESI) tüm kayıtların %95’ini oluşturmaktadır. Verilerin bütünleşik, tutarlı ve korunaklı bir şekilde uygun maliyetlerle işlenmesi iş dünyasının zorlayıcı gerekliliklerinden biri haline gelmiştir. Müşterilerimize, bünyemizde barındırdığımız teknoloji uzmanları ile bu tip zorluklarla başa çıkmaları için yol göstermekte, ihtiyaçlarına uygun çözümler üretmekteyiz.

   Adli Bilişim ve Elektronik Keşif (Computer Forensics & E-Discovery)

   Müşterilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek ve delil toplamak adına, geniş bir servis yelpazesi sunmaktayız:

   • Konu ile ilgili kişi ve veri kaynaklarının tanımlanması
   • Farklı veri kaynaklarından (ağ, bulut, sunucu, ortak alan gibi) veri toplama işlemi (yerinde ve/veya uzak bağlantı ile)
   • Kısmi veya tam sistem incelemeleri ve değerlendirmeleri
   • Dizüstü (laptop), masaüstü (desktop), sunucu (server), iş istasyonu (workstation) ve paylaşımlı ağların (network shares) adli bilişim prosedürlerine uygun şekilde kopyalanması (elektronik imaj)
   • Akıllı telefonların ve mobil cihazların adli bilişim prosedürlerine uygun şekilde kopyalanması (elektronik imaj)
   • Elektronik posta ve metin belgeleri gibi düzensiz verilerin elde edilmesi, anahtar kelimeler ile araştırılması ve incelenmesi (elektronik keşif)
   • Elektronik ortamda depolanmış verilerin analiz ederek, silinmiş veya gizlenmiş verilerin kurtarılması / ortaya çıkarılması
   • Detaylı incelemeler yapılarak; ilişkilere, tutarsızlıklara ve düzensizliklere delil teşkil eden bilgilere ve dosyalara ulaşılması
   • Veri kurtarma ve fidye yazılımı (ransomware, cryptolocker) çözme hizmetleri

   Siber Suçlar ve Siber Olay Müdahale

   Müşterilerimize, siber saldırı (hackleme), oltalama saldırıları (phishing), veri kaybı, fikri mülkiyet ve kimlik hırsızlıkları, fidye yazılımı (ransomware, cyrptolocker) saldırıları gibi bilişim suçları ile karşı karşıya geldiklerinde, olayı ve krizi yönetme ve soruşturma hizmetleri vermekteyiz.

   Yaşanan siber saldırılar sırasında:

   • Siber olayı ve paydaşları yönetme (Incident Response)
   • Bilgi ve kanıt toplama (Evidence Gathering)
   • Analiz ve inceleme (Analysis and Investigation)
   • Etkiyi sınırlandırma ve izolasyon (Containment and Isolation)
   • Tehdidi yok etme (Eradication)
   • Toparlama ve iyileştirme (Recovery and Recommendations)

   aşamalarında yanınızda yer alarak çalışmalarımızı gerçekleştirmekteyiz.

   Bu çalışmalar sırasında, ifade edilenlerle sınırlı kalmamak kaydıyla:

   • Bilgi teknolojileri altyapısının incelenmesi ve anlaşılması
   • Sistemler üzerinde izolasyon ve konfigürasyon değişikliklerinin önerilmesi
   • Bellek imajı analizi (memory forensics) çalışmalarının yapılması
   • Zararlı aktivite izlerini barındırabilecek sistem bileşenlerinin analizlerinin yapılması
   • Siber saldırının yayılımının, sistem anomalilerinin ve zararlı yazılımın (malware) tespitine yönelik toplanan veriler üzerinde korelasyon ve analizlerin yapılması
   • Tespit edilen zararlı yazılımların statik ve dinamik analizlerinin yapılması ve IoC (Indicators of Compromise)’lerinin çıkarılması
   • Saldırganın taktik, teknik ve prosedürlerinin (TTP) ortaya çıkartılması
   • Siber tehdit istihbaratı kaynaklarından (yaşanan duruma özel) araştırma yapılması
   • Sistemlerin temizlenmesi ve ayağa kaldırılması  

   gibi detaylı çalışmalar gerçekleştirmekteyiz. 

   Uzman ekibimiz, siber olaya hızlı müdahale ederek; istemci/sunucu, sistem ve ağ bileşenleri, sanal ya da fiziksel bilgi teknolojileri kaynakları üzerinden topladığı kayıtlarla (log) gelişmiş ve hedefli siber saldırıları (APT) analiz etmekte, siber saldırının etkilerinin ortaya çıkarılması, yetkisiz erişimlerin tespit edilmesi, daha fazla veri ihlalinin yaşanmasının önlenmesi için destek sağlamaktadır.

   Daha da önemlisi, müşterilerimize bu gibi olayların yaşanmaması için önleyici hizmetler sunmaktayız. Siber olaylara müdahale ekibimiz, tüm bilgisayar ağ ve sistemlerinizi düzenli olarak inceleyerek güvenlik açıklarınızı ve siber saldırıya maruz kalıp kalmadığınızı tespit edebilmektedir. Herhangi bir siber saldırıya maruz kalmışsanız, doğurduğu hasarın tespiti konusunda ekiplerimiz size gerekli desteği sağlayabilmektedir.

   Adli Yazılım İncelemesi

   Yazılım lisansı yönetimi hem yazılım sağlayıcı firmalar hem de kullanıcılar için oldukça karmaşık bir süreçtir. Ek olarak, teknoloji geliştikçe korsan yazılımlar, yazılım sektörüne günden güne daha fazla zarar vermektedir. Ekibimiz, adli bilişim teknolojilerini kullanarak, korsan yazılımların kaynağını ve yaygınlığını belirlemek için derinlemesine analizler yapabilmektedir. Bunun dışında sistemleriniz üzerinde âtıl vaziyette bulunan lisansları tespit ederek fazla lisans ücreti ödenmemesi için uyarı mekanizmaları oluşturmaktadır.

   Veri Analizi

   Herhangi bir veri kaynağında yer alan büyük veri (milyarlarca kayıt mertebesinde muhasebe hareketleri, satış, üretim, insan kaynakları, stok, satın alma verisi, e-postalar, dokümanlar vb. dâhil olmak üzere tüm düzenli veya düzensiz veriler) üzerinde, adli teknoloji ve usulsüzlük incelemesi tecrübemizi kullanarak analizler gerçekleştirebilmekte, bu analizlerin sonuçlarını veri görselleştirme araçları ile üst yönetimlere aktarabilmekteyiz.

   Buna ek olarak, usulsüzlük incelemeleri konusundaki tecrübemizi, analitik bir şekilde kullanarak verilerin analiz edilmesi, sosyal medya, modelleme, metin madenciliği, ağ analizleri, makine öğrenmesi ve yapay zekâ modelleri kurgulayarak usulsüzlük, kaynakların gereksiz kullanımı, suistimal veya finansal suçları tespit edici veya önleyici hizmetler sunmaktayız.

   Kendi bünyemizde geliştirdiğimiz yazılımlar veya farklı yazılım şirketleriyle geliştirdiğimiz ortaklıklar sayesinde, şirketlerde kural bazlı veya makine öğrenmesi ve yapay zekâ modellerine dayalı suistimal tespiti yapılarını kurgulayarak ve uyarlayarak, anlık suistimal tespiti ve durdurucu altyapıları hizmetinize sunmaktayız.

   Veri Mahremiyeti ve Güvenliği (KVKK ve GDPR)

   Günümüzde, kurum ve kuruluşların, çalışanların ve diğer kişilerin ürettiği devasa boyutlardaki dijital veriler düzenli veya düzensiz bir biçimde elektronik ortamlarda saklanmaktadır. Kurum ve kuruluşlar, bu verilerin varlığından haberdar olsa bile verileri takip etmek ve bu verilerin durumu ile ilgili güncel kalmak oldukça zor hale gelmiştir. Bu aşamalarda teknoloji profesyonellerimiz, dijital keşif ve veri analitiği çalışmalarıyla problemlerin çözümüne katkı sağlamakta ve yasalara uyum konusunda destek vermektedir.

   Yasalara uyum çalışmalarının süreç ve bilgi teknolojileri açısından yönetilmesi, öneriler geliştirilmesi, prosedür ve politikaların oluşturulması, veri keşfi yapılması ve yazılımlar vasıtasıyla gerekli yapıların kurgulanması ve uyarlanması gibi aşamalarda hizmetler sunmaktayız.

   Adli Teknoloji ve Keşif Hizmetleri

    

  • Usulsüzlük Önleyici Hizmetler

   Usulsüzlüğün her türlü yıpratıcı etkisinin ve usulsüzlüğe maruz kalan kurum ve kuruluşların sayısının katlanarak arttığı günümüz iş dünyasında, usulsüzlükle mücadele ihtiyacı büyük önem kazanmıştır.

   Bu ihtiyaç, yönetimin etik anlayışının duyurulmasından, bir satın alma işleminde usulsüzlüğü önlemek adına nelerin yapılması gerektiğine kadar derin ve yaygın bir kapsama sahip olmak zorundadır.

   Bu mücadelelerinde müşterilerimize destek olmak amacıyla verdiğimiz usulsüzlük önleyici hizmetler:

   • Temel iş süreçlerinde yer alabilecek usulsüzlük risklerinin ve risklerin sıklık ve etkilerinin belirlenmesi; tespit edilen risklerin yönetilmesi için süreç iyileştirme önerilerinin geliştirilmesi
   • Usulsüzlüğün önlenmesi ve tespitine yönelik sektör bazında öncü uygulamaların hayata geçirilmesi
   • Etik kod oluşturulması
   • Etik hat / ihbar hattı kurulması ve işletilmesi
   • Usulsüzlük sonrası eylem planının ve bu plana bağlı politika ve prosedürlerin oluşturulması
   • Usulsüzlük hakkında bilgi ve farkındalık arttırıcı eğitimlerin yapılması 

   Usulsüzlük Önleyici Hizmetler

    

  • Ticari Anlaşmalara Uyumun İncelemesi

   Ticari anlaşmalara uyumun incelenmesi aşamasında, ticari ilişkinin ihtiyacı olan yapıcı yaklaşımı koruyarak müşterilerimize destek oluyoruz.

   Bu hizmetimiz temel olarak aşağıdaki alanlara odaklanmaktadır:

   • AVM kiracılarına yönelik ciro denetimi
   • Medya ajansı incelemeleri
   • Kreatif ajans incelemeleri
   • Franchise operasyonlarının incelenmesi
   • Lisansiye hesaplamaları
   • Bayi / distribütör operasyonlarının incelenmesi
   • Otel ve tatil köyü operasyonlarına yönelik incelemeler
   • Ortaklar arası kâr ve zarar paylaşımı incelemeleri
   • İnşaat işlerinin incelenmesi (satın alma süreç analizleri, hakediş doğrulama, saha gözlem ziyaretleri, gerçekleşen harcamaların muhasebeye / kayıtlara yansıtılıp yansıtılmadığının incelenmesi)


    
  • Finansal Kuruluşlar için Mevzuat ve Uyum Danışmanlığı Hizmetleri

   Mevzuat ve uyum danışmanlığı hizmetlerimiz, finansal kuruluşların çeşitli ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumsuzluk sebebiyle karşı karşıya kalabileceği maddi ve itibar risklerine karşı alınan tedbirlerin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesini içermektedir . Makine Öğrenmesi (Machine Learning) ve Yapay Zeka (Artificial Intelligence) gibi teknolojinin son imkanlarını kullanarak süreçlerin etkinliğini arttırıyor ve maliyetlerini düşürüyoruz. 

   Bu konuda başlıca hizmetlerimiz:

   • Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi (AML/CFT) ile ilgili ulusal ve uluslararası kurallara uyumun değerlendirilmesi (MASAK, FATF, Basel Komitesi vb.)
   • OFAC ve BM gibi yaptırım rejimlerine uyumun değerlendirilmesi, kullanılan sistemlerin iyileştirilmesi
   • Kurumun ilgili politika ve prosedürlerinin ulusal ve uluslararası mevzuatlara uyumu ile etkinliğinin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi
   • Müşterini tanı (KYC) tedbirleri kapsamında risk bazlı yaklaşımın değerlendirilmesi ve süreçlerin iyileştirilmesi
   • Dijital kanallardan müşteri edinimi (Digital Onboarding) için kullanılan sistemlere ilişkin risklerin değerlendirilmesi ve iyileştirilmesi
   • İşlem izlemede kullanılan sistemler ile şüpheli işlem değerlendirme süreçlerinin incelenmesi ve iyileştirilmesi
   • FATCA (Yabancı Hesaplar Vergi Uyum Yasası) ile ilgili süreçlerin iyileştirilmesi


   Finansal Kuruluşlar için Mevzuat ve Uyum Danışmanlığı Hizmetleri

    
  • Kurumsal Uyum Danışmanlığı ve Risk Değerlendirme Hizmetleri

   Kurumsal uyum danışmanlığı ve risk değerlendirme hizmetlerimiz, kurumsal uyum konuları kapsamına giren ve birçoğunun mevzuatlar ile önlenmesine veya yapılandırılmasına çalışılan yolsuzluk, rüşvet, usulsüzlük, ticari yaptırım ve rekabet ihlalleri, kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesi ile kişisel verilerin korunması kanunu gibi konularla uyumsuzluklar sebebiyle karşı karşıya kalınacak maddi ve itibar risklerinin doğru yönetilmesini ve indirgenmesini hedefleyerek, doğru uyum yapısının oluşturulması, sağlanması, mevcut yapının değerlendirilmesi ve iyileştirmesi gibi bileşenleri içermektedir.

   Uyum ve risk değerlendirme hizmetlerimiz aşağıdaki alanları kapsamaktadır:

   • Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), UK Bribery Act (UKBA) ve Sapin II French Anti-Corruption Law (SAPIN) gibi yolsuzluk ve rüşvet karşıtı yasalar (ABAC yasaları)
   • Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemleri (ISO 37001) ile Uyum Yönetim Sistemleri (ISO 37301 – ISO 19600 yerine geçmektedir) standartları
   • Suç gelirlerinin aklanması (kara para aklama) ve terörizmin finansmanının önlenmesi (AML/CTF)
   • Rekabetin Korunması Kanunu
   • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve GDPR
   • Uluslararası ticari ambargolar ve yaptırımlar
   • Uyum yönetişimi, etik kod, etik hat ve uyum politikalarının yeterliliği
   • Uyum risklerinin haritalanması ve yönetimi
   • Küçük ve orta ölçekli işletmeler adına uyum hizmetlerinin yerine getirilmesi (Compliance Managed Services & Virtual Compliance Officer hizmetleri)
   • Periyodik uyum eğitimlerinin verilmesi


   Kurumsal Uyum Danışmanlığı ve Risk Değerlendirme Hizmetleri

    
  • Özgeçmiş Araştırmaları

   Çok uluslu kurum ve kuruluşların tabi olduğu global politika ve prosedürler iş ortaklarının ve mal/hizmet sağlayıcılarının eylemlerinden kendilerini sorumlu tutmakta; dolayısıyla, etkin bir üçüncü taraf değerlendirmesi ihtiyacını doğurmaktadır.

   Başlıca Hizmetlerimiz:

   • Üçüncü taraf gözetim sistemlerinin tasarımı, uygulanması ve sürdürülmesi
   • Üçüncü tarafların saygınlıkları ve geçmişleri hakkında yerel ve uluslararası araştırmalar

   Başlıca Araştırma Alanlarımız:

   • Şirketler hakkında özgeçmiş araştırmaları
   • Şirket kuruluşu
   • Ortaklık yapısı
   • Güncel ve geçmişteki hissedarlar
   • Güncel ve geçmişteki kilit çalışanlar ve kilit yöneticiler
   • Faaliyet alanı
   • Vergi numarası
   • Kamu ihale yasaklılık durumu
   • Şahıslar Hakkında Özgeçmiş Araştırmaları
   • Ortaklıkları
   • Eğitim kayıtları
   • İş geçmişleri
   • Sosyal medya
   • İflas kayıtları
   • Rüşvet ve yolsuzluk
   • Usulsüzlük
   • Fikir hakkı ihlalleri
   • Kara para aklama
   • Mevzuata uyumsuzluk/ihlal/yaptırım
   • Vergi usulsüzlükleri ve hileleri
   • Skandallar
   • Yasadışı aktiviteler

    

    
  • Eğitimler

   EY Türkiye Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı Bölümü tarafından verilen eğitimler

   Deneyimli kadromuz tarafından aşağıdaki konularda yüz yüze / online eğitimler verilmektedir:

   • Usulsüzlük farkındalığı
   • Soruşturma teknikleri
   • Şüpheli mülakatları
   • Usulsüzlük sonrası eylem planı & usulsüzlükle etkin mücadele
   • İhbar hattı kurulumu ve denetimi
   • Birleşme ve satın almalarda usulsüzlük riskleri
   • Suç gelirlerinin aklanması (kara para aklama) ve terörizmin finansmanının önlenmesine ilişkin regülasyonlara uyum
   • Veri analitiği eğitimi
   • Adli bilişim ve elektronik delil toplama
   • Siber olaylara müdahale
   • Siber güvenlik farkındalığı
    
GettyImages-918400278

İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik Hizmetleri

Multidisipliner ekiplerimizle, şirketlerin iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularından kaynaklanan riskleri ve fırsatları anlamalarına destek oluyoruz. 

İncele

Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Danışmanlığı Hizmetleri

Kuruluşların olağan dışı bir işlemden şüphelenmesi durumunda şüpheli işlemin soruşturulması, incelenmesi ve mali tablo usulsüzlüklerinin araştırılması konusunda gereken aksiyonları titizlikle ve ivedilikle alıyoruz. 

İncele


IBOR Reformu: 
Dönüşüm kaçınılmaz!
Risk mi yoksa bir fırsat mı?

 
IBOR oranlarının yayımlanmasının sona erecek olması, geniş bir finansal ürün ve piyasa grubunda büyük değişikliklere yol açabilir. 
 

İncele

 

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.