Denetim Hizmetleri

Denetim, karmaşık yönlere sahip dünyamızın güven ve güvenirlikle çalışması için bir esin kaynağıdır.

Günümüzde kuruluşlar, giderek karmaşıklaşan yasal gereklilikleri olan ve hızla değişen bir iş ortamında faaliyet gösteriyor. Bu durum karşısında, güven ve güvenirliği korumak hayati önem arz ediyor.

EY Denetim Hizmetleri’nin amacı, karmaşık yönlere sahip dünyamızın güven ve güvenirlikle çalışması için bir esin kaynağı olmaktır. EY Denetim Hizmetleri; yatırımcı güveninin artırılması, yasal sorumlulukların yönetilmesi ve uzun vadede sürdürülebilir ekonomik büyümenin desteklenmesi konularında kuruluşlara destek olur. Bu faaliyetlerimiz sayesinde, kamu yararını gözetir ve şeffaflığı teşvik ederiz.

Bağımsız Denetim, Finansal Muhasebe ve Danışmanlık ve Usulsüzlük İncelemesi ve Uyuşmazlık Hizmetlerinden oluşan Denetim Hizmetlerimiz, dünyanın dört bir yanında teknik bilgilerini ve tecrübelerini desteğinize sunuyor.

Mükemmeliyete olan bağlılığımızla; uluslararası müşterilerimize de, yerel müşterilerimize de aynı kalitede hizmet veriyoruz; entegre ekipler kuruyoruz ve hizmetlerin nasıl sağlandığını yeniden tanımlamak için inovasyonlar yapıyoruz.  

 

 


IBOR Reformu: 
Dönüşüm kaçınılmaz!
Risk mi yoksa bir fırsat mı?

 
IBOR oranlarının yayımlanmasının sona erecek olmasının, geniş bir finansal ürün ve piyasa grubunda büyük değişikliklere yol açması beklenmekte. 
 

İncele

 

Olağan dışı bir işlemden şüphelenmeniz halinde, 
Usulsüzlük İncelemesi ve  Uyuşmazlık Danışmanlığı uzmanlarımız tarafından, gereken titizlik ve hızla şüpheli mülakatı, soruşturma, şirket bilgisayarları ve telefonlarının elektronik keşif hizmetleriyle incelenmesi ve mali tablo usulsüzlüklerini inceleme hizmetlerini gerçekleştirebiliriz.
Ayrıca, gerektiği durumlarda, EY olarak bilirkişilik yapabilir,  tespitlerimizi 
ilgili yetkili mercilere sunabiliriz.
 
İncele        

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin