Usulsüzlük Önleyici Hizmetler

Denetim Hizmetleri

Usulsüzlüğün her türlü yıpratıcı etkisinin ve usulsüzlüğe maruz kalan kurum ve kuruluşların sayısının katlanarak arttığı günümüz iş dünyasında, usulsüzlükle mücadele ihtiyacı büyük önem kazanmıştır.

Usulsüzlükle mücadele ihtiyacı, yönetimin etik anlayışının duyurulmasından, bir satın alma işleminde usulsüzlüğü önlemek adına nelerin yapılması gerektiğine kadar derin ve yaygın bir kapsama sahip olmak zorundadır.

Bu mücadelelerinde müşterilerimize destek olmak amacıyla verdiğimiz usulsüzlük önleyici hizmetler:

  • Temel iş süreçlerinde yer alabilecek usulsüzlük risklerinin ve risklerin sıklık ve etkilerinin belirlenmesi; tespit edilen risklerin yönetilmesi için süreç iyileştirme önerilerinin geliştirilmesi
  • Usulsüzlüğün önlenmesi ve tespitine yönelik sektör bazında öncü uygulamaların hayata geçirilmesi
  • Etik kod oluşturulması
  • Etik hat / ihbar hattı kurulması ve işletilmesi
  • Usulsüzlük sonrası eylem planının ve bu plana bağlı politika ve prosedürlerin oluşturulması
  • Usulsüzlük hakkında bilgi ve farkındalık arttırıcı eğitimlerin yapılması 

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.