Uyuşmazlık Danışmanlığı

Denetim Hizmetleri

Birleşme ve satın almalardan uluslararası inşaat projelerine, büyük bir sigorta tazminatından ortaklar arası anlaşmazlıklara kadar birçok ihtilafta, birçok disiplinden mühendisler (inşaat, makina, elektronik, bilgisayar vb.) ve adli teknoloji ve kurumsal zekâ uzmanlarından oluşan uyuşmazlık danışmanlığı kadromuz, sizlere ihtilafın durumunun ve etkilerinin rasyonel şekilde değerlendirilmesi ve boyutunun ölçümlenmesi konularında destek sağlamaktadır.

Uyuşmazlık çözümleme metotları ve muhakeme alanındaki geniş yetkinliğimiz ve deneyimimizle birlikte; hukuki ihtilaflar veya uluslararası tahkimlerde müşterilerimize ihtilafın aşağıda belirtilmiş olan her aşamasında hizmet verebilmekte ve müşterilerimizi stratejik olarak yönlendirmekteyiz:

Ticari İhtilaf Öncesi

  • İhtilaf sürecinde talepte bulunan taraf adına değerlendirmelerin ve hesaplamaların yapılması
  • İhtilaf sürecinde talepte bulunan taraf adına talebin desteklenmesi için gereken bilgi, belge ve dokümanların belirlenmesi

İhtilaf Süreci

  • İhtilaf sürecinde talepte bulunulan taraf adına kendisinden yapılan talebin değerlendirilmesi ve alternatif hesaplamaların yapılması
  • Uzman bilirkişi ve özel mütalaa raporlarının hazırlanması
  • Uluslararası ihtilaflara ilişkin duruşmalarda sözlü ve yazılı şekilde ifade verilmesi

Başlıca Hizmetlerimiz

Uyuşmazlıklar çözülemediğinde, genellikle hukuki ihtilaf ile sonuçlanır. Bu gibi durumlarda, hangi tarafın haklı çıkacağının belirlenmesinde bilirkişi raporu önemli rol oynamaktadır. Belirli bir talebin boyutlarını belirlemeye ilişkin analizi gerçekleştirebildiğimiz gibi talebe maruz kalan taraf adına yapılan talebin değerlendirmesini de gerçekleştirebilmekteyiz.

Uluslararası Tahkim

Uluslararası tahkim ekibimiz, bilirkişi beyanı konusundaki geniş tecrübesiyle, Milletlerarası Ticaret Odası (“ICC”) veya Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi’ne (“ICSID”) konu olmuş tahkim süreçlerine katkılarda bulunmaktadır. Tahkim ekibimiz, inşaat, telekomünikasyon, ilaç, medikal, sigorta, perakendecilik, enerji gibi sektörlerde derin ihtilaf çözümlemesi tecrübesine sahiptir.

Sigorta Taleplerinin İncelenmesi / Sigorta Bilirkişiliği

Karmaşık olan kar kaybı, maddi hasar, ürün güvenilirliği, ürün geri çağırma, siber saldırı, veri kaybı ve veri ihlaline bağlı sigorta taleplerini hazırlamakta, sunmakta veya talepler üzerinden tarafları uzlaştırmaktayız.

Rekabet Hukuku Danışmanlığı

Müşterilerimize, Rekabet Hukuku çerçevesinde risk teşkil eden durumların belirlenmesi, soruşturma kapsamındaki konulara ilişkin analiz ve değerlendirmeler yapılması, ulusal ve uluslararası rekabet kanunları ile uyum prosedürlerinin yeterliliğinin değerlendirilmesi ve iyileştirilme önerilerinde bulunulması konularında yardımcı olmaktayız.

Günümüz dijital çağının getirdiği ihtiyaçlardan biri olan verilerin incelenmesi gerekliliği nedeniyle, elektronik ortamda yaratılan verilerin (e-posta, Word, Excel, PPT, PDF, yazı içerikli resim dosyaları vb.) elektronik keşif yöntemleri ve yazılımları vasıtasıyla incelemeye hazır hale getirilmesi, Rekabet Hukuku avukatları eşliğinde incelenmesi ve raporlanması aşamalarında hizmetler sunmaktayız.

Birleşme ve Satın Almalar

Müşterilerimize, satış ve satın alma anlaşmalarının öncesinde, sonrasında veya anlaşma süresince ortaya konulan finansal tabloların/verilerin yorumlanması veya hissedarlar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü konularında hizmetler vermekteyiz. 

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.