Kurumsal Uyum Danışmanlığı ve Risk Değerlendirme Hizmetleri

Denetim Hizmetleri

Kurumsal uyum danışmanlığı ve risk değerlendirme hizmetlerimiz, kurumsal uyum konuları kapsamına giren ve birçoğunun mevzuatlar ile önlenmesine veya yapılandırılmasına çalışılan yolsuzluk, rüşvet, usulsüzlük, ticari yaptırım ve rekabet ihlalleri, kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesi ile kişisel verilerin korunması kanunu gibi konularla uyumsuzluklar sebebiyle karşı karşıya kalınacak maddi ve itibar risklerinin doğru yönetilmesini ve indirgenmesini hedefleyerek, doğru uyum yapısının oluşturulması, sağlanması, mevcut yapının değerlendirilmesi ve iyileştirmesi gibi bileşenleri içermektedir.

Uyum ve risk değerlendirme hizmetlerimiz aşağıdaki alanları kapsamaktadır:

  • Foreign Corrupt Practices Act (FCPA), UK Bribery Act (UKBA) ve Sapin II French Anti-Corruption Law (SAPIN) gibi yolsuzluk ve rüşvet karşıtı yasalar (ABAC yasaları)
  • Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemleri (ISO 37001) ile Uyum Yönetim Sistemleri (ISO 37301 – ISO 19600 yerine geçmektedir) standartları
  • Suç gelirlerinin aklanması (kara para aklama) ve terörizmin finansmanının önlenmesi (AML/CTF)
  • Rekabetin Korunması Kanunu
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve GDPR
  • Uluslararası ticari ambargolar ve yaptırımlar
  • Uyum yönetişimi, etik kod, etik hat ve uyum politikalarının yeterliliği
  • Uyum risklerinin haritalanması ve yönetimi
  • Küçük ve orta ölçekli işletmeler adına uyum hizmetlerinin yerine getirilmesi (Compliance Managed Services & Virtual Compliance Officer hizmetleri)
  • Periyodik uyum eğitimlerinin verilmesi

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin.