Takdir ve ödüllendirme danışmanlığı

EY'ın Takdir ve Ödüllendirme uzmanları, şirketlerin kuruluşlarının amacını, vizyonunu, kültürünü ve değerlerini yansıtan stratejik, finansal açıdan optimize edilmiş, sürdürülebilir, rekabetçi ve sonuç odaklı toplam ödüllendirme felsefelerini  ve programlarını hazırlamalarına ve uygulamalarına yardımcı olur.

Sizin için neler yapabiliriz

 Ödüllendirme yeniden planlanıyor: Şirketler, çalışanların nasıl, ne zaman ve nerede çalışacaklarını düzenlemek üzere Geleceğin Çalışma gündemlerini şekillendirirken, eski Toplam Ödüllendirme programlarını güncelleyerek  şirketlerin ve çalışanlarının farklı ihtiyaçlarını destekleyecek tüketici seviyesinde ödül deneyimleri sunmaları şart olacak.

Bütüncül toplam ödül çerçevesi çizelgesi

Şirket beklentileri

Şirketler, yenileyecekleri Toplam Ödüllendirme deneyiminin aşağıdaki gibi olacağını öngörüyorlar:

 • Finansal açıdan etkin
 • Piyasa uygulamaları ve şirket performansı ile uyumlu
 • En iyi yetenekleri çeken, muhafaza eden ve bağlayan
 • Gelecekteki örgütsel değişikliklere uyumlu yapıda
 •  Mevzuatla uyumlu
 • Yönetmesi kolay

Çalışan beklentileri

Çalışanlar, Toplam Ödüllendirme deneyiminin aşağıdaki gibi olmasını beklerler:

 • Rekabetçi
 • 7/24 dijital olarak erişilebilir — kolay erişim, anlaşılması ve kullanımı kolay 
 • Kişiselleştirme/esneklik imkanı sunan
 • Adil, kapsayıcı ve şeffaf 
 • Her çalışanın kendi kariyer yolu, yaşam evresi ve kişisel ihtiyaçlarına uygun

Gelecekteki  Toplam Ödüllendirme stratejileri, işverenlerin ve çalışanların beklentileri ile çalışanların katılımını ve refahını, iş hedeflerini ve uzun vadeli değer yaratmayı aynı anda destekleyen kapsayıcı toplam ödüllendirme (TÖ) programlarını uyumlaştırmakta zorlanacak.

EY'ın küresel Takdir ve Ödüllendirme uzmanları, gelecekteki TÖ programlarının (her bir program bileşeni, gerçekleştirme platformları ve destek süreçleri de dahil olmak üzere) kuruluşları çalışanların asıl maaş ve sosyal yardım programlarının ötesinde etkileyerek  aşağıdaki her bir kültürel unsuru  destekleyen ve pekiştiren stratejik bir kaldıraç görevi göreceğine inanıyorlar:

1. İşveren markasının ve Çalışanın Değeri Önermesi (EVP): TÖ programları şirketlerin çalışanlarına, EVP'lerine, işveren markalarına ve şirket kültürlerine  verdiği değer ve önemi gösteren barometreler olarak hizmet eder.

2. Performans ve iş hedefleri: TÖ programları, çalışanları değişimi benimsemeye ve teşviklerini stratejik öncelikler/ KPI'larla uyumlu hale getirmeye yönlendirir (örneğin, yıllık ve uzun vadeli teşvikler, vb.);

3. Çalışan etkileşimi  ve bağlantıları: TÖ programları çalışan katılımını, ekip kurmayı, sponsorluk ve ortak ilgi alanı grup ağlarını (örn. gönüllü olmak için ücretli izin, çalışanların ortak ilgi alanı ağları vb.) teşvik edecektir;

4. Çalışan mutluluğu ve güvenliği: TÖ programları, dört mutluluk sütunumuzla (duygusal, finansal, fiziksel ve sosyal) uyumlu ödül programları oluşturarak çalışanların mutluluğunu bütünsel olarak destekler;

5. Çalışanın seçimi ve kişiselleştirme: TÖ programları, her yıl her çalışana ihtiyacını ve mevcut durumunu en iyi yansıtan toplam ödül ögelerini seçme  imkanı tanır; ve

6. Sürdürülebilirlik, çeşitlilik, kapsayıcılık,  adaletlilik  ve şeffaflık: TÖ programları çeşitlilik, kapsayıcılık ve eşitlik hedeflerini destekler ve “yeşil” ödül programlarını ve ESG/ sürdürülebilirlik hedeflerine uygun ölçümleri içerir.

Toplam Ödüllendirme (TÖ) ile ilgili faaliyet alanlarımız:

EY'ın Takdir ve Ödüllendirme uzmanları aşağıdaki alanların her birinde entegre ve uçtan uca TÖ danışmanlık desteği sağlar

 • Toplam ödül stratejisi danışmanlığı

  Danışmanlık desteği aşağıdaki alanları kapsar: 

  • TÖ programı oluşturma, ödüllendirmede kültürel yol göstericiler, bütünsel refah, TÖ karması
  • Çalışan Gündemi, EVP, işveren markası, uzak/melez/çevik yapılar
  • Rekabetçi piyasa/akran grubu tanımlama, kriterler, konumlandırma
  • Çalışanların seçimi, çalışanların karakterleri/segmentasyon
  • Sürdürülebilirlik, D&I, İK yatırım getirisi ve gösterge tablosu izleme ve raporlama
 • Küresel iş gücü ücretlendirmesi

  Aşağıdaki alanlarda rekabetçi piyasa istihbaratı, pazar kıyaslaması, plan tasarımı, uygunluk, yönetişim ve aşağıdaki alanlarda destek sağlanır:

  • Yönetici ve geniş tabanlı maaşlar
  • Teşvik planları tasarımı (yıllık, kısa ve uzun vadeli planlar, hisse ve gölge hisse senedi planları)
  • KPI'lar, performans ölçümleri, performansa dayalı ödemeler, ayarlamalar
  • TR maliyet optimizasyonu, değerleme ve ekonomik modelleme
  • Maaş eşitliği/cinsiyete dayalı ücret eşitsizliği/ D&I analitiği
 • Küresel sosyal yardımlar danışmanlığı

  Aşağıdaki alanlarda rekabetçi piyasa istihbaratı, pazar kıyaslaması, plan tasarımı, uygunluk, yönetişim ve analitik destek verir:

  • Sosyal yardımlar, emekli maaşları ve refah planı tasarımı ve modifikasyonları/yeniden eşlemeleri
  • TÖ maliyet optimizasyonu, aktüeryal değerleme ve ekonomik modelleme
  • Tedarikçi/satıcı, hizmet düzeyi sözleşme (SLA) değerlendirmeleri
  • Esnek ödüllendirme stratejileri (yasal, temel, gönüllü, esnek)
 • Ödül yapısı ve teknoloji danışmanlığı

  Danışmanlık desteği aşağıdaki alanları kapsar: 

  • Mesleki birlik mimarisi, meslek, rol, yetkinlik değerlendirme programları
  • Ücret düzeyinin yeniden düzenlenmesi/optimizasyonu
  • Ödüllendirmeye uygunluk planlaması, kullanımı, rasyonalizasyon ve ekonomik modelleme
  • Ödül veren/teknoloji platformu/hizmet düzeyi sözleşme değerlendirmeleri
  • Değişim yönetimi ve iletişim
 • Ödüllendirmenin finansal sonuçları, uyumluluk ve raporlama/ifşa ve yönetmeliklere uygunluk

  Danışmanlık desteği aşağıdaki alanları kapsar: 

  • İstihdam vergisi (kurumsal ve çalışan), ödül değerlemesi ve denetim/vergi karşılığı desteği
  • Düzenlemelere uygunluk, raporlama ve açıklamalar
  • Değerleme, finansal projeksiyonlar, yatırım getirisi analitiği
  • Dahili kontroller
  • Uygulama ve değişim yönetimi hizmetleri
Patenle kayan kadın görseli

Neden işin geleceği toplam ödüllerin geleceğine bağlı olacak?

Çalışanların refahını ve ödül seçimini önceliklendirmek, ayırt edici bir rekabet avantajına dönüşür.

Devamını oku

E-posta bültenimize abone olun

 

Abone ol

Bize ulaşın

Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin