Aile Şirketleri | Odak noktası: Sermaye

Aile Şirketleri | Odak noktası: Sermaye

Yerel iletişim kişisi

Serhat Akmeşe

22 Şub 2021
Konu Yayınlar
Kategori Aile Şirketi

Aile işletmelerinde, aileye özel varlıklar ve şirket varlıkları genellikle birbirine bağlıdır ve iç içe geçmiştir. Aile varlıkları yönetiminin karmaşıklığı arttıkça, aileler bu süreci profesyonelleştirmeye ve aile ofisleri aracılığıyla verimliliği artırmaya çalışmaktadır.

Risk yönetimi

Varlıkların yapılandırılması ve yönetilmesi aile şirketlerinin karşısına çıkan önemli bir konudur. Girişimci aileler varlıklarını uzun vadede korumak için değişiklikleri öngörür, tüm riskleri yönetir ve yatırımlarını sıklıkla yeniden değerlendirir.

Varlıkların riskten nasıl korunacağını geniş bir bakış açısı ile değerlendirmek gerekir. Kapsamlı bir risk yönetimi çerçevesi, ailenin sermayesinin yanı sıra mahremiyet ve itibarının korunmasına da yardımcı olacaktır.

Aile ofisi stratejisi

Aile ofisleri, varlıkların merkezi koordinasyonunun sağlanması için aile şirketleri tarafından kurulan yapılardır. Böylece sermayedarlar daha hızlı karar verebilir ve görece düşük maliyetlerle raporlama sürecini kolaylaştırabilir. 

Aile ofisi, karar verici liderlerin yetersiz kalması durumunda önemli değişikliklerin yapılması için emniyet ağı görevi görebilir. Mutlak gizlilik sağlar ve ailenin üçüncü şahıslara bağımlılığını azaltır.

Vergi yönetimi

Vergi yönetimi, vakıf ve gayrimenkulden uçaklara ve yatlara kadar aileye özel tüm varlıkların korunması için, ailenin varlıklarının tümünün bilgilerine ihtiyaç duyar. Aile şirketleri, doğru yaklaşımları bulmak için vergi planlamalarına erken başlamalıdır. Ayrıca, kişisel ve kurumlar vergisi planlaması konusunda fikir birliğine varabilmek adına, aile üyelerinin her biri vergi planlama stratejilerine dahil edilmelidir.

Gelecek nesil, verasete ilişkin vergi sonuçları da göz önünde bulundurulduğunda, vergi planlama sürecinin önemli bir bileşenidir. Ayrıca, gelecek neslin hızla artan küresel hareketlilikleri, ciddi vergi sorunlarına neden olma potansiyeline sahiptir.

Varlık yönetimi

Varlık planlaması, ailenin hedefleriyle başlar. Halefleri ve hissedarları için varlık yaratmanın ötesinde, ailelerin genellikle hayırsever bağışlarıyla ilgili hedefleri bulunur. Aile işletmelerinin bu hedeflere ulaşabilmek için strateji geliştirmeleri gerekir.

Önde gelen aileler ne yapıyor?

Başarılı aileler, maliyetleri optimize etmek ve büyümeyi sağlamak için kaynaklarını etkin kullanır. Varlıklarını daha iyi korumak için, operasyonel verimlilik ve maliyet tasarrufu sağlayacak sistemler ve süreçler oluştururken, aynı zamanda aile değerlerini güçlendirir ve aile birliğini destekler.

Başarı faktörleri

•  Aile anayasası ve diğer yönetişim araçlarını kullanarak varlık yönetimi hedeflerini tanımlayın
•  Finansal, operasyonel, vergisel ve yasal riskleri yönetmek için kapsamlı risk yönetimi çerçevesi oluşturun
•  Veri koruma ve gizlilik, siber güvenlik, sosyal medya ve aile üyelerinin güvenliğiyle ilgili stratejiler geliştirin
•  Hangi varlıkları satın alacağınızı, bunları nasıl elinizde tutacağınızı ve aile içinde ve dışında nasıl dağıtacağınızı belirlemek için aile ofisleri ve vakıflar kurun
•  Yatırımlar, hayırseverlik ve halefiyet ile ilgili hedefler gerçekleştirmenin merkezine aile ofisi stratejisini yerleştirin
•  Aile ofisi için fayda-maliyet analizi gerçekleştirin
•  Her ailenin farklı olduğunu ve kendi aile ofisi stratejisine ihtiyaç duyduğunu kabul edin
•  Ailedeki değişiklikleri doğru şekilde ele almak için vergi planlama sürecine esneklik kazandırın
•  Medyanın istenmeyen ilgisini önlemek için uluslararası vergi uyuşmazlığı ve risk yönetimi yapılarını bünyenize dahil edin

Aile Şirketi Hizmetleri

Aile şirketlerinin nesilden nesile aktarılarak hedefe ulaşmasına destek olur.

İncele