Dịch vụ ngân hàng dành cho doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ

Trong Ngân hàng & Thị trường Vốn 

Chúng tôi cung cấp dịch vụ quản trị rủi ro và tư vấn thủ tục pháp lý tích hợp cho ngân hàng và thị trường vốn, các lĩnh vực bảo hiểm, quản lý tài sản và vốn cổ phần tư nhân. 

EY có thể giúp gì cho doanh nghiệp

Trước sự thay đổi chóng mặt của thế giới số, các ngân hàng nhận ra sự cần thiết hiện nay là thích ứng và đổi mới nhằm mục tiêu phát triển. Đối với dịch vụ ngân hàng cho CCSB, điều này đồng nghĩa với việc ngân hàng phải nâng cao hiệu suất xử lý, đạt hiệu quả hơn trong việc sử dụng dữ liệu và phân tích đánh giá và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

EY có thể giúp các ngân hàng hiểu vị thế hiện tại – và lý do tại sao ngân hàng lại ở vị thế đó - trước khi lên kế hoạch cho các bước tiếp theo trên lộ trình cải thiện hiệu quả kinh doanh trong hoạt động ngân hàng và tín dụng. Về cơ bản, chúng tôi sẽ hỗ trợ các ngân hàng có chiến lược đúng đắn, công nghệ phù hợp và xây dựng các hệ thống phù hợp với mục tiêu cũng như kỹ năng chuyên môn cần tập trung để đáp ứng kỳ vọng ngày càng tăng của thị trường và các yêu cầu đang thay đổi của cơ quan quản lý.

Các lĩnh vực trọng tâm của chúng tôi bao gồm:

  • Chuyển đổi: chiến lược kinh doanh, hệ thống lõi, mô hình hoạt động mục tiêu, xây dựng đề án kinh doanh và hỗ trợ tăng tỷ lệ chuyển đổi.
  • Triển khai số hóa: nền tảng khách hàng tích hợp, đánh giá nhanh dựa trên FinTech, các ứng dụng chứng minh tính khả thi của việc sử dụng robot hỗ trợ, tự động hóa thông minh, chuyển hóa nền tảng và đổi mới thiết kế.
  • Tối ưu hóa: hiệu suất xử lý và cải thiện các hoạt động then chốt.
  • Phân tích dữ liệu chuyên sâu: tiếp thị khách hàng, đánh giá hiệu quả hoạt động và phân tích rủi ro

Định hình lại tương lai cho các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ

Dịch vụ Tư vấn ngành Ngân hàng cho CCSB của EY được lãnh đạo bởi các chuyên gia giàu kinh nghiệm về sản phẩm vay vốn kinh doanh, ngân hàng giao dịch, nguồn vốn & quản lý dòng tiền bao trùm các khía cạnh như sản phẩm, vận hành, công nghệ, số hóa và tự động hóa qua ứng dụng robot (robotic), rủi ro và tuân thủ, và phân tích dữ liệu. Các chuyên gia của chúng tôi có thời gian dài làm việc và đã đạt được nhiều thành công trong vai trò là người phát triển sản phẩm, phê duyệt tín dụng, bán sản phẩm tài chính, cán bộ tín dụng, quản lý cấp cao về dịch vụ thanh toán và nguồn vốn, và kiểm toán ngân hàng.

EY đã triển khai mạng lưới các trung tâm phát triển và đổi mới trên toàn cầu nhằm giúp khách hàng nắm bắt làn sóng đột phá tiếp theo trong chuyển đổi kinh doanh; bằng cách khai thác tư duy đổi mới thông qua các quy tắc, kinh nghiệm và lĩnh vực hoạt động của EY. Bên cạnh đó, chúng tôi có các quan hệ đối tác và cùng hợp tác tích cực trong lĩnh vực FinTech, trên cả cương vị là nhà đầu tư và người khởi phát sáng tạo.

Liên hệ với chúng tôi

Bạn quan tâm đến nội dung vừa xem? Hãy liên lạc với chúng tôi để tìm hiểu thêm.