EY Polska, Audyt,  Partner, Lider Sektora Handlu i Produktów Konsumenckich
Źródłem nowej wiedzy jest umiejętność słuchania. Słuchając innych - zdobędziesz nową wiedzę. Słuchając samego siebie – dowiesz się tylko tego co już sam wiesz.

Łukasz Wojciechowski

EY Polska, Audyt, Partner, Lider Sektora Handlu i Produktów Konsumenckich

Lider usług EY w Polsce dla sektora handlu detalicznego i produktów konsumenckich. Ekspert problematyki sektorowej, sprawozdawczości finansowej, rachunkowości, kontroli wewnętrznej.

Łukasz Wojciechowski jest Partnerem w Dziale Audytu EY w Poznaniu.

Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych przygotowanych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami badania polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Kierował projektami w zakresie sprawozdawczości finansowej i sporządzania prospektów emisyjnych na rzecz spółek giełdowych. Doradzał klientom w zakresie systemów księgowych, kontroli wewnętrznej oraz polityki rachunkowej.

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu Posiada uprawnienia biegłego rewidenta i jest członkiem ACCA.

Jak Łukasz wciela w życie misję EY: “building a better working world”?

Najbardziej dumny jestem z tych momentów pracy zawodowej, kiedy widzę, że wspólne projekty z klientami przekładają się na ich sukces biznesowy. Tego typu współpraca daje ogromną możliwość rozwoju i satysfakcji zarówno członkom zespołu EY, jak i po stronie klienta, szczególnie w obecnych czasach gdy wyzwania technologiczne są faktycznym katalizatorem zmian, głównym elementem strategii wzrostu i gwarantem sukcesu organizacji. 

Kontakt