Jak finansować / refinansować spółkę bezpiecznie i efektywnie kosztowo?

EY TV - Jak finansować / refinansować spółkę bezpiecznie i efektywnie kosztowo?

W obliczu znacznego wzrostu stóp procentowych w Polsce – koszt finansowania długiem znacznie wzrósł. Przykładowo stopa WIBOR 3M obecnie wynosi ok. 7%, podczas gdy w październiku 2021 było to ok. 0,25%. Podobny proces, acz na mniejszą trochę skalę, następuje w strefie Euro, Wielkiej Brytanii czy Stanach Zjednoczonych - przykładowo, stopa referencyjna EURIBOR 3M, o którą są oparte kredyty denominowane w EUR wzrosła z poziomu -0,55% w październiku 2021 r. do 2,25% dziś.

Trwają prace nad zastąpieniem WIBORu stawką referencyjną WIRON, która ma bardziej odzwierciedlać rzeczywisty koszt pieniądza dla banków, jednak jest mało prawdopodobne, że spowoduje to znaczne obniżenie stóp.Ponadto, w przypadku wielu przedsiębiorstw, marża wygenerowana na działalności konsumowana jest przez rosnącą inflację – nie zawsze całość rosnących kosztów można przenieść na obiorcę końcowego produktu czy usługi.

Wobec powyższego, przedsiębiorstwa stoją w obliczu konieczności zapewnienia dostosowania struktury finansowania do ich potrzeb i możliwości obsługi długu. Niezbędne jest również zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawno-podatkowymi, między innymi w obliczu rosnących kosztów długu na rynku, finansowanie wewnątrzgrupowe może wymagać przemodelowania. 

Eksperci EY i Kancelarii EY Law od lat doradzają swoim klientom w zakresie rozwiązywania problemów w obszarze finansowania działalności, dlatego zapraszamy na kolejny odcinek EY TV, w trakcie którego wyjaśnimy m.in.:

  • Jakie działania mogą wpłynąć na obniżenie kosztów finansowania?
  • Jakie są alternatywne źródła i instrumenty finansowania do tych najczęściej wykorzystywanych? 
  • W jaki sposób dostosować strukturę i źródła finansowania do modelu operacyjnego przedsiębiorstwa w nowych realiach makroekonomicznych?
  • Jakie działania podjąć w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego i prawno-podatkowego?

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Osoby zainteresowane udziałem w webcaście prosimy o rejestrację. Zachęcamy również do podzielenia się zaproszeniem ze wszystkimi zainteresowanymi tematem wydarzenia.

Serdecznie zapraszamy!

 

Prelegenci

Magdalena Kasiarz
EY Polska, Kancelaria EY Law, Partner, Adwokat, Doradca restrukturyzacyjny
Ewa Mochocka
EY Polska, Lider Doradztwa w zakresie Pozyskania Finansowania i Restrukturyzacji (Capital & Debt Advisory), Associate Partner

Organizatorzy

EY Polska
Firma doradcza. Audyt, doradztwo podatkowe, consulting, strategia i transakcje.

Webcast

Czas Twój czas lokalny

  • Facebook
  • LinkedIn
  • Twitter

Kontakt


Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.