Årsrapport 2019/20

It’s time to adapt and innovate
- CEO letter

EY holder fast i væksten i regnskabsåret 2019/20 (FY20) og når samlet en omsætning på 2.082 mio. kr. Der er vækst på alle forretningsområder og samlet vækst på 7 % i forhold til året før. EY ser gode muligheder for at hjælpe kunder i en tid med hastige forandringer.

Om aftenen den 11. marts reagerede EY hurtigt på regeringens COVID-19 tiltag, og næste morgen var 16 kontorer blevet til knap 1700 hjemmekontorer. Også i dag har EY som udgangs-punkt hjemmearbejde, dog med nogen aktivitet på kontorer med strenge krav til sikkerhed. Med dygtige og forandringsparate medarbejdere og med teknologi og digitale løsninger har EY været i stand til at fortsætte betjeningen af kunder over hele landet og hele verden.

COVID-19 har haft en afsmitning på det forgangne regnskabsår, fortæller Jan Huusmann, der samen med Jan C. Olsen, pr. 1. september tog over som nye direktører for EY i Danmark i et parløb på topposten.

”I Corona-krisens første måneder oplevede vi en opbremsning, hvor alle var usikre på situationen. For os handlede det om at hjælpe kunderne bedst muligt, og mens nogle opgaver og projekter blev sat på hold, så havde mange kunder i stedet behov for at løse helt akutte opgaver om fx likviditet, forsyningskæder, it-sikkerhed og systemer og sikre et dansk og globalt overblik over COVID-19 hjælpepakker og restriktioner,” siger Jan Huusmann og fortsætter:

”Siden har vi set en forholdsvis positiv udvikling, og derfor ser vi optimistisk på det regnskabsår, vi nu er et kvartal igennem, men det er med stor usikkerhed og sårbarhed. Vi kan ikke se langt frem, og det kræver frem for alt, at vi er agile og har fingeren på pulsen ude hos kunderne og i markedet.” Han suppleres af Jan C. Olsen:

”Hos kunderne ser vi, at nogle brancher er pressede, andre klarer sig støt igennem, mens andre igen accelererer. Det er interessant, at vi i øjeblikket ser stor aktivitet på transaktionsmarkedet, vi ser børsnoteringer og investeringer, virksomheder nytænker deres supply chain og sætter fuldt blus under digital transformation.”

”Vi er i en tid med radikale forandringer med både økonomiske, sociale og politiske konsekvenser, som skaber nye dynamikker og nye behov. Når vi fuldt ud formår at demonstrere vores kompetencer og services, så kan EY hjælpe virksomheder med at håndtere deres største udfordringer og opsøge nye muligheder.”

Se mere om vores resultater nedenfor. 

Redigeret af Jan C. Olsen

CEO for EY i Danmark, Partner og leder af Assurance i Danmark. Medlem af EY's Regional Leadership Team

Praktisk og løsningsorienteret revisor og rådgiver for danske og internationale kunder. Vil udvikle de bedste medarbejdere og styrke diversitet.

Redigeret af Jan M. Huusmann

Adm. direktør og Country Managing Partner for EY i Danmark. Leder af Tax & Law i Danmark og medlem af EY’s Regional Leadership Team

Passion for forretning, skat og digital transformation. Far til to.

Clients: Business woman standing factory balcony

EY@Work - aktivitetsbaseret arbejdsplads

I EY har vi tænkt i at skabe de bedste rammer for arbejde og samarbejde under overskriften ’EY@work’, der er EY’s globale tilgang til kontordesign og arbejdsgange. Vores kontorfilosofi fokuserer mere på, hvordan medarbejderne arbejder, og hvilken type opgaver de løser, fremfor hvor de sidder. Derfor påvirker EY@Work indretningen af vores kontorer for at skabe et fleksibelt arbejdsmiljø for vores medarbejdere – understøttet af den rette teknologi.

Læs mere i årsrapporten

Karriere i EY

At bygge en karriere med globale perspektiver
Malte Søgaard lever og bor i New York, hvor han lige nu er udstationeret. Fra EY’s kontor på Times Square (eller rettere fra sit hjem i Brooklyn Hights) rådgiver han kolleger og kunder om skatteregler og grænseoverskridende handler som del af EY’s Global Tax Desk.

En karrierevej, der forfølger mine personlige ambitioner
Efter at have arbejdet med revision og regnskab i seks år blev Simone Skovgaard en del af EY som Manager i Assurance i november 2019. Her forfølger hun sit mål om at blive statsautoriseret revisor. 

Læs mere i årsrapporten

Clients: Business woman standing factory balcony
Clients: Business woman standing factory balcony

Bæredygtighed hos EY

Selvom vores miljø- og klimamæssige fodaftryk er begrænset, arbejder vi alligevel for at reducere vores påvirkning og emissioner. 

Læs mere i årsrapporten

EY Ripples

Gennem EY Ripples, vores globale corporate volunteering program, bringer vi vores erfaringer og kompetencer i spil, hvor de kan gøre den største forskel. Vi anvender vores evner i en ny kontekst og udnytter bredden i vores viden på en anderledes måde end i vores daglige roller. Vi tror på, at vi på denne måde kan være med til at løse nogle af verdens største udfordringer – som er rammesat af FNs bæredygtighedsmål. 

EY Ripples fokuserer på tre områder:

  • Supporting the next generation workforce
  • Working with impact entrepreneurs
  • Accelerating environmental sustainability

Læs mere i årsrapporten

Clients: Business woman standing factory balcony

EY’s transparensrapport 2019/2020

EY’s gennemsigtighedsrapport givet et indblik i og beskriver firmaets juridiske struktur, ejerskab og ledelsesstruktur, vores globale netværk og gennemgår elementerne i vores kvalitetsstyringssystem.

Download