14 feb. 2024
Person står på bjergtop og ser på solopgang

Hvordan balancerer man effektivitet og compliance?

Af Birgitte Svendsen

Head of CFO Services, Associate Partner, EY Danmark

Erfaren rådgiver med solid økonomisk baggrund, der leverer de rigtige løsninger baseret på indsigt og forståelse for den enkelte kundes behov.

14 feb. 2024
Relaterede emner Assurance Vækst

Procesoptimering og stærke kontrolsystemer er essentielle for at opretholde processer, der overholder loven.

Virksomheder arbejder for at balancere effektivitet og compliance i en tid med konstant teknologisk udvikling og skiftende reguleringer.

Fokus på procesoptimering og stærke kontrolsystemer understøtter denne udvikling.

Ved at integrere nye teknologier og følge ’best practise’, herunder brugen af interim konsulenter, kan virksomheder forbedre deres operationer og opnå strengere overholdelse af regler og standarder.

Hvordan optimeres processer?

Nøglen til forbedret produktivitet i procesoptimering er ikke bare en fordel, men en nødvendighed hos virksomheder i dag.

Hos EY ser vi en stigende tendens til anvendelsen af avancerede koncepter som automatisering, lean management og især kunstig intelligens (AI).

AI's evne til fx at bearbejde store datamængder for at identificere ineffektivitet og forudsige optimeringspotentiale er revolutionerende. Denne teknologiske udvikling er ikke blot en facilitator for mere strømlinede processer, men også en katalysator for transformation.

Sikr et robust kontrolmiljø

Som et fundament for compliance i et miljø, hvor overholdelse af regler og standarder er afgørende, er et robust kontrolmiljø ikke et valg, men en nødvendighed.

Hos CFO Services understreger vi betydningen af klare politikker, konsekvent revision og et solidt engagement i compliance. Styrkelsen af disse elementer er essentiel for at sikre virksomheders integritet og opretholde deres ry for ansvarlighed.
 

Integrationen af avanceret teknologi i vores processer er ikke blot en vej til forbedret effektivitet; det markerer en forandring i den måde, vi arbejder på.
Birgitte Svendsen
Head of CFO Services, Associate Partner, EY Danmark

Hvilke trends ser vi i fremtiden?

Som vi bevæger os ind i 2024, ser vi afgørende trends, der former fremtiden for virksomheder:

  1. Digital transformation og dataanalyse: Vi ser en øget investering i avanceret dataanalyse og cloud-løsninger, hvilket effektiviserer virksomheders processer betydeligt. Et eksempel er detailhandlen, hvor AI-drevne lagerstyringssystemer optimerer lagerbeholdning og reducerer omkostninger.

  2. Automatisering gennem RPA (Robotic Process Automation): Fx har en finansiel tjenesteudbyder anvendt RPA til at automatisere gentagne og tidskrævende opgaver som dataindtastning og generering af finansielle rapporter, hvilket medfører højere effektivitet og færre fejl.

  3. Styrkelse af kontrolmiljøer via mobile platforme: Et eksempel herpå er en produktionsvirksomhed, der anvender mobile kontrolsystemer til realtidsovervågning og styring af kvalitetssikringsprocesser direkte på produktionsgulvet – via computere eller iPads. 

Sammendrag

I moderne virksomheder er procesoptimering og et robust kontrolmiljø nøgleelementer for at sikre både effektivitet og compliance. Ved at integrere nye teknologier og følge bedste praksis, herunder brugen af interim konsulenter, kan virksomheder forbedre deres operationer og opnå strengere overholdelse af regler og standarder.

Om denne artikel

Af Birgitte Svendsen

Head of CFO Services, Associate Partner, EY Danmark

Erfaren rådgiver med solid økonomisk baggrund, der leverer de rigtige løsninger baseret på indsigt og forståelse for den enkelte kundes behov.

Related topics Assurance Vækst