14 mar. 2024
Kollegaer diskuterer en faktura over en disk i en forretning.

Kontantgrænsen sænkes

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

14 mar. 2024
Relaterede emner Assurance

Kontantgrænsen sænkes til 15.000 kr. fra 1. marts 2024 og gælder for alle erhvervsdrivende, som ikke er omfattet af hvidvaskloven.

Fra 1. marts 2024 sænkes grænsen for modtagelse af kontanter, det såkaldte kontantforbud, fra 20.000 kr. til 15.000 kr. Forbuddet gælder for alle erhvervsdrivende, som ikke er omfattet af hvidvaskloven - og skal styrke bekæmpelsen af hvidvask i detailhandlen samtidigt med udfasningen af 1.000-kronesedlen.

Hvilke betalinger gælder kontantgrænsen for?

Grænsen på 15.000 kr. gælder kontantbetalinger, både hvis betalingen sker på én gang eller som flere betalinger, der er eller ser ud til at være indbyrdes forbundet, og hvor betalingerne samlet udgør eller overstiger 15.000 kr. Det betyder, at hvis en betaling sker i rater, vil de enkelte rater være indbyrdes forbundet, og betaling kan derfor ikke ske i kontanter, hvor den samlede betaling udgør 15.000 kr. eller derover.

At betalingerne skal være indbyrdes forbundet, betyder modsætningsvist, at hvis der modtages en kontant betaling fra en kunde, og samme kunde vender tilbage senere samme dag uden forbindelse eller sammenhæng til dagens første køb og foretager endnu et køb, vil dette ikke overtræde kontantforbuddet, medmindre én af betalingerne i sig selv overstiger 15.000 kr. Dette er også tilfældet selv om summen af kontantbetalinger samme dag fra samme kunde overstiger 15.000 kr.,

Hvem er omfattet?

Kontantforbuddet gælder for alle erhvervsdrivende, som ikke er omfattet af hvidvaskloven – og kontantforbuddet vil således gælde for langt størstedelen af de erhvervsdrivende i Danmark. Det er fremadrettet altså alene pengeinstitutter og andre virksomheder omfattet af hvidvaskloven (advokater, revisorer, eksterne bogholdere, ejendomsmæglere, kunsthandlere og enkelte andre erhverv), der som de eneste kan tage imod kontantbetalinger på 15.000 kr. eller derover.

Ønsker en kunde at betale et kontant beløb, der overstiger 14.999 kr., anbefaler vi derfor, at I henviser kunden til at overføre beløbet via et pengeinstitut, betale med dankort eller tilsvarende.

Overtrædelse af kontantforbuddet

Overtrædes kontantforbuddet straffes der med bøde, typisk på 25 % over det beløb, der er modtaget i kontanter over beløbsgrænsen.

Det er arbejdsgivers ansvar at sikre, at alle ansatte, der som led i deres jobfunktion kan modtage kontanter som betalingsmiddel, kender den nye beløbsgrænse. Vi opfordrer derfor til at sikre klar og tydelig kommunikation internt i organisationen – ligesom den nye kontantgrænse med fordel kan inkluderes som en del af den obligatoriske træning for de relevante jobområder.

Kontantforbuddet skærpes som et led i bekæmpelsen af hvidvask og finansiering af terrorisme, da risikoen for hvidvask og terrorfinansiering anses som høj ved kontantbetalinger. Bemærk at udover kontantforbuddet bliver 1.000-kronesedlen endeligt udfaset den 31. maj 2025.

Yderligere information

Har du spørgsmål om kontantforbuddet, er du velkomne til at kontakte:
Martin Frey, Director. tlf. 2529 6873
Ronja Hjortshøj Johansen, Consultant, tlf. 2529 3279

Sammendrag

Fra 1. marts 2024 sænkes grænsen for modtagelse af kontanter, det såkaldte kontantforbud, fra 20.000 kr. til 15.000 kr. Kontantforbuddet gælder for alle erhvervsdrivende, som ikke er omfattet af hvidvaskloven – og kontantforbuddet vil dermed gælde for langt størstedelen af de erhvervsdrivende i Danmark.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Assurance