12 maj 2021
Lovforslag om udskydelse af frister for årsrapporter er nu vedtaget

Lovforslag om udskydelse af frister for årsrapporter er nu vedtaget

Af Jan Peter Larsen

Associate Partner, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på IFRS, ÅRL og Corporate Reporting samt internationale forhold. Tidligere formand for FSR’s Regnskabstekniske Udvalg.

12 maj 2021
Relaterede emner Assurance COVID-19

Hastelovforslaget om udskydelse af frister for virksomhedernes indsendelse af årsrapporter er netop vedtaget den 11. maj 2021.

For virksomheder i regnskabsklasse B og C, som har kalenderårsregnskab, er det nu endeligt vedtaget, at fristen for indsendelse af årsrapporten for 2020 udskydes fra 31. maj 2021 til 30. juni 2021. Der er ikke sket ændringer til lovforslagets indhold i forbindelse med behandlingen heraf i Folketinget.

Folketinget har netop vedtaget dette hastelovforslag, der gør det muligt for virksomheder at udskyde indsendelsen af årsrapporten. De nye regler omfatter i første omgang kalenderårsregnskaber for virksomheder i regnskabsklasse B og C samt regnskaber for klasse D-virksomheder med balancedag 31. januar 2021. For de fleste virksomheder medfører det en fristforlængelse på 1 måned, mens det for virksomheder med særlige behov forlænger fristen med 3 måneder.

EY har tidligere udarbejdet artiklen Lovforslag om udskydelse af fristen for virksomhedernes årsrapporter, som nærmere gennemgår indholdet i det nu vedtagne lovforslag og det udkast til bekendtgørelse, som den 19. marts 2021 blev sendt i høring via Høringsportalen. Som nævnt indledningsvist er der ikke sket ændringer til indholdet i lovforslaget i forbindelse med behandlingen heraf i Folketinget.

Den vedtagne lov giver erhvervsministeren bemyndigelse til i en bekendtgørelse at fastsætte regler om fristudskydelse for indberetning af årsrapporter. Find bekendtgørelsen her.

Bemyndigelsen i loven giver desuden mulighed for, at der i løbet af 2021 kan fastsættes yderligere regler om fristforlængelser, hvis der viser sig behov herfor.

Udskudte frister på årsopgørelsen og oplysningsskemaet for 2020

Fristen for at rette årsopgørelsen/oplysningsskemaet er udskudt til 1. september 2021, mens fristen for frivillig betaling af restskat ikke er udskudt. Skattestyrelsen har offentliggjort dette på deres hjemmeside sammen med en oversigt over de udskudte frister.

Vi giver et overblik over de skattemæssigt udskudte frister i artiklen Udskudte frister på årsopgørelsen og oplysningsskemaet for 2020

Sammendrag

Folketinget har den 11. maj 2021 vedtaget lovforslaget om udskydelse af frister for virksomhedernes årsrapporter. Der er ikke sket ændringer til lovforslagets indhold i forbindelse med behandlingen heraf. De nye regler omfatter i første omgang kalenderårsregnskaber for virksomheder i regnskabsklasse B og C samt regnskaber for klasse D-virksomheder med balancedag 31. januar 2021.

Om denne artikel

Af Jan Peter Larsen

Associate Partner, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på IFRS, ÅRL og Corporate Reporting samt internationale forhold. Tidligere formand for FSR’s Regnskabstekniske Udvalg.

Related topics Assurance COVID-19