14 apr. 2023
Repetition af bropiller set nedefra

Manglende regnskabspraksis for oplysninger i ledelsesberetningen

Af Jan Peter Larsen

Associate Partner, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på IFRS, ÅRL og Corporate Reporting samt internationale forhold. Tidligere formand for FSR’s Regnskabstekniske Udvalg.

14 apr. 2023
Relaterede emner Assurance

Anvendt regnskabspraksis for data i ledelsesberetningen, som ikke er omfattet af det finansielle regnskab, skal beskrives.

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen givet en virksomhed et fremadrettet påbud.

Det fremgår af afgørelsen, at virksomheden frivilligt havde medtaget oplysninger om antal af ordreindgang og ordrebeholdning, men undladt at give oplysning om, hvordan disse indregnes og måles. Styrelsen valgte at give virksomheden et fremadrettet påbud om at beskrive indregnings- og målemetoder for tal i ledelsesberetningen.

Styrelsen vurderede det uklart, hvad der lå til grund for de oplyste tal, ligesom det fandtes uklart, hvilke omstændigheder der konkret førte til, at virksomheden kategoriserer noget som enten ordreindgang eller som en del af ordrebeholdningen.

Data om ordreindgang og ordrebeholdning er ikke omfattet af det finansielle regnskab, men oplysninger herom udgør en del af ledelsesberetningen. Ledelsesberetningen er ikke omfattet af bestemmelserne i IFRS, men det følger af de yderligere krav i årsregnskabsloven, at virksomhederne skal redegøre for de indregningsmetoder og målegrundlag (værdiansættelsen), der er anvendt på posterne i ledelsesberetningen, jf. årsregnskabslovens § 53, stk. 1, 1. pkt.

Sammendrag

Anvendt regnskabspraksis for frivilligt medtagne oplysninger i ledelsesberetningen skal oplyses.

Om denne artikel

Af Jan Peter Larsen

Associate Partner, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på IFRS, ÅRL og Corporate Reporting samt internationale forhold. Tidligere formand for FSR’s Regnskabstekniske Udvalg.

Related topics Assurance