Rådgivning om ikke-finansiel rapportering

Investorer, lovgivere og samfundet generelt kræver stadigt større gennemsigtighed omkring organisationers ikke-finansielle præstationer med henblik på at vurdere deres egentlige langsigtede værdi. Derfor må virksomhederne udvide omfanget af deres rapportering og finde nye måder at formidle ikke-finansielle præstationer på.

Det kan EY gøre for dig

Rådgivning om bæredygtighedsrapportering

Vi kan hjælpe kunderne med at formidle ikke-finansielle præstationer og understøtte udvikling af metoder til bæredygtighedsrapportering. Vi kan hjælpe kunderne med at identificere interessentforventninger samt hjælpe med at opbygge tillid til markedet med hensyn til præstationer og skabelse af langsigtet værdi.

Vi forener et team af bæredygtighedseksperter med en baggrund inden for kommunikation, teknik, videnskab og drift med eksperter i finansiel rapportering og regnskab, så der opstår en pragmatisk forretningstilgang. Nogle af vores rådgivningsrelaterede tjenester omfatter:

 • Udvikling af bæredygtighedsrapporter, integrerede årsrapporter og anden kommunikation
 • Assistance med at rapportere om risici relateret til god selskabsledelse
 • Indsamling og opstilling af ikke-finansielle data til understøttelse af ledelsesrapportering, rapportering til bestyrelsen og offentliggørelse af oplysninger
 • Udvikling af interne og eksterne rapporteringsstrategier, herunder identifikation af KPI'er
 • Støtte til udvikling af integrerede rapporteringsmetoder

Sustainability assurance

Mange af EY's kunder bliver, baseret på lovkrav, pålagt at opnå sikring for specifikke, ikke-finansielle oplysninger såsom konfliktmineraler og udledning af drivhusgasser. Mange ønsker at formidle bekræftede, ikke-finansielle oplysninger som en måde at skabe en konkurrencefordel på.

EY Sustainability Assurance leverer gennemsigtighed og ansvarlighed til interessenter af EY-kunders såvel som forsikring af kvaliteten af oplysninger til ledelsen og dem, hvis ansvar det er at styre kvaliteten af de tilvejebragte oplysninger. Kvalitetssikring af bæredygtigheds-relaterede oplysninger kan gives i overensstemmelse med den relevante branche, sektor eller de relevante faglige standarder ved udarbejdelse af en rapport om uafhængig sikkerhed. 

Vi laver ikke-finansiel revision på mange forskellige slags oplysninger, men fokuserer ofte på:

 • Integrerede rapporter, herunder miljømæssige, sociale, økonomiske og ledelsesmæssige oplysninger
 • Rapporter om bæredygtighed eller samfundsansvar, herunder oplysninger om præstationer, data, mål og KPI'er i forbindelse med miljømæssige, sociale, økonomiske og ledelsesmæssige emner
 • Overholdelse af principper defineret af eksterne eller interne standarder eller adfærdskodekser
 • Specifik kommunikation til bestemte interessenter eller bestyrelsen i forbindelse med ikke-finansielle præstationer
 • Krav om sociale og miljømæssige resultater i forbindelse med specifikke produkter eller tjenester
 • Udledning af drivhusgasser, herunder opgørelser over udledninger forårsaget af virksomheden eller genereret i løbet af et produkts levetid
 • CO2-kreditter eller -offsets i henhold til frivillige og/eller lovpligtige standarder
 • Grønne obligationer eller obligationer med socialt sigte mod aftalte kriterier
 • Due diligence-foranstaltninger ift. konfliktmineraler

Kontakt os

Kan du lide det, du har set? Kontakt os for at få mere at vide.