8 jan. 2021
Opdaterede anbefalinger for god selskabsledelse

Opdaterede anbefalinger for god selskabsledelse

Af Søren Kok Olsen

Partner i EY’s Nordiske IFRS Desk og partner i EY Danmark’s afdeling for finansiel rapportering, Bestyrelsesmedlem i EFRAG.

Indgående indsigt i IFRS-rapportering, årsregnskabsloven, corporate reporting samt ikke-finansiel rapportering.

8 jan. 2021
Relaterede emner Assurance IFRS

Komitéen for god Selskabsledelse har den 2. december 2020 udsendt reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse.

De opdaterede anbefalinger afløser komitéens anbefalinger af 23. november 2017 og træder i kraft for regnskabsår, der starter 1. januar 2021 eller senere. De børsnoterede selskaber skal derfor første gang forholde sig til anbefalingerne i forbindelse med aflæggelse af årsrapporten for 2021.

Komitéen har ved revisionen lagt særlig vægt på at fremhæve vigtigheden af selskabers langsigtede værdiskabelse, herunder øget dialog med en bred kreds af interessenter, selskabers bæredygtighed, selskabers overvejelser og transparens i forhold til ledelsesaflønning samt selskabers stillingtagen til deres purpose.

EY publicerede en nyhed om ændringerne, da de blev sendt i høring i juli 2020. Der er ikke væsentlige ændringer i de opdaterede anbefalinger i forhold til høringsudkastet. EY har dog udarbejdet et dokument, hvor de endelige anbefalinger sammenholdes med høringsudkastet, så du kan få det fulde overblik. 

Se de nye anbefalinger for god selskabsledelse.

 

Sammendrag

Komitéen for god Selskabsledelse har den 2. december 2020 offentliggjort reviderede Anbefalinger for god Selskabsledelse, som træder i kraft for regnskabsår, der starter 1. januar 2021 eller senere. I anbefalingerne lægges der vægt på at fremhæve vigtigheden af selskabers langsigtede værdiskabelse, bæredygtighed, overvejelser og transparens i forhold til ledelsesaflønning samt selskabers stillingtagen til deres purpose.

Om denne artikel

Af Søren Kok Olsen

Partner i EY’s Nordiske IFRS Desk og partner i EY Danmark’s afdeling for finansiel rapportering, Bestyrelsesmedlem i EFRAG.

Indgående indsigt i IFRS-rapportering, årsregnskabsloven, corporate reporting samt ikke-finansiel rapportering.

Related topics Assurance IFRS