14 apr. 2023
Turist krydser hængebro

Oplysninger om væsentlig regnskabspraksis skal gennemgås

Af Jan Peter Larsen

Associate Partner, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på IFRS, ÅRL og Corporate Reporting samt internationale forhold. Tidligere formand for FSR’s Regnskabstekniske Udvalg.

14 apr. 2023
Relaterede emner Assurance IFRS

Ændringer til IAS 1 betyder, at virksomhederne skal gennemgå oplysninger om væsentlig regnskabspraksis i 2023-regnskaberne.

Opsummering:

  • Ændringerne til IAS 1 giver vejledning og eksempler på væsentlighedsvurderinger i forhold til oplysninger om anvendt regnskabspraksis.
  • Ændringerne til PS 2 forklarer den firetrins proces, som IASB anbefaler ved vurdering af væsentlighed af oplysninger om anvendt regnskabspraksis.

Oplysninger om væsentlig regnskabspraksis

IASB vedtog i februar 2021 en række ændringer til IAS 1 Presentation of Financial Statements med henblik på at yde vejledning og give eksempler, der hjælper virksomheder med at anlægge væsentlighedsvurderinger i forhold til oplysninger om anvendt regnskabspraksis.

IASB tilføjede endvidere ændringer til IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements (PS 2) i form af vejledning og illustrative eksempler, der forklarer og skitserer anvendelsen af den firetrins vurderingsproces for væsentlighed, som IASB anbefaler anvendt ved vurdering af væsentlighed angående oplysninger om anvendt regnskabspraksis.

Ændringerne har især til formål at hjælpe virksomhederne med at indrette oplysninger om anvendt regnskabspraksis på en hensigtsmæssig måde, som er mere brugbar for regnskabsbrugere. Det sker ved at erstatte kravet om, at virksomheden skal oplyse om dens væsentlige anvendte regnskabspraksis (significant accounting policies) med et krav om, at virksomheden skal medtage væsentlige oplysninger om anvendt regnskabspraksis (material accounting policy information) samt tilføje vejledning om, hvordan virksomhederne anvender begrebet væsentlighed ved udarbejdelse af oplysninger om anvendt regnskabspraksis.

Disse oplysninger forventes at være væsentlige, hvis de er nødvendige for at de primære regnskabsbrugere kan forstå betydningen af andre oplysninger i regnskabet om væsentlige transaktioner eller andre begivenheder.

Afgørelsen af, om oplysninger vedrørende anvendt regnskabspraksis er væsentlige eller ej, kræver udøvelse af skøn navnlig i det år, hvor ændringerne implementeres. Ændringerne skal anvendes for regnskabsår, der begynder 1. januar 2023 eller senere.

IASB anerkender på den ene side, at standardiserede oplysninger eller oplysninger, der alene gengiver eller opsummerer kravene i de enkelte IFRS'er, generelt er mindre nyttige end virksomhedsspecifikke oplysninger. På den anden side anerkender IASB også, at sådanne oplysninger kan være væsentlige i visse situationer.

På samme måde gælder, at virksomheden på den ene side skal sikre, at uvæsentlige og standardiserede oplysninger ikke tilslører væsentlige oplysninger om anvendt regnskabspraksis, men på den anden side anerkender ændringerne til IAS 1 implicit, at oplysning om ikke-væsentlig regnskabspraksis kan accepteres, selv om det ikke er krævet.

Ændringerne gælder som anført for regnskabsår, der begynder 1. januar 2023 eller senere.

Det er EY's anbefaling, at virksomhederne i god tid før regnskabsaflæggelsen for 2023, gennemgår regnskabets nuværende oplysninger om anvendt regnskabspraksis med henblik på at vurdere, om de er formuleret i overensstemmelse med de principper, som nu er indarbejdet ved ændringerne til IAS 1. Det kan eksempelvis være i form af yderligere virksomhedsspecifik tilpasning eller ved reduktion af uvæsentlige og standardiserede formuleringer af den nuværende, anvendte regnskabspraksis.

Du kan læse mere om ændringerne i publikationen Applying IFRS: Disclosure of accounting policy information, der bl.a. indeholder et rutediagram, som kan hjælpe med afgørelsen af, om et forhold skal oplyses i anvendt regnskabspraksis samt en række indikatorer på væsentlige forhold. Desuden indeholder publikationen en lang række konkrete eksempler til inspiration.

Sammendrag

EY anbefaler, at oplysninger om anvendt regnskabspraksis gennemgås i forhold til IAS 1-ændringerne.

Om denne artikel

Af Jan Peter Larsen

Associate Partner, EY Danmark

Statsautoriseret revisor med fokus på IFRS, ÅRL og Corporate Reporting samt internationale forhold. Tidligere formand for FSR’s Regnskabstekniske Udvalg.

Related topics Assurance IFRS