Resultatmåling

Vores pragmatiske tilgang hjælper organisationer med at udvikle nye evalueringsmetoder og modeller, som måler og værdisætter finansielle og ikke-finansielle resultater. Vi hjælper virksomheder med at skære igennem støjen fra resultatmålinger.

Det kan EY gøre for dig

Virksomheder oplever i stigende grad, at eksisterende metoder til måling af værdi bliver forældede.

Mange organisationer er på udkig efter bredere rammer for måling og værdiansættelse, som kan give dem en klarere forståelse af deres værdi. Desuden ser virksomheder i stadig højere grad fordelene ved impact-investering og søger at få adgang til nye kapitalstrømme.

EY's teams af rådgivere har baggrund i samfundsudvikling, bistand, udvikling af programevaluering, videnskab, erhvervsliv og drift.

Vi kan hjælpe dig med at:

 • Forbedre beslutningstagningen
 • Øge den drifts- og præstationsmæssige effektivitet
 • Levere langsigtet værdi

Vores services omfatter:

 • Hjælp til at udvikle strategier og programmer, som opfylder målene for indvirkningen af social kapital, naturkapital og fælles værdi
 • Hjælp til udvikling af samfundsinvesteringer og bistandsstrategier
 • Understøttelse af evalueringer af naturkapital
 • Hjælp til udvikling af programmer for medarbejderengagement
 • Hjælp til at opbygge intern kapacitet til effektmåling og -rapportering
 • Hjælp til udvikling af en metode til resultatmåling
 • Støtte til konsekvensanalyse, herunder bistand og socialt investeringsafkast
 • Rådgivning om impact-investering

Kontakt os

Kan du lide det, du har set? Kontakt os for at få mere at vide.