8 mar. 2024
Forretningsmand på trappe ved vertical have

Tips og tricks til implementering af CSRD

Forfattere
Gitte Gram Løth

Associate Partner, Climate Change and Sustainability Services, EY Danmark

Erfaren bæredygtighedsrådgiver med fokus på at omdanne lovpligtig bæredygtighedsrapportering til værdiskabende strategi og konkurrencefordele.

Esben Juul Hansen

Associate Partner, Climate Change and Sustainability Services, EY Danmark

Bæredygtighedsekspert med en strategisk tankegang, der skaber forbindelse mellem assurance og strategy. Kender bæredygtighedsdagsordenen og hvordan man navigerer i fremtidens ESG-landskab.

8 mar. 2024

Vis materialer

Danske virksomheder har sat kursen mod implementeringen af EU’s nye direktiv om bæredygtighedsrapportering. Her er tre tip til at komme videre.

CSRD-implementering indebærer bl.a. opdateringer af strukturer og processer, organisations- og ledelsesarbejde, samt en omfattende intern vidensopbygning indenfor en række væsentlige bæredygtighedsemner. CSRD-implementeringen foregår bredt set igennem tre overordnede faser:

  1. Udarbejdelse af en dobbelt væsentlighedsanalyse (DVA)
  2. Gennemførsel af en Gap-analyse
  3. Selve implementeringsprojektet, hvor man ’lukker’ de gaps, man har identificeret, og gør klar til endelig rapportering

Ordet ’væsentlig’ er et nøgleord, når vi taler CSRD, da direktivet er underbygget af kravet om, at virksomheder selv skal filtrere i CSRD’s 82 oplysningskrav og ca. 1100 datapunkter. Denne filtrering foregår ved at udarbejde en dobbelt væsentlighedsanalyse (DVA), så man som virksomhed kun rapporterer på emner, hvor man identificerer påvirkninger, risici eller muligheder.

Dette betyder i praksis, at fx en fødevarevirksomhed og et ejendomsselskab ikke skal rapportere på de samme bæredygtighedsemner. Selvom dette egentlig virker fornuftigt nok, er det imidlertid ikke helt så ligetil, som det måske kan lyde. Det fører til det første af tre tip til implementering af CSRD.

Tip nr. 1: Fra emner til datapunkter

Udfordringen her er, at en veludført dobbelt væsentlighedsanalyse (DVA) skal oversættes til datapunkter før den kan bruges til CSRD-implementering. CSRD er nemlig bygget op således, at man ikke rapporterer på selve emnerne, man har vurderet væsentlighed ud fra, men i stedet på de datapunkter, der knytter sig til de emner hvorpå man har vurderet væsentlighed. Dette er en opgave, vi oplever, at mange virksomheder bøvler med, da CSRD ikke foreskriver, præcis hvordan denne kobling skal foretages. 

I EY har vi udviklet en tjekliste til ESRS Gap, som kan gøre netop denne oversættelsesopgave fra DVA til datapunkter til en langt mere håndterbar øvelse. EY’s tjekliste til ESRS Gap giver samtidig et levende overblik over, hvilke datapunkter der udløses af hvilke emner, så man kan arbejde mere strategisk med roadmap og organisatorisk forankring af CSRD. Tjeklisten sørger samtidig for, at man let og sikkert får ændringer i væsentlige emner med i datadelen ifm. de årlige opdateringer af DVA’en.

Tip nr. 2: Vælg den rigtige tilgang til Gap-analysen

Mange virksomheder, især dem som skal rapportere allerede for regnskabsåret 2024, har efterfulgt DVA’en med en Gap-analyse. Det har skabt værdi for en række af disse virksomheder at få overblik over, hvilken del af den bæredygtighedsrapportering, man allerede har i dag, som kan benyttes til at rapportere under CSRD og dermed sætte flueben ud for visse områder i CSRD.

Vores erfaring ift. virksomheder, der er lidt mindre i størrelse og/eller mindre modne på ESG-området end de allerstørste virksomheder, er dog at Gap-analysen ikke nødvendigvis er det mest værdiskabende trin i CSRD-rejsen. 

Opgaven er stor, og tiden er knap, og derfor er det vigtigt at vælge den rigtige tilgang til CSRD-implementering.  

Nogle virksomheder, fx dem, der har meget lidt eller ingen ESG-data, eller ikke har arbejdet struktureret med bæredygtighed før, kan være bedre tjent med at gå direkte videre til en gap-closure-proces. Her er fokus i højere grad på at kortlægge, hvordan man rapporterer på de datapunkter, der er væsentlige, snarere end hvad der mangler/hvor der er gaps mellem CSRD- kravene og virksomhedens nuværende bæredygtighedsrapportering. Opgaven er stor, og tiden er knap, og derfor er det vigtigt at vælge den rigtige tilgang til CSRD-implementering. 

Tip nr. 3: Få organisationen med

Uanset hvilken tilgang, rådgiver eller tidslinje man som virksomhed har valgt til sit CSRD-projekt, må man ikke undervurdere, hvor krævende det kan være at definere ansvarsområder i virksomheden og mobilisere emne- og dataejere på tværs af organisationen.

Selvom de indledende øvelser som værdikædekortlægning, konsultation af interessenter, DVA og GAP er vigtige og rammesættende, viser vores erfaring dog, at CSRD-implementeringen for de fleste virksomheder er allermest krævende, når selve implementeringsfasen går i gang.

Vores budskab er derfor; gå ikke i panik, men gå i gang! Hvis din virksomhed endnu ikke har fundet frem til, hvilke datapunkter der skal rapporteres, er det en god idé at få startet et CSRD-projekt - også selv om I først er omfattet fra 2026. Jo tidligere man kommer i gang, desto bedre tid til implementeringsfasen.

EY hjælper virksomheder sikkert og effektivt gennem CSRD-processen

I EY står vores team af bæredygtighedseksperter klar til at hjælpe virksomheder igennem CSRD-rejsen – fra udarbejdelsen af dobbeltvæsentlighedsanalysen til offentliggørelsen af den første endelige CSRD-rapportering. Vi har erfaring med CSRD-implementering hos virksomheder i alle brancher, fra SMV’er til C25-virksomheder, og vi tager meget gerne en snak om, hvilken CSRD-løsning der passer bedst til netop din virksomhed. 

 

CSRD-startpakke

 

Kom godt i gang med jeres CSRD-rejse med vores CSRD-startpakke.

 

Læs mere

Sammendrag

Tip til at komme i gang – og komme videre – med CSRD, EU’s nye krav om bæredygtighedsrapportering. 

Om denne artikel

Forfattere
Gitte Gram Løth

Associate Partner, Climate Change and Sustainability Services, EY Danmark

Erfaren bæredygtighedsrådgiver med fokus på at omdanne lovpligtig bæredygtighedsrapportering til værdiskabende strategi og konkurrencefordele.

Esben Juul Hansen

Associate Partner, Climate Change and Sustainability Services, EY Danmark

Bæredygtighedsekspert med en strategisk tankegang, der skaber forbindelse mellem assurance og strategy. Kender bæredygtighedsdagsordenen og hvordan man navigerer i fremtidens ESG-landskab.