14 jun. 2022
Kvinde i hvid striksweater holder med hænder på gravid mave

EY introducerer nye barselsregler – her er kollegernes vurdering

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

14 jun. 2022
Relaterede emner Karriere

Mere tid og endnu større nærvær.

Den nye barselsordning træder i kraft 1. juli i år, og blandt de væsentligste ændringer i barselsreglerne er at:

  • Barselsreglerne gælder for alle medarbejdere, uanset familiekonstellation, og om man bliver forældre ved naturlig fødsel eller adoption.
  • EY's tilbageslusningsmodel, udvides, dvs. man som medarbejder arbejder 80 % tid, men til 100 % løn i de første 12 uger efter endt barsel. Modellen indføres for at skabe rum til at finde balancen mellem familie- og arbejdsliv.
  • Ancienniteten for adgang til barselsordningen reduceres fra 1 år til 3 måneder, dvs. efter endt prøvetid i EY Danmark.
  • Fædre- og medforældre får nu adgang til i alt 24 ugers fuldt betalt orlov i forbindelse med familieudvidelsen.

Men hvordan er det så at falde ind under de nye regler, når man venter barn? Mød EY’erne Murielle Hindkjær og Thomas Fischer-Dinesen, der begge står over for at skulle blive forældre.

Kan I ikke fortælle lidt om jer selv?

Murielle: Jeg er 29 år og arbejder som Senior Consultant i Business Consulting. Specifikt arbejder jeg i Finance Consulting, hvor jeg bl.a. rådgiver om transformation af finansfunktionen samt optimeringen af finansprocesser. Jeg har arbejdet i EY Danmark i to år, og bor i Vedbæk med min mand. Vi venter os en pige til september.

Thomas: Jeg er 32 år og arbejder som Manager i Transactions and Corporate Finance, hvor jeg bl.a. rådgiver energi- og forsyningssektoren. Jeg har været i EY i seks år. Jeg bor i Gentofte med min kone, og bliver far i september til en dreng. 

Hvad betyder det for jer at have en god barselsordning?

Murielle: Det betyder meget for mig at have en god barselsordning. Det skyldes flere ting. Især når det er det første barn, så sker der noget helt nyt i ens liv, og man vil gerne have det til at fungere med ens karriere samtidig. Man vil jo gerne begge dele. Her betyder det meget at være på en arbejdsplads, hvor man føler, at man kan kombinere de to ting. Specielt fordi det hele er nyt, og man ikke ved, hvad der kommer til at ske. Derfor er det vigtigt at vide, at man er godt dækket ind fra arbejdspladsen.

Thomas: Jeg er meget enig med Murielle. Min kone og jeg har også besluttet at tage en lige delt barsel. Jeg vil gerne være en del af mit barns opvækst og ikke misse den allerførste tid, hvor man også finder ind i rollen som forælder. Det skal ikke føles som om, at det kun er den ene af forældrene, som har den rolle. Jeg er glad for at arbejdspladsen gør det muligt for begge forældre både at være gode forældre og have en karriere samtidig. Og jeg er også glad for, at min arbejdsplads også er med til at tilskynde og opfordre til det. 

Foto af Murielle Hindkjær, EY

Murielle Hindkjær, EY

Foto af Thomas Fischer-Dinesen, EY

Thomas Fischer-Dinesen, EY

Hvad synes I er det bedste i den nye barselsordning?

Murielle: Jeg synes, at der er flere ting. Især dét med at det gælder for både mænd og kvinder. Det er meget positivt, at man også er med til at fremme ligestillingen på sigt, så begge køn får lige meget ud af barslen. Derudover fleksibiliteten ved, at ordningen giver mulighed for 80 % arbejde til 100 % i løn i 12 uger efter barsel. Det giver tryghed, at man kan få dét at være forælder til at passe sammen med sin karriere.

Thomas: For mig personligt er det, at fædre kan få 24 ugers barsel, som er betalt. Og at EY med den nye politik tilskynder til dét at tage barsel. Det bliver italesat bedre, når man har en officiel politik omkring det. Jeg synes også, at det er en rigtig god politik at have, at selvom du ikke har en lang anciennitet, så gælder reglerne også for dig.

Murielle: Jeg er helt enig. På den lange bane tror jeg også, at det er et af de parametre, som man i fremtiden kan bruge til at tiltrække talenter. Talenterne stiller jo også krav til virksomhederne. Den nye politik tror jeg klart er til EY’s fordel.

Tror I, at I kommer til at gøre brug af tilbageslusningsmodellen i alle dens 12 uger?

Murielle: På nuværende tidspunkt, ja. Men det afhænger virkelig meget af behovet på hjemmefronten. Så som udgangspunkt ja. Nu hvor muligheden er der, så er det noget, jeg er åben for at benytte mig af, så jeg kan være sammen med min baby derhjemme. I og med at muligheden er der, så skaber det i hvert fald et rum for, at man vil benytte sig af det.

Thomas: For mit vedkommende synes jeg, at det er et fedt initiativ. Jeg vil være afventende og spændt, når jeg kommer dertil, for i min afdeling skifter vores timeindsats fra uge til uge. Det går meget op og ned afhængig af projekter. Man er del af et projektteam, som skal levere noget til kunden, der har en deadline. Så jeg tror godt, at det kan være svært at overholde den nedsatte tid på 80 %. Jeg er spændt på, hvordan det kommer til at fungerer i praksis. Jeg kunne frygte, at jeg ender i et mønster, hvor jeg er tilbage på normal tid, men så længe der er et fokus på det, må man prøve sit bedste for at nå derhen. Om jeg vil bruge de fulde 12 uger, har jeg endnu ikke taget stilling til. Det handler, ligesom Murielle siger, om den konkrete situation på det tidspunkt, men jeg er glad for, at jeg har muligheden.

Murielle: Det bliver meget spændende, hvordan det bliver i praksis, når man har kunder og deadlines. Det skal tilpasses virkeligheden og vores leverancer.

Thomas: I mit arbejde varierer arbejdstiden meget – helt afhængigt af kundeopgave, så spørgsmålet er, hvordan den nedsatte tid konkret udmøntes. Jeg tror, at det kan blive svært at holde fast i. Men intentionen er rigtig god, og den nye politik skaber jo også mere fokus hele området og det at få et bedre balance. Så må vi se, hvordan det bliver i praksis. Selvom vi er glade for, at der er gode barselsforhold, så er et højt arbejdstempo også noget af det man accepterer ved at være i sådan en type virksomhed, som min. Der vil være perioder, hvor der er lidt mere travlt, og så er der perioder, hvor det er mere fleksibelt.

Murielle: Ved at implementere de nye barselsregler, så italesætter man det. Så ved man, at holdningen oppefra er, at der skal være rum til det. Så er det klart, at det også tager tid at implementerer det. Det er noget, man bliver mere og mere opmærksom på. Så meget konsulentagtigt sagt, så er det nok en rejse, vi skal på.

Hvad glæder I jer mest til ved at skulle gå på barsel?

Murielle: Jeg har måske en utopi i mit hoved, men jeg bager i min fritid, så jeg forestiller mig, at jeg kan få lov til at bage endnu mere og hygge mig med dét sammen med babyen. I det hele taget at få dyrket nogle fritidsinteresser, når man har endnu mere tid.

Thomas: For mig er det meget det samme. Forhåbentlig giver det tiden til både at fokusere på sit barn, men jeg håber også, det frigiver nogle flere ressourcer. Jeg er lige flyttet i hus, så jeg må se, hvor mange af de projekter vi har i forhold til det, jeg når.

Sammendrag

EY Danmark har offentliggjort helt nye barselsregler. To medarbejdere, som står over for at skulle på barsel efter den nye ordning, deler deres syn på de nye tiltag.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

Related topics Karriere