16 maj 2022
Foto af Mangfoldighed og inklusion – Hos EY er medarbejderne vores absolut største aktiv

Mangfoldighed og inklusion – Hos EY er medarbejderne vores absolut største aktiv

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

16 maj 2022
Relaterede emner Karriere

Åsa Granstrand arbejder med mangfoldighed og inklusion og giver et indblik i, hvorfor hun brænder for de områder, og hvordan vi arbejder med det hos EY.

H
ej med jer! Mit navn er Åsa, og jeg arbejder som Nordic DE&I Leader hos EY. DE&I står for diversity, equity & inclusion, som er en af mange forkortelser her hos EY. Mit team og jeg arbejder aktivt inden for alle områder af mangfoldighed. Vores mål er, at alle, der arbejder hos EY i Norden, skal føle sig velkomne og værdsat som den, de er. Alle skal føle, at de kan være sig selv, og at deres arbejde værdsættes lige så højt som alle andres. Det bedste ved mit job er at arbejde med nogen områder, jeg virkelig brænder for! Jeg har altid haft en stor interesse for mangfoldighed og inklusion, og jeg elsker at kunne gøre en forskel på disse områder gennem mit arbejde.

Nedenfor svarer jeg på tre spørgsmål, jeg oftest bliver stillet i min rolle.

Hvad betyder DE&I for EY som arbejdsplads?

Hos EY er medarbejderne vores absolut største aktiv! Vi ved, at mennesker, der føler et tilhørsforhold, en tryghed ved at kunne være deres ægte jeg, og at de er værdifulde som den, de er, kan opfylde deres fulde potentiale i deres professionelle rolle – det ønsker vi for vores medarbejdere.

Derudover viser meget forskning, at teams, der har en høj grad af diversitet og inklusion, genererer mere innovation, har det sjovere sammen og leverer et bedre slutresultat end grupper uden diversitet og inklusion. Der er altså en god grund til, rent forretningsmæssigt, at arbejde aktivt med mangfoldighed og inklusion. Jeg er også overbevist om, at det er vigtigt med en kultur, der er inkluderende for at tiltrække nye talenter til os. For den nye generation, der træder ind i arbejdslivet nu, er DE&I en selvfølge og en vigtig del af, hvilken arbejdsgiver de vælger.

Har I gang i nogle spændende projekter?

Vi arbejder bredt med f.eks. kvantitative og kvalitative analyser inden for forskellige forretningsområder for at se, hvordan vi klarer os i forhold til nogle af de mangfoldighedsperspektiver, vi kan måle, såsom køn og alder. Det gør vi for at definere, hvad de enkelte forretningsområders vigtigste prioriteter skal være. Vi arbejder løbende med forskellige arrangementer for at øge forståelsen og kendskabet til f.eks. funktionsvarianter, LGBT+ problemstillinger mv. I den strategiske plan, som jeg har udarbejdet, lægger jeg meget vægt på "DE&I in everything we do" og det betyder, at jeg ønsker, at DE&I skal gennemsyre så mange HR- og forretningsprocesser som muligt – at det er en del af vores daglige arbejdsliv. Et lille eksempel på dette er, at vi nu laver en kort obligatorisk film om forudfattede meninger og inklusion, som man skal kigge på, når man åbner værktøjet til løn og forfremmelse. Det handler også i høj grad om at øge bevidstheden om, hvordan vi taler med og om hinanden i organisationen, og hvad vi måler. Lige nu er vi også i fuld gang med planlægningen af ​​forårets "Nordic Wellbeing week" for alle vores medarbejdere, hvor vi tilbyder en række forskellige webinarer som inspiration og værktøjer til at øge deres egen trivsel.

Har du nogle tips til, hvordan jeg som individ kan bidrage til mangfoldighed og inklusion?

I hverdagen handler det meget om at se hinanden, mener jeg. Inviter dem, der måske er lidt mere stille, til et møde og vis, at deres mening og deres ideer også er værdifulde. Vær nysgerrig på andre kulturer – hvis du har en i dit team fra en anden kultur, kan du interessere dig for deres højtider, og

f.eks lade dem foregå på samme måde som dine egne højtider. Du kan også prøve at blive bevidst om de forudfattede meninger, du har (vi har alle forudfattede meninger, fordi det simpelthen er sådan, vores hjerner er opbygget). Hvis man er mere bevidst om sine egne forudfattede meninger, kan man forsøge at reflektere over, hvordan man agerer i bestemte situationer, og de beslutninger, man træffer.

Her kan I se, hvordan det så ud under sidste års Wellbeing-uge, hvor vi delte sunde drikke ud til alle ansatte på kontoret i Stockholm. Det var meget værdsat!

Som afslutning på min debut på karrierebloggen vil jeg sige: for os er det nemt. Hos EY er vores medarbejdere og deres trivsel vores højeste prioritet. Derfor er spørgsmålene om mangfoldighed, inklusion og trivsel så højt på vores dagsorden – vi arbejder aktivt for, at alle skal føle sig værdifulde og værdsat uanset baggrund, køn, seksuel orientering og funktionsvariant mv. Det er vigtigt for os, at alle medarbejdere føler sig trygge ved at være sig selv i deres professionelle rolle – for vi ved, at det er vigtigt, for at vores medarbejdere kan nå deres fulde potentiale.

Mange hilsner, og pas godt på jer selv!

/Åsa

Sammendrag

På Karrierebloggen deler vores medarbejdere ud af deres spændende hverdag hos EY. Følg med!

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.