11 feb. 2022
Bæredygtighed og sporbarhed bliver fremtidige konkurrencefordele

Bæredygtighed og sporbarhed bliver fremtidige konkurrencefordele

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

11 feb. 2022

Bæredygtighed ændrer konstant krav og betingelser for drift og forsyningskæder, hvor gennemsigtighed er en vigtig forudsætning.

Opsummering: 
  • Ændringer i købsmønstre tvinger virksomheder og forsyningskæder til at genoverveje deres forretningsmodeller for at imødekomme morgendagens forbrugere.
  • Politikere over hele verden har vedtaget politiske tiltag for at sikre, at virksomheder driver en mere ansvarlig og etisk forsyningskæde ud fra lovbestemmelser.
  • Virksomhederne er nødt til at nytænke og ændre deres top-down tilgang til en bottom-up tilgang, ved hjælp af digitale løsninger til at konvertere bæredygtighed til operationelle tiltag.

COP26 er for nylig endt med en aftale, der holder 1,5C-målet i live. Selv om meningerne om resultaterne er delte, er én ting sikker - verden ændrer sig, og fokus på bæredygtighed er kun stigende, med flere og flere politikere og virksomhedsledere, der indfører initiativer og regler for at støtte overgangen til en dekarboniseret verdensøkonomi.

Med Generation Z, der i stigende grad bruger sin klimafokuserede købekraft, der bygger videre på den klimavej, som tidligere er blevet lagt af Generation Y, ser vi forbrugertendenserne skifte i retning af et krav om større gennemsigtighed. Forbrugerne ønsker ikke længere blot at se en etiket eller et klistermærke på et produkt, der beskriver, om produktet er miljøvenligt, bæredygtigt eller produceret på en socialt ansvarlig måde - de ønsker fuld gennemsigtighed med hensyn til bæredygtigt indkøb, oprindelsen af genanvendte råvarer og et fuldt livscyklusaftryk af produktet. Denne nye generation af forbrugere ønsker i stigende grad at vide, hvilken indvirkning deres købsbeslutninger har på verden.

Denne ændrede købsadfærd er en vigtig mulighed for bæredygtige og gennemsigtige virksomheder. Disse virksomheder kan tage markedsandele eller øge deres indtægter ved at tage en merpris for deres produkter, især fra yngre forbrugere. EY's Future Consumer Index viser, at 43 % af de globale forbrugere ønsker at købe mere fra virksomheder, der gør en positiv forskel for samfundet, selv om disse produkter eller tjenester koster mere. Samtidig ønsker 61 % af forbrugerne mere information om det produkt, de køber, for at kunne træffe mere bæredygtige valg. Det er afgørende, at forbrugerne er villige til at betale mere for produkter og tjenester, der fremlægger sådanne oplysninger.

Som en yderligere drivkraft for sporbarheden af forsyningskæderne kan en øget global miljø- og forsyningskæderegulering også øge omkostningerne og forstyrre forsyningskæderne. For bedre at forstå hvordan ny regulering kan påvirke virksomheder på tværs af deres forsyningskæder, er vi nødt til at forstå de tre områder i den internationale Greenhouse Gas Protocol. I henhold til drivhusgasprotokollen er drivhusgasudledninger opdelt i scope 1, 2 og 3, hvor hvert område udgør en unik del af en virksomheds forsyningskæde:

  • Scope 1: Direkte udledninger fra virksomhedsejede og kontrollerede ressourcer. Dette er grundlæggende en virksomheds direkte drivhusgaspåvirkning på den bredere forsyningskæde og dens direkte drivhusgasudledninger.
  • Scope 2: Indirekte udledninger, fx fra køb af elektricitet fra en forsyningsvirksomhed til brug på en virksomheds kontor eller fabrik.
  • Scope 3: Udledninger, der opstår på tværs af værdikæden i den pågældende virksomhed. Dette omfatter både opadgående og nedadgående aktiviteter.

Hvis man fokuserer på forsyningskæder, kan man forenkle scope 1- og 2-udledningerne til at relatere direkte til virksomheden selv, mens scope 3-udledningerne relaterer til hele forsyningskæden. Eksempelvis vedrører næsten 99 % af Apples CO2-aftryk dets scope 3-udledninger, hvoraf mere end 80 % kommer fra Apples direkte forsyningskæde.

De fleste større virksomheder har nu indført bæredygtighedsrapportering. Dette gøres dog typisk top-down via skøn og tilnærmelser. De reguleringer og krav vedrørende sporbarhed, som USA, EU og andre tilsynsmyndigheder har vedtaget, presser i stigende grad virksomhederne til at dokumentere og spore deres end-to-end-forsyningskæde, og der kræves detaljeret indsigt i driften (bottom-up-rapportering).

De fleste virksomheder kender deres nærmeste leverandører samt disses leverandører. Men efterhånden som forsyningskæderne bliver mere specialiserede og fragmenterede, bliver mange virksomheder nødt til at gå opad til niveau 4, 5 eller 6 for at spore oprindelsen af komponenter i deres produkter. Dette kan være problematisk, men det er allerede ved at udvikle sig til et klart fremtidigt lovkrav. Eksempelvis har den amerikanske regering allerede indført regler, der kræver, at virksomheder, der importerer stof til USA, skal dokumentere overtrædelser vedrørende børnearbejde helt tilbage til dyrkningen af bomuld. Hvis de ikke er i stand til at overholde disse regler, kan det færdige produkt ikke importeres til USA. Lignende EU-regler er under udarbejdelse, herunder obligatorisk miljø- og menneskerettighedsmæssig due diligence for produktimport samt beskatning af CO2-intensiv import.

Det betyder, at der er et klart behov for, at de ansvarlige for indkøb og bæredygtighed i virksomhederne samt de, der arbejder professionelt med forsyningskæder, og tech-virksomhederne begynder at arbejde tættere sammen på det operationelle niveau om brugen af digitale løsninger til sporbarhed i forsyningskæden. For at skabe fuld gennemsigtighed i hele forsyningskæden vil det være nødvendigt at opdele nye og eksisterende rapporteringskrav i operationelle KPI'er og mål og levere håndgribelige miljø- og klimaforbedringer af CO2-udledning, affald, vand, børnearbejde og menneskerettigheder i hele forsyningskæden. Synlighed af forsyningskæderne er det næste skridt i udviklingen af bæredygtighed. Vi ser virksomheder, der tager ejerskab ved at flytte bæredygtighed over i deres arbejde med forsyningskæder ved hjælp af sofistikerede end-to-end planlægningsværktøjer. Uden denne sporbarhed er der intet ansvar, og virksomhederne bliver nødt til at mobilisere og komme i gang med at opbygge grundlaget for en vellykket servicering af fremtidens forbrugere og opfylde forventningerne fra det bredere interessentsamfund. Nøgleordene er virkelig "at komme i gang" for at få identificeret virksomhedens drivkræfter, samt hvor volumen og resultater skal findes.

De digitale løsninger, der kræves til dette, er allerede udviklet, og vores EY-rådgivere er klar til at tale med dig om dette emne for at hjælpe dig med at sikre den konkurrencefordel, som det vil give din virksomhed, både på indtægts- og omkostningssiden.

Sammendrag

End-to-end-synlighed er afgørende for, at virksomheder kan muliggøre ejerskab på tværs af alle aktiviteter med henblik på at forbedre udledninger og levere håndgribelige KPI’er til at drive en dobbeltsidet forsyningskæde: Rentabilitet og ansvarlighed. Tidligere forsyningskæder er blevet struktureret ud fra en top-down-tilgang, hvor der har manglet en afgørende forbindelse mellem ledelsesrapportering og operationelle tiltag. Eksterne interessenter såsom kunder og politikere kræver, at hovedårsagerne identificeres gennem digital end-to-end-indsigt, for forretningsmæssig og social indflydelse skaber det manglende led til implementering af bæredygtige handlinger fra ledelsesniveau ned til det operationelle niveau.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.