17 aug. 2022
Ungt par tjekker regninger

Global usikkerhed aktualiserer klassisk økonomistyring

Af René Ravn

Partner i Consulting, Consumer Products & Retail, EY Danmark

Stærkt involveret i opgaveløsninger med fokus på reel forandring – og forankring – af løsninger i kundernes organisation.

17 aug. 2022
Relaterede emner Consulting

Inflation, brudte forsyningskæder og truende recession gør fremtiden mere usikker. CFO’en har et etableret værktøj, som bør aktiveres nu.

For nogle år tilbage arbejdede mange virksomheder ganske metodisk med lønsomhedsanalyser og transparens og skalerbarhed i omkostningsbasen. Hvad koster det at servicere en given kunde? Hvor tjener vi egentlig pengene? Hvad er lønsomheden i de forskellige salgskanaler? Hvordan er omkostningsstrukturen i forskellige produkter? Hvilke kontraktlige bindinger har vi til kunder og leverandører, og hvad koster de os egentlig?

Metoderne – som er velkendte i de fleste økonomiafdelinger – kunne være activity-based costing (ABC) eller andre omkostningsallokeringsmodeller. Grundtanken er, at virksomheden skal kunne se forskel på lønsomme og ikke-lønsomme kunder og produkter. Det vil sige, at den både kan relatere direkte omkostninger til kunden (hvilke materialer og ressourcer indgår i produkt og ydelse?) og indirekte omkostninger (hvilken andel af fx husleje, salgsressourcer og logistikservices kræver denne kunde?).

Uden denne analyse kan to kunder se lige værdifulde ud, selv om den ene trækker mange timer i efterservice og mange ressourcer i sælgertid. Tilsvarende kan der være stor forskel på en ordre, der kommer gennem en digital salgskanal og en anden, som kræver ressourcer i en fysisk butik. Helt logisk kan dette fokus føre til, at salgsfunktionen ikke blot belønnes for at skabe toplinje, men for at skabe den mest lønsomme kundeindgang. Dermed bliver økonomistyringen adfærdsregulerende i organisationen.  

Samler støv i skuffen

Vækst og gode tider har imidlertid ladet denne intelligente, datadrevne og alligevel klassiske økonomistyring glide i baggrunden. Mange virksomheder har fokuseret på at vækste toplinjen og få mere ny forretning. I flere år har der ikke været voldsomt store klapsalver i bestyrelser og direktioner, hvis CFO’en troppede op med en detaljerig plan for at skabe bedre lønsomhedsstyring og omkostningstransparens. ABC-metoden samler med andre ord støv i mange skuffer i de danske økonomiafdelinger.

Nu er det tid til at trække denne hammer op af værktøjskassen, for den tilbyder ledelsen en intelligent tilgang til at handle på uforudsete risici og driftsforstyrrelser. Driverne er truende recession, inflation, forstyrrelser i forsyningskæden og nye risici fra geopolitisk ustabilitet. Metoderne erstatter naturligvis ikke krisestyring eller langsigtet fokus på bæredygtig transformation, men brugt rigtigt øger de virksomhedens evne til at reagere og til at reducere negative effekter. Både i korte kriserelaterede skift og i langsigtede, dybere transformationsprocesser.

I et lavvækst-scenarie bliver optimering af bundlinjen helt automatisk et fokusområde. Men konjunkturskiftet er i min optik ikke den væsentligste årsag til, at CFO’en skal byde ind med disse værktøjer, som er placeret solidt i økonomi-controllernes og analytikernes kompetencemæssige komfortzone. 

CFO’en har værktøjet til at levere den generelle transparens, som bliver voldsomt værdifuld, når et risiko-scenarie bliver til virkelighed.
René Ravn
Partner i Consulting, Consumer Products & Retail, EY Danmark

Alene en inflation i nærheden af 10 pct og tilsvarende stigende lønomkostninger aktualiserer et meget grundigt kig på indirekte omkostninger: Hvilke kunder er løntunge for os som leverandør? Hvilke produkter er mest lønfølsomme? Hvilke kontraktlige aftaler hæmmer en tilsvarende regulering på indtægtssiden?

Transparens giver handlekraft

Både krig og pandemi har skabt massive problemer i forsyningskæder, og den globale usikkerhed på disse områder er ikke forbi. Fremover kan nye geopolitiske spændinger, et jordskælv i Japan eller en ny prop i Suez-kanalen skabe nye brud på leverancekæder eller markedsmuligheder. Her tilbyder transparens i kontraktbasen og omkostningsbasen en række handlemuligheder. Når man kender den nye krises indvirkning fordelt på kunder, produkter og kanaler, kan man langt hurtigere reagere med alternative løsninger og med at tilpasse nysalget til den nye situation.

CFO’en har værktøjet til at levere den generelle transparens, som bliver voldsomt værdifuld, når et risiko-scenarie bliver til virkelighed. Det handler om sourcing-strategier, kundekommunikation og om intelligent navigering i krisens første dage, uger og måneder. Det bliver i stigende grad forretningskritisk at have styr på virksomhedens risici på en måde, der skaber ledelsesmæssig handlekraft.

Erfaring haves

Den gode nyhed er, at mange økonomifunktioner allerede har metodekendskab og erfaring. Og mange virksomheder er naturligvis helt eller delvist i gang med at bruge elementer af den i deres styring. Eksempelvis koncernen, som gennem metodisk kontraktstyring kender risikoen forbundet med vilkår og betingelser i hver enkelt kundeaftale. Eller produktionsvirksomheden, der er i gang med at opbygge en software-as-a-service-forretning rundt om det fysiske produkt, og derfor zoomer ind på de indirekte omkostninger.   

CFO’en har altså allerede et effektfuldt værktøj med tilhørende kompetence, og metoderne har langt større potentiale til at understøtte ledelse, end den nuværende praksis afspejler. Og hvor vi for fem-ti år siden byggede modellerne og analyserne i separate systemer og regneark, så har digitaliseringen nu sænket barrieren markant i forhold til at bruge eksempelvis ABC. Det moderne ERP-system har detaljeringsgrad og præcision indbygget i transaktionsmodellen, og data er til rådighed.

Denne kronik blev først bragt i Børsen den 16. august 2022.

Sammendrag

Den globale usikkerhed med inflationen, brudte forsyningskæder og den truende recession gør, at CFO’en er nødt til at tage etablerede værktøjer i brug for at levere den generelle transparens, som bliver værdifuldt, når der er risici forude. 

Om denne artikel

Af René Ravn

Partner i Consulting, Consumer Products & Retail, EY Danmark

Stærkt involveret i opgaveløsninger med fokus på reel forandring – og forankring – af løsninger i kundernes organisation.

Related topics Consulting