19 jul. 2022
Videnskabsmand står overfor robot ved et bord

Sats på intelligens i stedet for kunstig intelligens

Af Hans Peter Lindegaard Buhrkal

Partner, Business Consulting, EY Danmark

Innovativ tænker og problemløser. Brænder for at udvikle mennesker og transformation af finans. Cykelentusiast. Ægtefælle og far.

19 jul. 2022
Relaterede emner Consulting Digital

I mange virksomheder er datagrundlaget for at bruge kunstig intelligens ikke på plads, Alligevel taler mange CFO’er om at opruste med AI.

Til daglig kommer jeg rundt i mange virksomheder og diskuterer digital transformation, automatisering og data i navnlig økonomifunktionen. Her finder man et klart fokus på at erstatte manuelle og ”håndholdte” processer med intelligente, datadrevne og softwareunderstøttede processer. Opgaverne kan være at kreditvurdere kunder, drive betalingsprocesser, styre fysiske og finansielle aktiver, analysere data, budgettere, aflevere regnskab og rapportere til ledelsen. Og lige 1000 andre.

I praksis går det langsommere end de fleste kunne tænke sig. Årsagen er, at data ikke er på plads. Måske har virksomheden et spraglet systemlandskab, hvor data fra forskellige funktionsområder, processer eller geografier har forskellige former og farver og derfor ikke kan tale sammen. Måske har virksomheden ikke taget den dybe armbøjning og for alvor defineret salgstransaktionen, kunden eller produktet helt ned på dataniveau. I hvert fald består fundamentet af data med en tvivlsom dataintegritet, og derfor er det meget svært at bygge videre på.

Fugt i datafundamentet

Rejsen mod de intelligente, automatiske processer starter hernede i kælderen, hvor der lugter lidt af skimmelsvamp. Der er bare meget mere status og karriereglimmer for CFO’en ved at sætte kunstig intelligens ind i powerpointen om road map for de næste to-tre år end at foreslå et tilbundsgående (og omkostningstungt) opgør med fugten i datafundamentet.

Hvorfor er det så svært at komme dette problem til livs?

En af årsagerne er, at vi ikke tænker tværgående nok om data. Vi sætter spotlight på ét problem af gangen, og når vi løser problemet, skaber en vi en ny ø af data og software. Når vi så tænder lyset i loftet, ser vi at de mange problemløsninger har skabt mange former og farver af data i et broget kludetæppe, som ikke blev udtænkt som et samlet væg-til-væg-tæppe af et datagrundlag.

En svær business case

Den gennemgribende datarenovering af strukturer, modeller og systemer fra kælder til kvist er desuden en dyr omgang. Vi kan sagtens lave en god business case på at sætte software til at hjælpe os med at kreditvurdere kunder. Vi sparer X årsværk og opnår en Y procent bedre kreditvurdering. Men den gennemgribende renovering giver os i fremtiden langt bedre manøvremuligheder, fordi vi får alle data på én platform. Vi kan bare ikke sætte to streger under facit i en skarp business case.

Kære CFO, nu er det oplagte tidspunkt at bygge en alliance med CIO om et samlet datafundament under hele virksomheden.
Hans Peter Lindegaard Buhrkal
Partner, Business Consulting, EY Danmark

CFO’er vant til at levere varen i form af månedsbalancer og årsregnskaber – og gerne hurtigere og billigere end sidste år. En gennemgribende datarenovering er et strategisk stykke lederskab, som kommer hele virksomheden (også salg, produktion, distribution m.m.) til gode, fordi den formodentlig skaber en bedre digital fremtid. Måske er CFO’er ukomfortable med at udvide deres fokus fra tallene til at omfatte alle data og måske er de uvante med et kigge langt uden for egen silo?

Kunstig intelligens og gaffertape

Går man et lag dybere i økonomifunktionen, ser man, at mange opgaver i praksis bliver løst med regneark af erfarne medarbejdere. Det fungerer, og tallene produceres, men det kunne være langt smartere og mere automatiseret. Måske er der stor forskel på, hvordan toppen og bunden oplever hverdagen i økonomiafdelingen? Det kunne forklare, hvorfor CFO’en rejser rundt med en flot præsentation af tanken om at bruge kunstig intelligens i 2025, mens økonomifolkene knokler løs med gaffertape og sejlgarn for at løse kerneopgaven.

I disse år banker nye non-finansielle data på økonomiafdelingens dør. Ikke nok med at vi kunne have langt bedre data om kundernes livstidsværdi, om medarbejdernes kompetencer og engagement, og om risici, skader og sikkerhed. I morgen skal vi også skabe robuste data om genanvendelse af materialer, CO2-aftryk, energieffektivitet og vores indvirkning på samfundet.

Kære CFO, nu er det oplagte tidspunkt at bygge en alliance med CIO om et samlet datafundament under hele virksomheden. Og det kan ske med bæredygtigheden som den nødvendige og strategiske business case. Det kræver lederskab, men det er mere intelligent end at satse på luftig kunstig intelligens et stykke ude i fremtiden!

Denne kronik blev bragt i FINANS den 18. juli 2022.

Sammendrag

Et nogenlunde ensartet og struktureret datagrundlag er præmissen for at bruge avanceret analyse og kunstig intelligens, men i mange virksomheder er dette grundlag ikke på plads. En af årsagerne er, at vi ikke tænker tværgående nok om data. Vi sætter spotlight på ét problem af gangen, og når vi løser problemet, skaber vi en ny ø af data og software. Den nødvendige, gennemgribende datarenovering af strukturer, modeller og systemer er en dyr omgang og kræver lederskab, men den er nødvendig - og kan ske med bæredygtighed som den nødvendige og strategiske business case.

Om denne artikel

Af Hans Peter Lindegaard Buhrkal

Partner, Business Consulting, EY Danmark

Innovativ tænker og problemløser. Brænder for at udvikle mennesker og transformation af finans. Cykelentusiast. Ægtefælle og far.

Related topics Consulting Digital