7 dec. 2020
Brugen af kunstig intelligens i det offentlige

Seks gode råd til at styrke brugen af kunstig intelligens i det offentlige

Af Jonas Groes

Partner og leder af EY’s services til den offentlige sektor i Danmark og Norden

Analytisk og strategisk stærk rådgiver med fokus på opgaver, udfordringer og muligheder i den offentlige sektor.

7 dec. 2020

Der er behov for at nytænke og transformere offentlig service, og derfor kræver fremtidens velfærdsløsninger brug af kunstig intelligens.

Kort opsummering: 
  • Den offentlige sektor skal fra afgrænsede pilotprojekter til full-scale løsninger, når det gælder kunstig intelligens.
  • Kunstig intelligens har potentialet til at løse både enkle administrative opgaver og adressere komplekse samfundsmæssige udfordringer.

Her er seks gode råd til at forfølge nye muligheder.

1.  Fokusér på helt specifikke udfordringer

Kunstig intelligens kan hjælpe offentlige myndigheder med at levere hurtigere, bedre og mere effektive services. Første skridt er at se det store billede og forstå, hvordan kunstig intelligens kan styrke den overordnede mission, hvad enten det er at levere borgerfokuseret service, styrke borgeres helbred, skabe grønnere byer, stimulere økonomisk vækst eller levere transportløsninger.

Næste skridt er at sætte et præcist og specifikt fokus. Med klare problemformuleringer og dybdegående forståelse af de konkrete opgaver kan offentlige myndigheder finde den bedste tilgang og de bedste teknologier til at finde de rette løsninger.

2.  Sæt klare rammer for at styrke tillid og etik

Borgere skal kunne stole på, at offentlige myndigheder træffer fair og afbalancerede beslutninger baseret på fakta, og at fx personfølsomme oplysninger behandles korrekt. Derfor kræver brug af kunstig intelligens også etiske overvejelser og klare guidelines for at sikre tilliden til systemer og processer.

Nogle af de faktorer kan netop omhandle beskyttelse af private oplysninger eller om at imødegå eventuel bias, der kan føre til forkerte beslutninger. Offentlige organisationer har behov for klart at identificere risici ved brugen af kunstig intelligens i konkrete løsninger og have den rette risikostyring på plads.

3.  Få ledelsen forrest og skab en innovativ kultur

Ledelsen, politisk og administrativt, må tage ejerskab af den digitale agenda og sætte en strategisk retning, der er i tråd med den overordnede mission. Det handler også om at skabe en kultur, der kan rumme hurtige beslutningsgange, som er åben for forandringer og også giver plads til eksperimenter og innovation. En nul-fejl kultur kan stå i vejen for nye ideer og eksperimenter og en egentlig transformation i offentlige services.

Det er vigtigt at få de rette ledere og medarbejdere med og skabe et tæt samarbejde i organisationen og gerne på tværs af organisationer for at styrke det strategiske fokus og det lokale ejerskab.

 

Kunstig intelligens skal designes med blik for det menneskelige, og det er en forudsætning for at skabe gode løsninger.
Jonas Groes
Partner og leder af EY’s services til den offentlige sektor i Danmark og Norden

4.  Byg en sandkasse og et økosystem

Tanken om at begå fejl og eksperimentere sigter ikke mod at sætte fx patientsikkerhed, retssikkerhed eller trafiksikkerhed over styr. Muligheden for at skabe såkaldte ’regulatory sandboxes’, der skaber et isoleret og afgrænset rum for at tænke nyt, kan være en del af løsningen.

Her kan også de helt brede samarbejder med etablerede virksomheder, startups og uddannelsesmiljøer få bedre grobund. Det kan også styrke mulighederne for at tiltrække de rette medarbejdere og få oparbejdet et innovativt miljø og dynamisk økosystem. Det er meget relevant, når vi taler om nye teknologier og fx et område som kunstig intelligens.

5.  Integrér med eksisterende it-infrastruktur og data

Den offentlige sektor har utrolige mængder data, som potentielt kan anvendes i løsninger med kunstig intelligens. Pilotprojekter har ofte fokus på integrationen med eksisterende it-systemer og datakilder, som kan bane vej for større skalérbarhed. Netop datakvalitet er ofte en af de store barrierer, og svage data kan kun skabe svage løsninger.

En datastrategi, der sikrer ejerskab, kvalitet og behandling af både strukturerede og ustrukturerede data er afgørende for at sikre, at der er adgang til de rette data, og at de omsættes til de rette indsigter. Her kan visualiseringsværktøjer og avanceret dataanalyse være nyttigt.

6.  Find rette balance mellem menneske og maskine

Alle, der udvikler løsninger med brug af kunstig intelligens, skal nøje overveje rollefordelingen mellem mennesker og it-systemer. Kunstig intelligens skal designes med blik for det menneskelige, og det er en forudsætning for at skabe gode løsninger.

I mange tilfælde leverer kunstig intelligens effektiv support til beslutninger, der endeligt træffes af medarbejdere, der har bedre og mere nuanceret forståelse for borgere, fx patienter. Mennesket skal være i centrum for den teknologiske udvikling, og det er ikke mindst vigtigt i den offentlige sektor, der har så bred en kontaktflade til mennesker på tværs i samfundet.

Download rapporten her:
Artificial Intelligence in the Public Sector - How 212 Public Organizations Benefit from AI. European Outlook for 2020 and Beyond

 

Sådan arbejder EY med rådgivning og services inden for kunstig intelligens (AI)

Vores tilgang til brugen af AI og ’intelligent automation’ tager udgangspunkt i mennesker og er pragmatisk, resultatorienteret og etisk funderet.

Vi arbejder bl.a. med strategi-, design-, arkitektur-, data- og systemintegrationer, programdrift og risikotjenester, og vi tager afsæt i dybdegående sektorerfaring.

Først afmystificerer vi AI og giver dit team en forståelse af værdien og de risici, AI indebærer. Vi definerer de egenskaber, jeres organisation behøver for at kunne anvende og skalere AI. Derefter arbejder vi sammen med jer om at udvikle og udnytte robotteknologiske, intelligente og autonome egenskaber, som kan transformere og forny den måde, I arbejder på - med et blik for indsigt, resultater, automation, erfaringer og tillid.

Vores team af rådgivere er klar til at hjælpe jer med at realisere fordelene ved AI fuldt ud.

Sammendrag

Kunstig intelligens har potentialet til at løse både enkle administrative opgaver og adressere komplekse samfundsmæssige udfordringer som klimaforandringer, sundhed, sikkerhed og social ulighed.

Om denne artikel

Af Jonas Groes

Partner og leder af EY’s services til den offentlige sektor i Danmark og Norden

Analytisk og strategisk stærk rådgiver med fokus på opgaver, udfordringer og muligheder i den offentlige sektor.