EY's DNA-vækstmodel for familieejede virksomheder

Vi har mere end 100 års erfaring med at hjælpe verdens mest entreprenante familier, og vi forstår derfor de særlige udfordringer, som ejere af familievirksomheder har, når de skal tilgodese deres ambition om vækst samtidig med at opbygge familiens eftermæle.

            DNA-model for familievirksomheder

Det kan EY gøre for dig

Familieejede virksomheder har unikke behov i forhold til forretningsdrift. De enkelte familiemedlemmers forhold og interesser er ofte forskellige, nogle medlemmer er muligvis ikke interesserede i at fortsætte virksomheden, mens andre måske ønsker at ændre den grundlæggende. 

Ud over "traditionelle" interesser for entrepreneurfamilier, såsom ledelse, arv og formueforvaltning, ser vi nu mangfoldighed, talent, digital transformation, filantropi og værdiskabelse for alle interessenter på lang sigt bevæge sig opad på dagsordenen i familieejede virksomheder over hele verden. Disse emner er for det meste i fokus hos den næste generation af familiemedlemmer.

EY's tilgang til at arbejde med familieejede virksomheder er forankret i EY's DNA-vækstmodel for familieejede virksomheder. Modellen, der understøtter både personlige og forretningsmæssige dagsordener for ledere i familieejede virksomheder, er baseret på succesfaktorer, der fremmer familiens sammenhængskraft, forretningsvækst og langsigtet bevarelse af formuen i en familieejet virksomhed.

Vi kombinerer vores forståelse af disse succesfaktorer med vores store erfaring og viden med henblik på at skabe en ramme for guidede samtaler om de emner, der har størst betydning for ejere af familieejede virksomheder.

Fokus på familie, værdier, forretning og aktiver

Alle familieejede virksomheder er unikke, men succesfulde familievirksomheder har også meget til fælles. På baggrund af den viden, vi har fået fra mere end 100 års arbejde med familieejede virksomheder, har vi identificeret de vigtigste faktorer, der hjælper med til at udvikle virksomheden og opbygge et langsigtet eftermæle på tværs af generationerne. Vi bruger vores DNA-vækstmodel for familieejede virksomheder til at understøtte både de personlige og de forretningsmæssige dagsordener hos ledere af familieejede virksomheder og hjælpe dem med få succes på tværs af generationerne. 

Familie

Når familier, der ejer virksomheder, vokser betydeligt i antal og kompleksitet, bliver en god plan for arvefølge en nødvendighed. 

Værdier

Skattemæssige, juridiske og økonomiske spørgsmål opstår ofte som en logisk følge af familiemedlemmernes meget personlige mål og værdier. 

Forretning

I takt med at familier fordeler overskuddet mellem flere familiemedlemmer, bliver bæredygtig vækst og rentabilitet i virksomheden vigtigere. 

Aktiver

Efterhånden som kompleksiteten i forvaltningen af familiens formue øges, søger familier at professionalisere denne proces gennem family office-funktioner.

Når du er klar til at tale, er vi klar til at lytte

Vi bruger vores DNA-vækstmodel som guide til at stille de rigtige spørgsmål – og vi lytter til svarene. Vi trækker på årtiers erfaring som betroede rådgivere for førende familieejede virksomheder, når vi arbejder sammen med dig om at løse de problemer, din virksomhed står overfor.

Kontakt os

Kan du lide det, du har set? Kontakt os for at få mere at vide.