12 dec. 2022
Kvinde sidder ved bord med flere skærme med data

Ledelsens kontrolansvar ved udbetaling af skattefri godtgørelser

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

12 dec. 2022
Relaterede emner Government and public sector

Ved manglende kontrol af korrekt dokumentation og korrekte satser fra arbejdsgiver, kan arbejdsgiver i værste fald ifalde en bøde.

Vi har konstateret, at der kan være mindre differencer i de anvendte satser i visse blanketflowsystemer set i forhold til de gældende satser angivet af SKAT.

  jf. blanketflow jf. SKAT* Afvigelse
Dagpenge dage 540,00 539,00 1,00
Dagpenge timer 22,50 22,46 0,04
Morgenmad 81,00 80,85 0,15
Frokost 162,00 161,70 0,30
Aftensmad 162,00 161,70 0,30
        
Kørsel høj takst 3,70 3,70 0,00
Kørsel lav takst 2,17 2,17 0,00
* Cirkulære om Satsreguleringer pr. 1. januar 2022 for tjenesterejser samt ekstraordinære satser pr. 1. maj 2022

I den forbindelse skal vi gøre opmærksom på, at arbejdsgiver har et kontrolansvar for at sikre, at betingelserne for udbetaling af skattefri godtgørelser er opfyldte, herunder at der anvendes korrekte satser.

Sker der udbetaling til en sats, der er højere end den gældende sats, vil medarbejderen blive skattepligtig af hele beløbet, såfremt arbejdsgiver ikke deler udbetalingen op i et skattefrit og et skattepligtigt beløb.

Ved manglende kontrol af korrekt dokumentation og korrekte satser fra arbejdsgiver, kan arbejdsgiver i værste fald ifalde en bøde.

Vi anbefaler institutionen at gennemgå deres blanketflowsystemer, så det sikres, at disse understøtter opfyldelse af betingelserne for udbetaling af skattefri godtgørelser.

Vi anbefaler ligeledes, at det sikres, at kontrolansvaret er indarbejdet i institutionens godkendelsesproces, og at ledere med ansvar for blanketgodkendelse er bekendt med kontrolansvaret.

Vi henviser til nedenstående links til Skattestyrelsens hjemmeside, hvor I kan læse mere omkring dokumentation og kontrolansvar ved udbetaling af skattefri rejse- og kørselsgodtgørelser.

Kontakt

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os.

Terese Berg, Manager, telefon 2529 5628

Sammendrag

Arbejdsgiver har et kontrolansvar for at sikre, at betingelserne for udbetaling af skattefri godtgørelser er opfyldte, herunder at der anvendes korrekte satser. Sker der udbetaling til en sats, der er højere end den gældende sats, vil medarbejderen blive skattepligtig af hele beløbet, såfremt arbejdsgiver ikke deler udbetalingen op i et skattefrit og et skattepligtigt beløb. Ved manglende kontrol af korrekt dokumentation og korrekte satser fra arbejdsgiver, kan arbejdsgiver i værste fald ifalde en bøde.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.