7 dec. 2022
Mand tjekker solcelleanlæg på tag af bygning

Uddannelsesinstitutioners køb af solcelleanlæg

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.

7 dec. 2022
Relaterede emner Government and public sector

En mulig investering for at dække en uddannelsesinstitutions energibehov helt eller delvist, kan være investering i et solcelleanlæg.

De seneste år har der været øget fokus på klima og den grønne omstilling.  Samtidig med den øgede miljømæssige opmærksomhed, har knaphed på energien ført til stigende priser, og dermed sat større fokus på vedvarende energikilder.

En mulig investering for at dække uddannelsesinstitutionens energibehov helt eller delvist, kan være investering i et solcelleanlæg. Denne artikel har til formål at belyse den moms- og afgiftsmæssige håndtering ved anskaffelse og drift af solcelleanlæg.

Køb af solcelleanlæg

Ved køb af solceller har uddannelsesinstitutionen ret til fradrag for købs- og driftsomkostninger. Størstedelen af uddannelsesinstitutioner har blandet aktiviteter momsmæssigt, og derfor skal købsmomsfradraget opgøres efter institutionens delvise fradragsprocent. Det er blot en forudsætning, at institutionen er registreret for moms.

For uddannelsesinstitutioner omfattet af en momskompensationsordning, kan den ikke fradragsberettigede del af momsen dækkes helt eller delvis. Momsrefusionen fra Undervisningsministeriet dækkes forholdsmæssigt efter en fordelingsnøgle.

Salg af el til elnettet

I det tilfælde, at solcelleanlægget producerer mere elektricitet, end uddannelsesinstitutionen selv anvender, føres den resterende del tilbage til elnettet, som et almindeligt salg til tredjemand.

Afregningen er en øjebliksafregning af den producerede strøm, hvilket betyder at hvis der i ”øjeblikket” produceres mere el, end der bruges, er der ”overskudsproduktion”, som leveres til elnettet som et salg. Dette gælder også selvom uddannelsesinstitutionen på årsbasis forbruger mere strøm end der produceres på solcelleanlægget.

Tilsvarende kan det være tilfældet, at uddannelsesinstitutionen køber el, selv hvis der samlet set produceres mere end der forbruges årligt.

Denne overførsel af elektricitet er i udgangspunktet et momspligtigt salg med omvendt betalingspligt. Derfor vil el-leverandøren, som køber den overskydende elektricitet, være betalingspligtig for momsen. Dette sker oftest ved udstedelse af et afregningsbilag fra leverandørens side. Elafgiften af den overskydende elektricitet, der leveres til nettet, afregnes af distributionsselskabet.

Energiafgifter 

Når en uddannelsesinstitution køber elektricitet fra det offentlige elforsyningsnet, pålægges der fra og med 1. oktober 2022 en elafgift på 72,3 øre/kWh. Det er muligt at få godtgjort størstedelen af elafgiften af forbruget af elektricitet i samme omfang, som de har delvis fradragsret for moms. Godtgørelsessatsen udgør 71,9 øre/kWh fra og med 1. oktober 2022.

Godtgørelsen beregnes som: Elforbrug (kWh) x 0,719 kr./kWh x momsfradragsprocent.

Installerer en uddannelsesinstitutionen et solcelleanlæg, kan virksomheden opnå afgiftsfritagelse for den leverede elektricitet fra solcelleanlægget. Det er dog et krav, at uddannelsesinstitutionen selv ejer solcelleanlægget samt forbruger den producerede elektricitet.

Opførslen af et solcelleanlæg kan medføre en afgiftsmæssig besparelse for uddannelsesinstitutionen, især hvis uddannelsesinstitutionen har en lav momsfradragsprocent. Herudover kan uddannelsesinstitutionen også opnå besparelser på deres nettariffer m.v.

Kontakt

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte os.

Søren Flensborg, Senior Manager, VAT, 2529 3879 eller Erik Worup, Manager, VAT, 2529 3163

Sammendrag

Ved køb af solceller har uddannelsesinstitutionen ret til fradrag for købs- og driftsomkostninger. Størstedelen af uddannelsesinstitutioner har blandet aktiviteter momsmæssigt, og derfor skal købsmomsfradraget opgøres efter institutionens delvise fradragsprocent.  Det er en forudsætning, at institutionen er registreret for moms.  I det tilfælde, at solcelleanlægget producerer mere elektricitet, end uddannelsesinstitutionen selv anvender, føres den resterende del tilbage til elnettet, som et alm. salg til tredjemand.  Installerer en uddannelsesinstitutionen et solcelleanlæg, kan der opnås afgiftsfritagelse for den leverede elektricitet fra solcelleanlægget. Det er dog et krav, at uddannelsesinstitutionen selv ejer solcelleanlægget samt forbruger den producerede elektricitet.

Om denne artikel

Af EY Danmark

EY er en af verdens førende organisationer inden for revision, skat, transaktioner og rådgivning.