1 dec. 2021
EY Agenda decision – ikke-refunderbar moms på leasingbetalinger

Agenda decision – ikke-refunderbar moms på leasingbetalinger

Af Christian Kjær

Associate Partner i EY’s nordiske IFRS Desk og i EY Danmarks afdeling for finansiel rapportering.

Statsautoriseret revisor med bred erfaringen som rådgiver inden for IFRS-rapportering, årsregnskabsloven og revision.

1 dec. 2021
Relaterede emner IFRS

Ny agenda decision fra IFRS IC om den regnskabsmæssige behandling af ikke-refunderbar moms på leasingbetalinger.

Der er i oktober 2021 offentliggjort en agenda decision fra IFRS Interpretations Committee (IFRS IC), der besvarer en forespørgsel om, hvorvidt en leasingtager skal medregne ikke-refunderbar moms, som en af sine leasingbetalinger til leasinggiver. 

En agenda decision har ikke autoritativ kraft som en IFRS-standard, men det forventes, at virksomheder, der aflægger årsregnskaber i overensstemmelse med IFRS, implementerer IFRS IC's agenda decisions inden for en kort tidsramme, hvis virksomhedens regnskabsaflæggelse ikke er i overensstemmelse med anvisningerne i en agenda decision. IFRS IC offentliggør løbende deres agenda decisions på deres hjemmeside.

Vi beskriver i denne nyhed indholdet og baggrunden for den agenda decision, som IFRS IC har offentliggjort.

Hvad er baggrunden for offentliggørelse af agenda decision? 

IFRS IC har sendt forespørgslen om den regnskabsmæssige behandling af ikke-refunderbar moms for leasingtager til kommentering hos bl.a. medlemmerne af IFASS (International Forum of Accounting Standard-Setters), markedsregulatorer og flere store revisionsfirmaer, samt offentliggjort forespørgslen på IASB's hjemmeside. 

Den feedback, som IFRS IC modtog på forespørgslen, har bekræftet, at der hyppigt forekommer transaktioner, hvor leasingtager ikke har fuld refusionsret for købsmoms på betalinger til leasinggiver, hvilket særligt forekommer i bank- og forsikringssektoren. Der var i de modtagne kommentarer forskellig holdning til, om den ikke-refurderbare andel af momsen er væsentlig for leasinggiver.

Flere af respondenterne kommenterede også, at de ikke mener, at momsbetalinger opfylder definitionen på en leasingbetaling i IFRS 16, men at momsbetalinger i stedet er omfattet af IFRIC 21.

Som følge af, at de modtagne kommentarer ikke indikerer, at der er en væsentlig forskellig regnskabspraksis i behandlingen af ikke-refunderbar moms, og at der ikke er bevis for, at den ikke-refunderbare moms er væsentlig for leasingtager, besluttede IFRS IC, at de eksisterende regler i IFRS 16 er tilstrækkelige. 

Hvad er EY's holdning

Ifølge IFRS 16, Appendiks A er leasingbetalin ger defineret som:

Payments made by a lessee to a lessor relating to the right to use an underlying asset during the lease term, comprising the following:

a) Fixed payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives

b) Variable lease payments that depend on an index or a rate

c) The exercise price of a purchase option if the lessee is the reasonably certain to exercise that option, and

d) Payments of penalties for terminating the lease, if the leasing term reflects the lessee exercising an option to terminate the lease

Det fremgår af IFRS 16, Appendiks A, at leasingbetalinger skal omfatte betalinger, som i substansen er faste betalinger, og at betalingerne skal være til leasinggiver.

Mens momsbetalinger som regel er faste betalinger, er leasinggivers fakturering af moms til leasingtager efter vores vurdering ikke en betaling til leasinggiver, men en afgift som leasinggiver inddriver på vegne af staten. Leasinggiver agerer således som agent for staten, hvorfor momsbetalinger ikke er en del af leasingbetaling til leasinggiver.

Det er derfor vores vurdering, at momsbetalinger, uanset om de er refunderbare eller ej for leasingtager, ikke opfylder definitionen på en leasingbetaling, og derfor regnskabsmæssigt skal behandles efter en anden IFRS-standard.

Konklusion

Det er vores vurdering, at konklusionen om den regnskabsmæssige behandling af ikke-refunderbar momsbetalinger i den offentliggjort agenda decision også finder anvendelse for de virksomheder, der aflægger årsregnskab efter årsregnskabsloven, og har valgt at anvende IFRS 16 til fortolkningsgrundlag for behandling af leasingaftaler.

Sammendrag

Baseret på de kommentarer, som IFRS IC's har modtaget, er der ikke indikationer på, at der er en væsentlig forskellig regnskabsmæssig behandling af ikke-refunderbar moms på leasingbetalinger. EY's holdning er, at moms, uanset om den er refunderbar eller ej, ikke opfylder definitionen på en leasingbetaling i henhold til appendiks A til IFRS 16.

Om denne artikel

Af Christian Kjær

Associate Partner i EY’s nordiske IFRS Desk og i EY Danmarks afdeling for finansiel rapportering.

Statsautoriseret revisor med bred erfaringen som rådgiver inden for IFRS-rapportering, årsregnskabsloven og revision.

Related topics IFRS